Promocja Młodych Twórców Kultury

0
1505
https://www.katowice.eu/miasto

Wydział Kultury Urzędu Miasta Katowice realizuje od 2000 roku zadanie pn. Promocja Młodych Twórców Kultury promujące uzdolnioną artystycznie młodzież, zameldowaną na stałe w Katowicach, poprzez przyznawanie nagród przeznaczonych na dofnansowanie ich udziału w krajowych i zagranicznych konkursach, festwalach, kursach, przeglądach, plenerach, wystawach, warsztatach, itp.

Celem nagrody jest pomoc w rozwoju talentów młodych artystów, a tym samym promocja Katowic w kraju i za granicą. Nagrodę może otrzymać osoba spełniająca następujące warunki: uczeń, student lub absolwent szkoły bądź uczelni artystycznej, a także szkół i uczelni posiadających wydziały lub kierunki o proflu artystycznym, będący mieszkańcem Katowic i mający stałe zameldowanie w Katowicach oraz posiadający nie więcej niż 35 lat (brany jest pod uwagę rok urodzenia).

Powyższe zadanie prowadzone jest w oparciu o Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice Nr 50/2010 z dnia 31 grudnia 2010r. (z późn. zmianami) oraz Regulamin, który jest załącznikiem do zarządzenia. Informacje dotyczące możliwości złożenia wniosku do Promocji Młodych Twórców Kultury przez osoby zainteresowane znajdują się na stronie BIP Urzędu Miasta Katowice oraz udzielane są przez pracowników Wydziału Kultury. Na realizację tego zadania w tegorocznym budżecie Wydziału Kultury są zabezpieczane środki fnansowe w wysokości 50 000 zł.

W 2018 roku do programu Promocji Młodych Twórców Kultury złożono 60 wniosków o nagrodę, z czego pozytywnie rozpatrzono 53 wnioski na łączną kwotę 50 000 zł. Młodzi twórcy, którzy otrzymali nagrody, przeznaczyli je na warsztaty muzyczne podnoszące kwalifkacje artystyczne, udział w prestżowych konkursach muzycznych, realizacje wystaw plastycznych. Laureaci nagród z obszaru muzyki zapraszani są do udziału w koncertach pn. Talenty z Katowic – Młodzi Twórcy Kultury organizowanego co roku przez Instytucję Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia”.

Wydział Kultury Urzędu Miasta Katowice zachęca młodych twórców z Katowic do składania wniosków w ramach programu Promocja Młodych Twórców Kultury.

Wydział Komunikacji Społecznej
Urząd Miasta Katowice

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj