Ludzie są tu najważniejsi

0
3116

Miasteczko Krajeńskie (Wielkopolska) to miejsce, gdzie spokój i bliskość natury łączą się z nowoczesnością i prężnym rozwojem. Gmina stawia na ekologię, tolerancję wobec różnych kultur oraz wspiera osoby będące w potrzebie. Piękny krajobraz, zieleń, lasy, łąki, ale przede wszystkim życzliwi ludzie, to powody, dla których warto zapoznać się bliżej z tym miejscem oraz osobą, która zarządza gminą – panią wójt Małgorzatą Włodarczyk, nominowaną do tytułu Kobiety Charyzmatycznej.

Czas zdobywania pozytywnych doświadczeń

Najważniejszy dla mnie jest bezpośredni kontakt z ludźmi, bo wtedy można wiele usłyszeć i zobaczyć – podkreśla Małgorzata Włodarczyk, Wójt Gminy Miasteczko Krajeńskie. – Rozmawiam z naszymi mieszkańcami przy każdej możliwej okazji: podczas zebrań, na festynach, dożynkach, a przede wszystkim podczas codziennych kontaktów, zapraszam też do mojego gabinetu. Pani wójt kontaktuje się również aktywnie z zainteresowanymi sprawami gminy poprzez portal społecznościowy Facebook.

Małgorzata Włodarczyk rozpoczęła pracę w Urzędzie Gminy w Miasteczku Krajeńskim w 1992 r., zajmowała się wtedy sprawami kadrowymi, obsługą rady gminy oraz strażą pożarną, od 1993 r. pełni funkcję sekretarza Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Miasteczku Krajeńskim. W 2007 r. rozpoczęła pracę w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile. W 2010 roku została przewodniczącą Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie, a w 2014 wygrała wybory na Wójta Gminy Miasteczka Krajeńskiego. Od tego czasu jeszcze prężniej działa na rzecz mieszkańców oraz rozwoju terenów, na których znajduje się gmina.
Obecna pani wójt mile wspomina pracę ze strażakami, jej działania skupiały się głównie na prowadzeniu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Organizacja wyjazdów na obozy w kraju i za granicą, udział w zawodach pożarniczych, prowadzenie kronik OSP i MDP czy wyjazdy na przegląd orkiestr dętych w Ciechocinku to, tylko niektóre z zajęć wykonywanych wówczas przez panią Małgorzatę. Ochotnicza Straż Pożarna, to w tak małej społeczności jak Gmina Miasteczko Krajeńskie, bardzo ważna organizacja nie tylko pod względem zapewnienia bezpieczeństwa, ale też kulturotwórcza. Sympatia do straży i strażaków przejawia się także w dzisiejszych działaniach pani wójt; zarówno w przygotowaniu niespodzianki – wycieczki do Komendy Powiatowej PSP w Pile dla kilkuletniego sąsiada, pasjonata straży pożarnej, jak i przy zwróceniu uwagi na ważny aspekt – bezpieczeństwa strażaków. Od tego roku przeprowadzane będą specjalne spotkania z psychologiem dla członków trzech Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy. – Tak naprawdę, kiedy wyjeżdżają do akcji – głównie wypadków drogowych -, nie wiedzą, kogo ani co spotkają, często zdarza się, że są to wypadki śmiertelne. Może się zdarzyć, że to rodzina, ktoś bliski, sąsiad, dziecko. Oni mi sami mówią: „Wiesz co, to nie jest tak, że się zapomina. To się śni, to zostaje”. (Przez teren gminy przebiega droga Nr 10).

 

Dynamiczny rozwój gospodarczy i infrastrukturalny Gminy

Miasteczko Krajeńskie to malownicze miasteczko położone w powiecie pilskim, w województwie wielkopolskim. Krajobraz gminy to kontrast między łąkami w Dolinie Noteci, a pasem wzniesień i wzgórz. Gmina, po utracie praw miejskich w 1972 roku i włączeniu do gminy Białośliwie, dopiero w 1992 roku, po wielu próbach ze strony mieszkańców, otrzymała swój dzisiejszy status gminy. Miasteczko Krajeńskie jest zamieszkiwane przez około 3200 osób.

Solą tej ziemi są ludzie – przekonuje pani wójt. Tereny Gminy Miasteczko Krajeńskie, choć piękne, są również niezwykle trudne pod kątem rozwoju przemysłu. Co nie znaczy, iż jest on w ogóle nieobecny. Na obszarze gminy funkcjonują mniejsze i większe zakłady, głównie nastawione na transport, komunikację i usługi. Chociaż gmina nie posiada strefy ekonomicznej, to bardzo prężnie działa sektor rolniczy (głównie sadownictwo i warzywnictwo), ale także sektory produkcji i usług.

Urząd gminy przywiązuje dużą wagę do modernizacji dróg, tak jak w przypadku projektu „Przebudowa dróg do gruntów rolnych”. Miasteczko Krajeńskie brało także udział w projekcie PROW „Odnowa i rozwój wsi”, w ramach którego dokonano remontu świetlic wiejskich w Brzostowie i Grabównie. Również w Brzostowie znajduje się dawny pałac, dziś szkoła rolnicza – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Michała Drzymały – w ubr. szkoła otrzymała tytuł Lidera Sukcesu 2016 w kategorii „rolnictwo i ochrona środowiska”. Innym przedsięwzięciem gminy była realizacja projektu „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Miasteczko Krajeńskie”, dotycząca budowy kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków.

Stawia się tu na rozwiązania proekologiczne. W gminie na 30 domach jednorodzinnych zainstalowano panele fotowoltaiczne, takie panele działają także na trzech obiektach gminnych (szkoła podstawowa, hala sportowa i oczyszczalnia ścieków). Projekt składała gmina, „w tym roku także czekamy na rozstrzygnięcie konkursu, mamy złożony wspólny wniosek z Gminą Szamocin na zainstalowanie na domach, na terenie naszej gminy, 178 instalacji fotowoltaicznych”. Lampy hybrydowe to kolejny przykład ekologicznego nastawienia mieszkańców. Ponadto korzystanie z rowerów jest tu na porządku dziennym, dlatego też jest to idealne miejsce dla wielbicieli kolarstwa, szczególnie po budowie ścieżki rowerowej. Wiele inwestycji dotyczy środowiska, dbania o czystość i segregację śmieci. Miasteczko Krajeńskie, wraz z dwoma innymi miejscowościami (Grabówno i Brzostowo), może także korzystać z gazu ziemnego. Na terenie gminy dokonano termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.
Miasteczko Krajeńskie to także obszar, na którym występuje mnogość zwierząt, a co za tym idzie wspaniałe tereny łowieckie. Ziemie gminy są również bogate w naturalne przyprawy i zioła.

Wielokulturowość w Miasteczku Krajeńskim

Dzisiejsza Gmina Miasteczko Krajeńskie była kiedyś miejscem skupiającym trzy różne kultury: polską, niemiecką oraz żydowską. Gmina współpracowała z niemiecką gminą Gleschendorf i na bazie tej współpracy organizowane były wymiany międzynarodowe dzieci, młodzieży i dorosłych w Niemczech oraz w Polsce. Dzięki programowi Erasmus+ szkoła ZS CKR w Brzostowie gościła przedstawicieli z Niemiec i Włoch, wcześniej młodzież szkolna poznawała ich kraje. Dzisiaj na ziemiach Miasteczka Krajeńskiego mieszają się kultury wschodu (Ukraina). Wiele osób przyjechało w to miejsce za pracą, życie rodowitych mieszkańców i przyjezdnych tworzy więc swoistą mozaikę kulturową. Pani Małgorzata opowiada o szacunku, jaki przed wojną okazywali sobie wzajemnie mieszkańcy tych ziem. Inne wyznanie nie przeszkodziło im we wspólnym świętowaniu, respektowaniu tradycji i zwyczajów innych. Gmina ma na swoim koncie, a planuje kolejne, wydarzenia kulturalne, takie jak „Biesiada Krajeńska”. Od 2018 r. odbywać się będą „Spotkania na Krajnie”, mają one na celu bliższe wzajemne poznanie kultur i obyczajów, które być może tak odmienne, mogą okazać się równie podobne.

W ostatnich fazach przygotowań jest także książka pod tytułem Powracające wspomnienia, traktująca o dawnych czasach, przeżyciach jej bohaterów, opowiedzianych z perspektywy najstarszych mieszkańców gminy. Wydanie tej książki to idealna okazja do rozmowy, poznania historii tego miejsca i edukacji najmłodszych, w jakim miejscu przyszło im dorastać.

 

Kultura, sztuka, zabytki

Miłośnicy zielarstwa czy obserwacji zwierząt znajdą tu swój własny raj. Amatorzy spacerów z chęcią przejdą się ścieżką wokół miasteczka, pasjonaci muzyki mogą trafić na „koncert na rampie”. Znajdą się także zabytkowe miejsca dla wielbicieli zwiedzania. Na szczególną uwagę zasługuje grób Michała Drzymały. Postać niestrudzonego polskiego chłopa, żyje w świadomości Polaków do dziś, a Brzostowska szkoła rolnicza ma go za swojego patrona. Miasteczko Krajeńskie współpracowało z Rakoniewicami w 2017 r. w ramach obchodów 80 rocznicy śmierci oraz 160 rocznicy urodzin Drzymały. Zmarł on 25.04.1937 roku, a pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Inną znaną postacią z tamtych stron jest komandor Bolesław Romanowski, dowódca okrętów podwodnych. Warto także zaznaczyć, że jego imieniem nazwana jest szkoła podstawowa w Miasteczku Krajeńskim, która za sprawą swojego patrona utrzymuje kontakt z oficerami marynarki z Gdyni. Popularnym miejscem w Miasteczku Krajeńskim jest także Restauracja „Dworek Koper” w Grabównie, słynący ze swoich potraw z dziczyzny. Restauracja „Dworek Koper” to idealne miejsce nie tylko aby smacznie zjeść, ale też poznać trochę historii miejsca, w którym się znajduje.

Integracja oraz działalność społeczna

Miasteczko Krajeńskie to miejsce pełne ludzi z wielkimi sercami i ogromnymi pokładami empatii. Akcji charytatywnych jest tu naprawdę sporo – zauważa pani wójt – Kiedy pojawia się możliwość pomocy, cała gmina zbiera się na tak zwaną „akcję pączkową”. Kobiety i mężczyźni łączą siły w pracy nad ciastem, kupują pączki, zbierają w ten sposób pieniądze na konkretny cel, dla konkretnej osoby potrzebującej pomocy. W szkole podstawowej działa grupa wolontariuszy, którzy włączają się w pracę Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie. Osoby niepełnosprawne nie są w żadnym stopniu wyłączone z życia gminy – co więcej, są uczestnikami festynów czy jasełek. W gminie odbywają się także festyny integracyjne dla niepełnosprawnych dzieci oraz ich rodzin. Idea festynu polegała na tym, aby dziećmi przez pewien czas zajmowały się przeszkolone osoby, podczas kiedy ich mamy miały chwilę dla siebie; na odpoczynek, kawę, rozmowę.
Życzliwi i pomocni ludzie, mieszkańcy tej gminy, tworzą niezwykle przyjazną atmosferę tego miejsca. Nic więc dziwnego, że pani wójt może powiedzieć: Wiem, że to jest moje miejsce na ziemi. Bo tutaj są rewelacyjni ludzie.

 

Plany i wyzwania

W planach jest utworzenie miejsca dla dzieci i młodzieży, gdzie zabawa będzie połączona z nauką, na wzór polityki proekologicznej. Wówczas już najmłodsi będą poznawać tajniki nauki. W planach jest też budowa średniej wielkości mariny przy Noteci, czyli portu, w tym przypadku całkowicie naturalnego. Miasteczko Krajeńskie jest również w trakcie tworzenia nowego placu zabaw. Plac ten będzie wyposażony w lampy solarne, aby zużywać jak najmniej prądu, będzie się także składał z paru części: placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz skate parku. Z racji tego, iż gmina zwraca uwagę także na osoby niepełnosprawne, plac zabaw oraz siłownia będą odpowiednio przystosowane także dla takich osób. Powstanie na przykład karuzela, gdzie będzie można wstawić wózek inwalidzki, plac zabaw ma być także przystosowany dla rodziców z małymi dziećmi.

Zmiany nastąpią także w aktywnie działającym domu kultury, który będzie bardziej przystępny dla matek z dziećmi. W gminie odbywają się także spotkania poświęcone kobietom i dla kobiet. Nie oznacza to jednak dyskryminacji mężczyzn, którzy mogą zorganizować swoje własne spotkania – o ile wyrażą chęć wzięcia w nich udziału.

Pani wójt ma też plany odnośnie wykorzystania naturalnych darów ziemi, związane z mnogością ziół i przypraw, ale też zwierzętami, które zamieszkują tereny gminy. Miasteczko Krajeńskie jest nastawione bardzo na kwestię ekologii i dbania o środowisko, taką też politykę zamierza wdrażać w swoich projektach i przyszłych inwestycjach. Największym jednak wyzwaniem jest zawsze sprostanie oczekiwaniom wyborców i nieustanny dialog między urzędem, a mieszkańcami. To wszystko jest ważne, ale na dzisiaj mieszkańcy oczekują dokończenia kanalizacji i dobrych, przejezdnych dróg. Dlatego kontynuujemy prace związane z kanalizacją wsi Okaliniec, Arentowo, Grabionna i część Grabówna, jak również składamy wnioski o utwardzenie dróg gruntowych, które są trudne i kosztowne w utrzymaniu.

Katarzyna Daniel
Patryk Domurad

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj