III międzynarodowy tydzień: „Nowe granice w finansach i księgowości” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

0
1983

W dniach 19 – 23 października 2015 roku na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odbywał się trzeci międzynarodowy tydzień International Week (IW) „New Frontiers in Finance and Accounting”. W wydarzeniu wzięło udział 12 nauczycieli akademickich z: Belgii, Gruzji, Holandii, Niemiec, Szkocji, Ukrainy, Węgier i Polski. Zaproszeni goście przeprowadzili zajęcia w języku angielskim dla 270 polskich i zagranicznych studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Zajęcia obejmowały wiele tematów z zakresu finansów i rachunkowości, takich jak: etyka w finansach, wybrane zagadnienia rynków finansowych, zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, analiza projektów inwestycyjnych, innowacje i znaczenie lokalizacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem wybrane aspekty prawne i podatkowe w biznesie. Studenci doskonalili także umiejętności posługiwania się językiem angielskim w obszarze finansów i rachunkowości.

 

Zajęciom dydaktycznym towarzyszyły międzynarodowe targi edukacyjne oraz spotkania naukowe i kulturalne z kadrą akademicką dające możliwość nawiązania i pogłębienia współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej między reprezentowanymi uczelniami.

W dniu 21 października 2015 roku uczestnicy IW wzięli także udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Finance and Accounting in Creating Information About Financial Position Of Reporting Entities” zorganizowanej przez Katedrę Rachunkowości.

Honorowy Patronat nad tegoroczną edycją International Week sprawował JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prof. dr hab. Leszek Żabiński, a także Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE) oddział Katowice oraz Chartered Institute of Management Accountants (CIMA). Głównym partnerem i sponsorem International Week był WĘGLOKOKS S.A.

Udział gości zagranicznych był efektem szerokiej sieci kontaktów i umów uczelni w ramach programu Erasmus+ a ich wizytę zrealizowano dzięki dofinansowaniu ze środków tego programu. Po raz pierwszy w International Week wzięli udział przedstawiciele uczelni spoza Unii Europejskiej – z Gruzji i Ukrainy, których przyjazd i pobyt był finansowany ze środków projektu Erasmus+ KA107 „Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi”. Wszystkie wydarzenia w ramach III International Week sprzyjały promocji uczelni, miasta i regionu na arenie międzynarodowej, a także stanowiły wsparcie dla promocji mobilności akademickiej.

W inauguracji, ceremonii zakończenia, a także w licznych spotkaniach z wykładowcami oraz studentami w ramach International Week wzięli udział przedstawiciele władz uczelni i wydziału, w tym: Prorektor ds. Edukacji i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Wojciech Dyduch, Dziekan Wydziału Finansów i Ubezpieczeń prof. dr. hab. Andrzej Piosik, Prodziekan ds. Nauki Wydziału Finansów i Ubezpieczeń prof. dr hab. Krzysztof Marcinek, Prodziekan Wydziału Finansów i Ubezpieczeń ds. Studiów I Stopnia dr Anna Kuzior, Prodziekan Wydziału Finansów i Ubezpieczeń ds. Studiów II stopnia dr Krystyna Mitręga-Niestrój.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Katedrę Inwestycji i Nieruchomości, Katedrę Bankowości i Rynków Finansowych, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych, Katedrę Finansów Publicznych, Katedrę Rachunkowości oraz Biuro Międzynarodowej Wymiany Studentów i Dziekanat Wydziału Finansów i Ubezpieczeń.

UEWK

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj