Sesja Rady Miasta Żory – 25.01.2018

0
1527

Sesja obędzie się w sali narad Urzędu Miasta przy Rynku 9 – początek o godzinie 14:00.

Rozpatrzenie spraw:

 • Zmian w budżecie miasta Żory na 2018 rok.
 • Zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Żory na lata 2018-2031.
 • Zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
 • Ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Żory niepublicznym placówkom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom oświatowym, dla których Miasto Żory jest organem rejestrującym, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, terminu przekazywania informacji o liczbie uczniów, wychowanków, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
 • Wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z innymi powiatami i gminami w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii innych kościołów i związków wyznaniowych.
 • Przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla miasta Żory na lata 2018-2022.
 • Przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu BEST-EKO Sp. z o.o. w latach 2018-2022″.
 • Przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2021″ przedłożonego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o.
 • Powołania Rady Muzeum przy Muzeum Miejskim w Żorach.
 • Przystąpienia do opracowania zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żory” przyjętego uchwałą Nr 244/XIX/16 Rady Miasta Żory z dnia 2 czerwca 2016r. dla terenu oznaczonego symbolem A6UC.
 • Przystąpienia do opracowania zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żory” przyjętego uchwałą Nr 244/XIX/16 Rady Miasta Żory z dnia 2 czerwca 2016r. w zakresie zmiany zapisów tekstu planu miejscowego dla terenów oznaczonych symbolem P.
 • Nadania odcinkom dróg nazw: Aroniowa, Sudecka, Chmielna, Bartnicza, Alberta Benecke.
 • Zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta na 2018 rok.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj