Raport UNICEF-u o nierównościach edukacyjnych wśród dzieci w krajach wysokorozwiniętych

0
2118

 

W Polsce, podobnie jak w większości krajów wysokorozwiniętych, nadal istnieją nierówności edukacyjne wśród dzieci. W Warszawie 30 października w Przestrzeni from Facebook odbyła się Konferencja UNICEF-u na ten temat.
 

żródło: www.unicef.pl
W raporcie „Niesprawiedliwy Start” i nierówności edukacyjne wśród dzieci w krajach wysokorozwiniętych”, UNICEF porównał wyniki 41 państw członkowskich UE i OECD pod względem nierówności edukacyjnych na poziomie wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej oraz szkoły średniej. Autorzy zbadali również powiązania między nierównościami edukacyjnymi a takimi czynnikami jak: zawód rodziców, imigranckie pochodzenie, płeć dziecka, a także charakter szkoły.

Warszawa/Florencja/Nowy Jork, 30 października 2018 r. – Mieszkanie w zamożnym kraju nie gwarantuje równego dostępu do wysokiej jakości edukacji, zauważa UNICEF w opublikowanym raporcie „Niesprawiedliwy Start” dotyczącym nierówności edukacyjnych wśród dzieci w krajach wysokorozwiniętych, w tym w Polsce. Dzieci w mniej zamożnych krajach często doświadczają mniejszych nierówności edukacyjnych pomimo gorszej sytuacji ekonomicznej danego kraju.

Z danych zaprezentowanych w Raporcie wynika, że Finlandia, Łotwa oraz Portugalia mają systemy edukacji zapewniające najwyższy poziom równości na wszystkich trzech poziomach edukacji i znalazły się w najwyższej części tabeli rankingowej. Z kolei Australia, Nowa Zelandia i Słowacja znalazły się na dole rankingu ze względu na duże nierówności utrzymujące się we wszystkich trzech obszarach. Polska znalazła się w najwyższej części tabeli rankingowej na dwóch poziomach: wychowania przedszkolnego oraz szkoły średniej.

W poszczególnych krajach występują też znaczące różnice w zakresie nierówności na poszczególnych etapach kształcenia. Irlandia i Słowenia znalazły się na dole tabeli rankingowej (znaczne nierówności) pod względem upowszechnienia uczestnictwa w wychowaniu przedszkolnym, ale przesuwają się na jej początek (niskie nierówności) na poziomie szkoły średniej. We Francji wskaźnik uczestnictwa w wychowaniu przedszkolnym należy do jednego z najwyższych wśród badanych krajów, lecz na poziomie szkoły średniej kraj ten plasuje się w dole tabeli rankingowej. Holandia znajduje się na czele zestawienia pod względem wyrównanych wyników w zakresie osiągnięć w czytaniu w szkole podstawowej, jednak spada na 26. miejsce w rankingu (na 38 krajów) w tym obszarze wśród 15-latków.

W ogólnych rankingach Polska wypada bardzo dobrze w zakresie nierówności edukacyjnych. Możemy się poszczycić tym, że należymy do grona najlepszych. Jednak jeżeli przyjrzymy się bardziej szczegółowo ustaleniom Raportu, to możemy zauważyć, że w dalszym ciągu w naszym kraju istnieją duże nierówności edukacyjne. Wynikają one w znacznym stopniu z sytuacji społeczno-ekonomicznej rodzin. Niestety do tej pory nasz system edukacyjny nie był w stanie ich ograniczyć, powiedział Marek Krupiński, Dyrektor Generalny UNICEF Polska, który otworzył Konferencję.

W Polsce niemal wszystkie dzieci (99,7%) uczęszczają do przedszkola na rok przed oficjalnym wiekiem rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, jest to element obowiązkowy edukacji. Jednak tylko 8% dzieci w wieku poniżej 3 lat jest zapisanych do żłobków i innych placówek opieki nad dziećmi, co stawia nas na 3. od końca miejscu wśród badanych krajów. Gorzej sytuacja wygląda tylko w Czechach i na Słowacji.

89% dzieci w Polsce osiąga dobry poziom umiejętności w czytaniu (na poziomie średniozaawansowanym lub wyższym) w 4. klasie szkoły podstawowej. Mimo to luka osiągnięć w czytaniu w Polsce (pomiędzy uczniami z najlepszymi i najgorszymi wynikami) jest dość duża i plasuje Polskę na 15. miejscu wśród 31 krajów. Oznacza to, że nierówności edukacyjne na tym poziomie kształcenia są znaczące.

86% dzieci w wieku 15 lat osiąga podstawową (poziom 2) umiejętność czytania, co plasuje Polskę w czołówce międzynarodowej. Niestety istnieje bardzo duża różnica w oczekiwaniach młodzieży co do kontynuacji nauki na poziomie wyższym. Wśród dzieci rodziców o wysokim statusie zawodowym chęć dalszego kształcenia deklaruje 60% uczniów, zaś wśród dzieci rodziców o niskim statusie zawodowym tylko 39%. Tak duża różnica w tym zakresie dotyczy jedynie Polski, stawiając nas na ostatnim miejscu wśród badanych krajów.

Zalecenia UNICEF-u dla wszystkich krajów poddanych analizie:

•    Gwarancja wysokiej jakości wychowania przedszkolnego oraz opieki dla wszystkich dzieci,

•    Opanowanie przez wszystkie dzieci kluczowych umiejętności na odpowiednim poziomie,

•    Ograniczenie wpływu nierówności społeczno-ekonomicznych,

•    Likwidacja różnic w wynikach pomiędzy płciami,

•    Zapewnienie danych lepszej jakości,

•    Skupienie się na równości, a nie tylko na średnich wynikach.

Niesprawiedliwy Start. Nierówności edukacyjne wśród dzieci w krajach wysokorozwiniętych” to 15 raport z serii „Report Card” autorstwa Centrum Badawczego UNICEF – Innocenti.

Program spotkania wygląd następująco:

 

11.00 – 11.10 Powitanie gości – Marek Krupiński – Dyrektor Generalny UNICEF Polska

11.10 – 11.30 Niesprawiedliwy start – Raport UNICEF- Ewa Falkowska – Dyrektor ds. Advocacy UNICEF Polska

Komentarze:

11.30 – 11.50 Nierówności edukacyjne w Polsce – więcej pytań niż odpowiedzi

Prof. dr hab. Barbara Smolińska Theiss,
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

11.50 – 12.10 Dobre praktyki w zakresie niwelowania nierówności edukacyjnych
Dr hab. Tomasz Gmerek, prof. UAM,
Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

12.10 – 12.30 Nierówności edukacyjne – najważniejsze wyzwania dla polskiej oświaty

Dr hab. Roman Dolata, prof. nadzw. UW,

Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski

Panel dyskusyjny:

12.30 – 13.00 Nierówności edukacyjne – rzeczywistość i praktyka


Joanna Gospodarczyk,
Dyrektor Biura Edukacji m. st. Warszawy
Monika Rościszewska-Woźniak, Prezes zarządu Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego
Elżbieta Tołwińska-Królikowska, Specjalistka ds. projektów w Warszawskim Centrum Innowacji
Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń
Marzena Mrowińska, Nauczycielka – Szkoła

12.30, Małgorzata Połowniak-Dąbrowska, Koordynator ds. projektów edukacyjnych UNICEF Polska

13.00 – 14.00 Poczęstunek i rozmowy kuluarowe.

Beata Sekuła, Tomasz Czarnecki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj