Praca i pasja w jednym. Anna Łyżwa- Kobieta charyzmatyczna

0
4308

To ludzie oraz ich rozwój są kluczem do sukcesu każdej organizacji
– prywatnej, publicznej, pozarządowej, czy społecznej – twierdzi Anna Łyżwa, właścicielka Studia Rozwoju Kompetencji w Krakowie, nominowana do tytułu Kobieta Charyzmatyczna.

 

Praca i pasja w jednym

Anna Łyżwa podziela zdanie Thomasa Edisona, który powiedział: Nie przepracowałem ani jednego dnia w swoim życiu. Wszystko co robiłem, to była przyjemność. Dotyczy to jej zaangażowania zawodowego, społecznego, czy rozwoju osobistego.

Pomysł na firmę szkoleniowo-konsultingową

W życiu każdego człowieka nadchodzi taki moment, kiedy trzeba podjąć ważne decyzje. W moim przypadku jedną z takich decyzji było założenie firmy, którą będą tworzyć ludzie z pasją. I tak też się stało. Studio Rozwoju Kompetencji tworzą doświadczeni praktycy i specjaliści w swoich dziedzinach zawodowych, a wszystkich nas łączy pasja do pracy i rozwijania kompetencji u osób, z którymi pracujemy   

 

-mówi Anna Łyżwa. Wszak kompetencje to najcenniejszy kapitał jakim dysponuje każdy człowiek i każda organizacja – dodaje.

 

Wcześniej jednak był okres zdobywania kwalifikacji i doświadczeń. Anna Łyżwa jest absolwentką Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalności „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” oraz kilku kierunków studiów podyplomowych: Zarządzanie i Audyt; Doradztwo zawodowe; „Partycypacja społeczna – animacja, superwizja, ewaluacja. Jest także doświadczoną konsultantką, trenerką, autorką i realizatorką wielu projektów. Od ponad 15 lat związana jest z rynkiem usług edukacyjnych, szkoleniowych, doradczych i projektowych. Swoje doświadczenie zdobywała zarówno w sektorze publicznym, jak również prywatnym oraz pozarządowym, zajmując wyższe szczeble zarządzania – głównie stanowiska dyrektorów. Przez dziewięć lat pełniła funkcję dyrektora wydziału w największej kiedyś organizacji pozarządowej w Małopolsce – Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji.  Jest także członkinią wielu stowarzyszeń.

 

Obecnie skupia się na zarządzaniu własną firmą, którą jest Studio Rozwoju Kompetencji. Jest to nowoczesna firma szkoleniowo-doradcza o zasięgu ogólnopolskim, koncentrująca się na wspieraniu rozwoju kompetencji zawodowych, językowych, interpersonalnych oraz menedżerskich, bez których trudno dziś – w dobie gospodarki opartej na wiedzy – odnieść sukces na rynku pracy. Cel ten realizowany jest poprzez świadczenie profesjonalnych usług szkoleniowych i doradczych kładących nacisk na zajęcia warsztatowe, wykorzystanie nowoczesnych metod dydaktycznych oraz nowych technologii w procesie kształcenia.

– Pomysł na firmę miałam zawsze. Odkąd zaczęłam, zaraz po studiach, prowadzić szkolenia, wiele osób, z którymi współpracuję, zachęcało mnie do otworzenia własnej działalności szkoleniowej. Ja jednak, będąc wtedy dwudziestokilkulatką, postawiłam na zdobywanie doświadczenia i rozwijanie swoich kompetencji. Dzisiaj wiem, że była to dobra decyzja, ponieważ udało mi się zbudować coś więcej aniżeli tylko firmę szkoleniową. Poza działalnością szkoleniową, prowadzimy kursy językowe, doradztwo i konsulting, coaching, organizujemy także konferencje i spotkania branżowe służące wymianie wiedzy i doświadczeń oraz promowaniu „dobrych praktyk”. Uważam, że na wszystko przychodzi w życiu odpowiedni moment i to była właśnie taka chwila, gdy przyszedł czas na moje Studio Rozwoju Kompetencji  – wspomina Anna Łyżwa.

Usługi edukacyjne. Co dają szkolenia?

Człowiek uczy się przez całe życie, a w dzisiejszych czasach gospodarki opartej na wiedzy, ciągłych zmian oraz dużej konkurencji konieczne jest stałe pogłębianie wiedzy i rozwijanie własnych kompetencji. Można to robić na wiele sposobów m.in. poprzez korzystanie z różnego rodzaju szkoleń, które umożliwiają zdobycie nowych bądź podniesienie już posiadanych kompetencji. Oczywiście, zanim podejmie się decyzję o wzięciu udziału w danym szkoleniu, należy zastanowić się nad indywidualnymi potrzebami. Czy oczekujemy szkoleń twardych, dostarczających konkretnej wiedzy, czy raczej tzw. szkoleń miękkich, rozwijających np. kompetencje interpersonalne? A może jednych i drugich?

Z pewnością osoby, które poważnie myślą o swojej karierze zawodowej, które pragną odnieść sukces, czy po prostu profesjonalnie wykonywać swoją pracę, powinny stale podejmować działania rozwojowe, poszerzać swoją wiedzę, rozwijać albo zdobywać nowe kompetencje. Jest to korzystne zarówno dla tej konkretnej osoby, jak też dla samej organizacji, która decyduje się inwestować w szkolenia swoich pracowników – stwierdza pani Anna.

Uczestnictwo w szkoleniach przyczynia się bowiem z jednej strony do umacniania pozycji pracownika w organizacji, z drugiej zaś – powoduje, że dana instytucja rozwija się, co może zaowocować zwiększeniem obszarów działalności, pozyskaniem nowych klientów, rynków, a w konsekwencji powiększeniem osiąganych zysków.

Duże znaczenie odgrywa także wizerunek. Jeżeli zatrudniamy wykwalifikowane, kompetentne i profesjonalne osoby oraz stwarzamy dobrą atmosferę pracy, to tak też – pozytywnie – nasza organizacja odbierana jest przez otoczenie zewnętrzne. Z takim podmiotem klienci chcą współpracować, co w czasach dużej konkurencji ma ogromne znaczenie. Ponadto należy pamiętać, że ludzie to najcenniejszy element każdej organizacji. To oni są kluczem do prawdziwego sukcesu.

 

 

Działalność w organizacjach

Anna Łyżwa jest przykładem kobiety przedsiębiorczej, która oprócz prowadzenia własnej firmy, działa także na polu społecznym – angażując się w wiele interesujących inicjatyw.

Od lipca 2014 r. pełnię funkcję Wiceprezesa Zarządu krakowskiego Stowarzyszenia Edukacji Pozaformalnej „Meritum”, którego celem jest właśnie edukacja pozaformalna, czyli ucieczka przed zamknięciem nauki w jakichkolwiek schematach – mówi pani Dyrektor.

Celem organizacji  jest wykorzystanie szerokiego wachlarza działań edukacyjnych nastawionych na poszerzanie wiedzy i zdobywanie umiejętności praktycznych, ale nie odbywających się w ramach formalnie ustalonego systemu oświaty. Często jest to nauka w przestrzeniach publicznych – poza szkołą, uczelnią, kursem/szkoleniem, która opiera się na praktyce, doświadczaniu i aktywności zgodnie z zasadą: „Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi wziąć udział, a zrozumiem.”

– Pełnię też funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Most Kobiet”, którego celem są działania na rzecz poprawy jakości życia kobiet, ich rozwoju, integracji oraz zwiększania aktywności i czynnego udziału kobiet w życiu społecznym, naukowym, kulturalnym, publicznym – mówi Anna Łyżwa. Spośród podejmowanych przez Stowarzyszenie działań, niewątpliwie największą inicjatywą jest organizowany od trzech lat Małopolski Kongres Kobiet. Ponadto, wspólnie z Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” organizujemy cykliczne spotkania pn. „Ogrody Kobiet”, w ramach których odbywają się prelekcje i warsztaty adresowane do pań. W planach mamy również działalność projektową, szkoleniową, doradczą oraz współpracę z innymi organizacjami wspierającymi kobiety – dodaje.

Największa inicjatywa Stowarzyszenia – Małopolski Kongres Kobiet, przyciąga  każdego roku do Krakowa ponad 1200 uczestniczek (i uczestników) z całej Małopolski i innych województw. Jak podkreśla Anna Łyżwa, nie jest to spotkanie polityczne, czy związane z jakąś ideologią, lecz element budowania społeczeństwa obywatelskiego. W Małopolskim Kongresie Kobiet każdego roku biorą udział kobiety w różnym wieku, reprezentujące odmienne poglądy, pełniące inne role społeczne, wykonujące rozmaite zawody (w tym też te powszechnie uznawane za typowo „męskie”), ale też kobiety niepracujące zawodowo, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej itd.

– Staramy się, aby Małopolski Kongres Kobiet proponował tematy ciekawe, inspirujące, ważne dla kobiet. Aby był okazją do spotkania, wymiany informacji i doświadczeń, ale także prezentacji osób i stowarzyszeń działających na rzecz kobiet. Ponadto każdego roku w ramach imprez towarzyszących odbywają się spotkania edukacyjne, wystawy, koncerty, prelekcje itp., przygotowane zarówno przez Stowarzyszenie „Most Kobiet”, które jest głównym organizatorem Kongresu, jak też współpracujące z nami instytucje. – podkreśla pani Anna.

Dwie pierwsze edycje Małopolskiego Kongresu Kobiet odbywały się pod hasłami: „Poznajmy się, zintegrujmy, poczujmy naszą siłę (I MKK) i „Kobiece perspektywy” (II MKK). W tym roku hasło przewodnie III MKK brzmiało „Wbrew stereotypom”.

– Postanowiłyśmy zwrócić uwagę na stereotypy, ponieważ one sprawiają, że nasze myślenie jest bardzo schematyczne, ukierunkowane w jedną stronę, nie zawsze słuszną. Ich przełamywanie daje każdemu człowiekowi (bez względu na płeć czy wiek) wolność i powoduje, że możemy spojrzeć na dany temat czy problem nieco szerzej, że możemy wyrobić sobie własne zdanie na dany temat. Ale, aby tak się stało, potrzeba działań, które zapoczątkują zmianę świadomości i tegoroczny Kongres, po raz kolejny, takie działania podjął. – ocenia sytuację Anna Łyżwa.

Do współtworzenia i udziału w panelach tematycznych każdego roku zaprasza się wybitne osobowości ze świata biznesu, nauki, kultury, mediów, samorządów, a także organizacje pozarządowe. Również lista osób zasiadających w Komitecie Honorowym Małopolskiego Kongresu Kobiet jest wyjątkowa. Dodatkowo w tym roku, dzięki Pani Annie III Małopolski Kongres Kobiet uświetnił swoją obecnością i muzyką Leszek Możdżer – światowej sławy pianista, aranżer, kompozytor, producent muzyczny, jednym słowem artysta totalny.

Poza działalnością w powyższych stowarzyszeniach pani Anna jest członkiem kilku innych organizacji pozarządowych, którym służy merytorycznym wsparciem. Prowadzi także zaawansowane rozmowy nad powołaniem nowej organizacji – fundacji mającej na celu współpracę rozwojową i międzynarodową.

 

Zarządzanie firmą – sukcesy i wyzwania

Pani Anna twierdzi, iż zarządzanie firmą to ciągłe wyzwania, nieustanna aktywność
i zaangażowanie, co przekłada się na zadowolenie i zaufanie Klientów, zwiększoną ilości usług, satysfakcję ze swojej pracy. Wśród tegorocznych sukcesów wymienia nominację do tytułu: Kobieta Charyzmatyczna oraz rozwój swojej firmy o nowe obszary.

– Niewątpliwym sukcesem jest dla mnie nominacja do tytułu: Kobieta Charyzmatyzna. Ponadto, w tym roku jestem szczególnie dumna z faktu, że Studio Rozwoju Kompetencji  poszerzyło działalność o Instytut Rozwoju Kompetencji Administracyjnych, by w jeszcze większym stopniu wspierać kadry administracji publicznej – samorządowej i rządowej, która stanowi przeważającą część odbiorców naszych usług – mówi Anna Łyżwa.

Instytut prowadzi szeroko rozumiane działania edukacyjne związane z doskonaleniem wiedzy i rozwojem kompetencji kadr administracji publicznej, takie jak:  organizacja szkoleń, seminariów i warsztatów skierowanych wyłącznie do administracji publicznej, prowadzenie konsultacji i działalności doradczej, realizacja projektów, organizacja konferencji, kongresów, spotkań branżowych i wiele innych.

 

Czas wolny

Wszystkie kobiety przedsiębiorcze bez wątpienia potrzebują „oddechu”.Tak też dzieje się w przypadku Pani Dyrektor.- Najczęściej i najchętniej czas wolny spędzam na aktywnym uczestnictwie w kulturze. Jestem wielką miłośniczką jazzu. Dla dobrego koncertu czy festiwalu jazzowego jestem w stanie przemierzyć każdą odległość, tak w Polsce, jak i za granicą. Podróże to moja kolejna pasja, więc często udaje mi się to łączyć.

Jak twierdzi pani Anna, działa w myśl zasady Thomasa Edisona, który powiedział: Nie przepracowałem ani jednego dnia w swoim życiu. Wszystko co robiłem, to była przyjemność. Tak dzieje się kiedy praca jest pasją. Najważniejsze, by czerpać satysfakcję z tego co się robi i nie bać się realizować marzeń.

Mateusz Herman 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj