Misja i role kobiety charyzmatycznej – dr Anna Zasada-Chorab, wiceprezydent Siemianowic Śląskich.

Date:

Share post:

Praca naukowa, zaangażowanie społeczne oraz życie rodzinne.

 

Dr Anna Zasada-Chorab zadziwia mnogością zadań, które realizuje na co dzień z tak ogromną satysfakcją. Rozwija m.in. karierę naukową, a funkcję wiceprezydenta Siemianowic Śląskich traktuje nie jak pracę tylko służbę. Troszcząc się o sprawy mieszkańców, przyczyniła się do przyznania jej miastu i gminie przez Zarząd Województwa Śląskiego I miejsca w konkursie: „Gmina Przyjazna Rodzinie 2015”. Jako ekspert powołany przez Marszałka Województwa Śląskiego przyczyniła się również do powołania „Śląskiej Rady Seniorów”. Laureatka Nagrody Burmistrza Miasta Czeladź „Pierścień Saturna 2015” za wieloletnie kierowanie Kolegium Pracowników Służb Społecznych. Spełnia się też jako matka i żona. Żałuje tylko, że doba jest tak krótka.

 

Kompetencje i doświadczenie społecznika

IMG 5200Z wykształcenia jest doktorem nauk społecznych w zakresie polityki społecznej. Ukończyła Uniwersytet Śląski i warszawską Akademię Leona Koźmińskiego na kierunku przedsiębiorczość. – Moją pierwszą specjalizacją było dziennikarstwo, później polityka społeczna. Pracę magisterską pisałam na temat problemów społecznych – wspomina dr Anna Zasada-Chorab. – Doktorat dotyczył tematu z pogranicza socjologii i pracy socjalnej.

Zanim została prezydentem Siemianowic przez prawie 20 lat kierowała różnymi instytucjami edukacyjnymi; najpierw Policealną Szkołą Pracowników Służb Społecznych, później Kolegium Pracowników Służb Społecznych. W międzyczasie była dziekanem kilku szkół wyższych, ostatnio w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. J. Korczaka w Katowicach, gdzie jest obecnie adiunktem. – Nadal prowadzę w weekendy zajęcia ze studentami i bardzo się z tego cieszę, że mogę tym młodym ludziom, niejednokrotnie już doświadczonym zawodowo, proponować w jaki sposób można w ich gminie kreować politykę społeczną – zdradza pani prezydent. – Niedawno mój rektor, profesor Julian Auleytner, zachęcił mnie do habilitacji właśnie z tej dziedziny oraz do napisania podręcznika na temat zarządzania polityką społeczną w gminie, sprawdzonych praktyk. Przez studentów jest doceniana zarówno za praktyczną znajomość wykładanych przedmiotów, jak i umiejętność przekazywania tej wiedzy. Stworzyła też kierunek nauczania – pracę socjalną, na którym może młodym adeptom sugerować, na co warto zwrócić uwagę, wykonując zawód pracownika socjalnego. Współtworzyła również programy dla specjalizacji zawodowych: Organizacje Pomocy Społecznej, Specjalizacja I i II stopnia dla pracowników socjalnych oraz programy nauczania m.in. dla zawodu: opiekun osoby starszej.

Dr Anna Zasada-Chorab pełni także wiele innych funkcji, w tym w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a ostatnio w Radzie Redakcyjnej i Naukowej przy Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, uczestnicząc w wydaniu 30 podręczników, w tym 20 krajowych i 10 tłumaczonych. Była ekspertem oceny programów z funduszy Europejskich RPO oraz wielu projektów międzynarodowych m.in. „Kalkulatora kosztów zaniechania” dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej oraz „Kultury współpracy pomiędzy instytucjami rynku pracy a instytucjami Pomocy Społecznej”. Uczestniczy w wielu wizytach studyjnych w kraju i za granicą m.in.: Francji, Anglii, Włoszech.

 

Rola wiceprezydenta Siemianowic

Jako wiceprezydent Miasta zarządza resortem zdrowia, edukacji, kultury i sportu oraz pomocy społecznej, a także biurem pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych. W ramach zastępstwa od kilku miesięcy zajmuje się także obowiązkami wiceprezydenta Roberta Życińskiego, w tym gospodarką śmieciową.

Pani prezydent uważa, że każdy obszar ma swoją specyfikę, ale twierdzi także, że wiele zależy od dobrej organizacji oraz współpracowników, których określa mianem świetnych fachowców, ponieważ opracowują różnego rodzaju rozwiązania, począwszy od kwestii formalno-prawnych, a skończywszy na finalizacji zadań, dotyczących problemów np. lokalowych. – Lista osób oczekujących na przydział mieszkania jest bardzo długa, ale gdy sytuacja jest nadzwyczajna, to oferujemy tzw. pustostany do remontu, żeby zapewnić im dach nad głową – mówi pani prezydent. – W przypadku zadłużenia mieszkań, dajemy ich lokatorom szansę odrobienia zobowiązań; szukamy im robót publicznych czy prac interwencyjnych. Jeśli więc tylko mieszkańcy są faktycznie zainteresowani tym, żeby sobie pomóc, to jesteśmy w stanie dać im narzędzia do tego – wiele osób z tego korzysta, ale nie wszyscy.

5

 

Z założenia raz w tygodniu pani prezydent przyjmuje interesantów w ramach skarg, wniosków i interwencji – aczkolwiek często tak się dzieje, że spotyka się z mieszkańcami w dowolnym dniu tygodnia, bywa, że codziennie, kiedy zaistnieje taka potrzeba. – Staramy się z panem prezydentem, jeśli tylko pozwala na to czas, przyjmować i rozwiązywać na bieżąco pilne problemy naszych mieszkańców – przyznaje dr Anna Zasada-Chorab. – Uważam, że jeśli ktoś przychodzi tu, to nie dlatego, że jest mu dobrze, tylko dlatego, że ma problem. No i po to jest samorząd, po to są władze, żeby pomagać ludziom. To jest nasza służba raczej niż praca, taka misja, tak właśnie to postrzegamy.

Siemianowice nie mają dużo osób zdiagnozowanych jako bezdomnych, gdyż grupa tych ludzi stale się przemieszcza. Jednak dla tych przebywających na terenie miasta, przy udziale Stowarzyszenia „Przystań” w Siemianowicach otwarto punkt, w którym mogą otrzymać żywność, odzież czy skorzystać z kąpieli. W celu poszerzenia wiedzy na temat problemu bezdomności pani prezydent uczestniczyła w ciekawym projekcie w Londynie oraz w Warszawie, gdyż był to projekt Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej. Coraz częściej bowiem w Anglii mówi się o tak zwanym kalkulatorze kosztów zaniechania. Dowiedziała się, że osoby, które biorą kredyty, korzystając z tzw. chwilówek, popadają w spiralę długów, a później cierpią na depresję w wyniku niemożności poradzenia sobie z taką sytuacją. – Dlatego podobało mi się, że w Anglii wprowadzono rozwiązanie, w ramach którego instytucje społeczne udzielają kredytów po to, żeby spłacili długi, które zaciągnęli, żeby tę spiralę zadłużenia w pewnym momencie przerwać – mówi dr. Anna Zasada-Chorab. – Myślę, że Polaków nie stać jeszcze na takie wsparcie, ale pracownicy socjalni powinni m.in. uczyć budżetowania osoby, które mają niewielkie środki finansowe na utrzymanie, żeby one jednak jakoś wystarczyły. My też tutaj poprzez interwencję uczymy mieszkańców, żeby spłacali zadłużenie mieszkaniowe. Przyjmujemy deklaracje niewielkich kwot, ale ważne jest już to, żeby ta deklaracja powstała, a długi były spłacane.

Pani prezydent współorganizowała również w Siemianowicach konferencję, dotyczącą przyjmowania uchodźców przez śląskie gminy. Zaproszenie na nią otrzymali przedstawiciele wszystkich gmin na Śląsku, aktywnie uczestniczyli w niej samorządowcy z Siemianowic, Zabrza, Chorzowa czy Sosnowca. – Bardzo mi się podobało to, że pomimo, iż tu na Śląsku borykamy się z różnymi problemami, to jednak jesteśmy otwarci na to, żeby wspomóc też tych spoza naszego kraju, którzy potrzebują tej pomocy, że nie zamykamy się na sytuację uchodźców. Dzięki tej inicjatywie zostało wypracowane wspólne stanowisko prezydentów i burmistrzów wielu gmin.

 1

Współpraca z innymi kobietami

Spotykam się na co dzień w pracy z wieloma zaangażowanymi kobietami, które mają świetne pomysły i z którymi staramy się realizować określone cele.Nie ukrywam też, że jeżdżę do wielu kobiet na terenie naszego województwa, które prowadzą ciekawe inicjatywy, stowarzyszenia czy fundacje, np. pani Barbara Wieczorek-Sosnowska, prezes Fundacji In Corpore w Katowicach – informuje pani prezydent. – Zarządza ona organizacją, która wspiera integrację różnych środowisk w celu zapewnienia holistycznego podejścia do diagnostyki i terapii. Stosowane w tej placówce ostandardzie światowym, innowacyjne metody rehabilitacji zrobiły na mnie wielkie wrażenie. Instytucja ta udziela wsparcia i pomocy nie tylko dzieciom i ich rodzinom z kraju, ale też z zagranicy. Pani prezydent liczy, że oddział In Corpore powstanie kiedyś także w Siemianowicach.

Dr Anna Zasada-Chorab najpierw odwiedza aktywne kobiety w miejscach, w których działają, żeby widziały, że zależy jej na nawiązaniu współpracy z nimi. Potem zaprasza je do swojego miasta i zazwyczaj rozwijają współpracę w różnych obszarach, głównie na rzecz pomocy dzieciom, rozwoju edukacji czy też walki z otyłością. – Tymi tematami zajmują się głównie kobiety, ale też traktuję je na równi z mężczyznami, bo też takie rozmowy przeprowadzam z mężczyznami – mówi. Chętnie współpracuje z panem prezydentem, którego opisuje jako człowieka otwartego, bardzo zaangażowanego
i chętnego do tego, żeby zmieniać rzeczywistość na lepsze.

Często rozmawia też z matkami, które mają problemy wychowawcze z dziećmi. Czasem oferuje im pomoc, namawiając do współpracy z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, Ośrodkiem Pomocy Społecznej czy kieruje na rozmowę z pedagogiem lub psychologiem szkolnym. – W naszych czasach bardzo ważna jest umiejętność networkingu, sieciowania między instytucjami i ta sieć wsparcia musi być komplementarna – zauważa. – Czasami złożoność problemów jest tak duża, że daną osobą musi się zająć kilka instytucji i wielu specjalistów.

 4

 

Matka i żona

Sama też jest matką nastolatka i żoną socjologa, nauczyciela oraz społecznika, który wspiera ją we wszystkich działaniach. – Podziwiam swojego męża m.in. za upór
i zaangażowanie społeczne – od kilku lat prowadzi Stowarzyszenie Kultura i Sport Żywiec, w którym szkoli młodych koszykarzy – mówi z entuzjazmem. – Z ogromnym zapałem zachęca tamtejsze dzieci, aby grały w koszykówkę, a potem je promuje i na swoim koncie ma już kilku takich wychowanków, którym pomógł zacząć grać w dobrym klubie, np. we Wrocławiu czy w Dąbrowie Górniczej.

Pasją tą zaraził również ich syna, który w tym roku kończy gimnazjum sportowe
w Dąbrowie Górniczej i trenuje koszykówkę od szóstego roku życia. Ostatnio został powołany na konsultacje kadry Narodowej jako jedyny zawodnik ze śląska. Posiada on własne portfolio na Youtube. Pani Ania jest dumna ze swojego syna, którego sport nauczył samodyscypliny i dobrej organizacji; we własnym kalendarzu zapisuje sobie plan dnia ze wszystkimi szczegółami. Codziennie musi dojeżdżać do szkoły z Siemianowic Śląskich. Wraca do domu wieczorem i dopiero wtedy odrabia lekcje. Po rodzicach odziedziczył zdolności humanistyczne i językowe. Czasami wybierają się w trójkę na basen czy na salę gimnastyczną, gdzie pani Ania pełni rolę „podawacza piłek”, ale cieszy się, że około 90% rzutów jest trafionych. – Myślę, że sport to ciężka praca i potrzebne jest tu także zaangażowanie rodziców, dopilnowanie odpowiedniej diety, odnowy biologicznej, a czasami też rehabilitacji, bo szkoła tego nie jest w stanie zapewnić – podsumowuje.

IMG 8470 3

Zauważa, że syna interesują także wiadomości polityczne, które śledzi w programach informacyjnych i często zaskakuje rodziców swoimi interesującymi refleksjami. Czyta też sporo książek oraz czasopism naukowych. – Ma też różnego rodzaju pasje i zacięcia społeczne, z czego się bardzo cieszę, bo myślę, że jak młodego człowieka porusza to, co się dzieje dookoła, będzie to w przyszłości przydatne i dla niego, i dla jego otoczenia. Wspólną pasją rodziny obok oczywiście „koszykówki” są podróże. Ulubionym miastem jest Barcelona z uwagi na ciekawą kulturę, kuchnię oraz dostęp do pięknych plaż.

Na chwilę obecną planujemy wakacje, jednak tym razem do Ameryki – podsumowuje pani Anna Zasada-Chorab.

Beata Sekuła

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

spot_img

Related articles

Międzynarodowa Konferencja walentynkowo-biznesowa Grupy Charyzma i Powołanie 2024

W dniach 8 i 9 lutego w największym salonie Lexusa w Europie mającym swoją siedzibę w Krakowie odbyła...

IX Walne spotkanie Stowarzyszenia Kobiet Charyzmatycznych

9 i 10 lipca odbyło się walne spotkanie Stowarzyszenia Kobieta Charyzmatyczna w Katowicach, w Fundacji Pomocy Dzieciom „Ulica"...

Rockandrollowe miejsce z duszą i tradycją

Rozmowa z Sebastianem Fydą – właścicielem i Anną Chudzik – menadżerką Leśniczówki Rock & Roll Cafe na temat wyzwań związanych z prowadzeniem...

Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej – od 20 lat dbają o najwyższą jakość kształcenia

Rozmowa z Romanem Szopą – Wicekanclerzem Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej, odznaczonym „Odznaka Honorowa za Zasługi...