Jak prawidłowo gospodarować odpadami?

0
2273

Mieszkańcy Katowic mają dziś wiele możliwości, żeby włączyć się w prawidłowe gospodarowanie odpadami.

W  ramach wnoszonej przez mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi śmieci są nie tylko odbierane i zagospodarowywane zgodnie z wymaganiami prawa ale także:

  • nieruchomości wyposażane są w worki/pojemniki do selektywnej zbiórki
  • na terenie miasta ustawiane są bardziej estetyczne i funkcjonalne pojemniki półpodziemne
  • bezpośrednio z nieruchomości odbierane są odpady remontowe z remontów prowadzonych samodzielnie przez mieszkańców oraz odpady wielkogabarytowe (w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi miasto wprowadziło odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych (gruz) z remontów prowadzonych przez mieszkańców – odpady odbierane są nieodpłatnie jeden raz w roku kalendarzowym w ilości nieprzekraczającej 2m3 w workach typu BIG-BAG
  • prowadzone są 4 Gminne Punkty Zbierania Odpadów do których mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać m.in. odpady selektywnie zbierane, gruz z remontów, elektrośmieci, odpady niebezpieczne i inne odpady problemowe

Na szeroką skalę prowadzone są działania edukacyjne dla mieszkańców budujące świadomość  ekologiczną:

  • pikniki ekologiczne (coroczna impreza plenerowa – Leśny Piknik Rodzinny Ekoodpowiedzialnie kładzie największy nacisk na prawidłowe postępowanie z odpadami komunalnymi) – w tym roku 19 maja (Dolina Trzech Stawów)
  • akcja Sprzątania Świata
  • strona internetowa http://www.odpady.katowice.eu na której mieszkańcy znajdą informacje niezbędne do załatwienia formalności związanych z gospodarowaniem odpadami, a także zasady segregacji odpadów, wyszukiwarkę ułatwiającą segregację odpadów, formularz reklamacji, harmonogram odbioru odpadów i szereg ciekawostek (m.in. materiały dla dzieci)
  • aplikacja na telefon, do ściągnięcia ze strony lub sklepu Google Play, dzięki której wyszukiwarkę odpadów można mieć zawsze przy sobie
  • w kampanii edukacyjnej duży nacisk położony jest na kształtowanie świadomości ekologicznej najmłodszych pokoleń jako tych, które najłatwiej nabywają dobrych dla środowiska nawyków – stąd na bieżąco przygotowywane i rozprowadzane wśród dzieci są materiały edukacyjne przybliżające im jak i dlaczego warto dbać o środowisko

Obecny system gospodarowania odpadami komunalnymi nastawiony jest na osiągnięcie określonych przepisami prawa poziomów recyklingu.

Poniższa tabela obrazuje wymagane do osiągnięcia przepisami poziomy recyklingu odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła. W 2017r. poziom osiągnięty przez Katowice wyniósł 34,99 proc.

2012 16 lipca 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 16 lipca 2020
poziom wymagany ustawowo 10 12 14 16 18 20 30 40 50

 

Średnio mieszkaniec województwa śląskiego w 2015 roku wytworzył 332kg odpadów komunalnych  w tym:

Do końca 2020 roku jesteśmy zobowiązani osiągnąć ustawowy 50 proc. poziom recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Aby osiągnąć ten poziom, w 2016 roku każdy mieszkaniec Katowic musiał zebrać 28kg surowców wtórnych. W 2020 roku ta liczna wzrośnie do 78kg.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj