Katowice otrzymały dofinansowanie na remont i adaptację pomieszczeń w budynku przy ul. Bednorza 14 na potrzeby realizacji usług społecznościowych

0
2739

Katowice realizują kolejny projekt skierowany do seniorów. W czwartek 31 stycznia otrzymały blisko 615 tys. zł. dofinansowania na remont i adaptację pomieszczeń w budynku przy ul. Bednorza 14 na potrzeby realizacji usług społecznych, gdzie powstanie centrum senioralne.

– Zmiany demograficzne w całej Polsce to fakt. Nasze społeczeństwo starzeje się i dotyczy to także Katowic. To ważne, by ludzie starsi, pomimo zakończenia aktywności zawodowej nadal odgrywali aktywną rolę w naszym społeczeństwie, uczestniczyli w życiu społecznym i mieli możliwość w ciekawy sposób spędzać swój wolny czas. Dlatego w ostatnich latach podejmujemy coraz większe wysiłki, by działać na rzecz seniorów. Naszym głównym celem jest zaktywizowanie osób starszych – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Chcemy, by seniorzy wychodzili z domów – stąd decyzja o stworzeniu Katowickiego Centrum Seniora. Jednak wiemy, że nie każdy ma możliwość udziału w programie realizowanym w centrum miasta, dlatego też wychodzimy do dzielnic, w których także chcemy realizować program dla seniorów. Takim przykładem jest inwestycja realizowana w Szopienicach. Udało nam się pozyskać dofinansowanie na remont budynku, w którym powstanie Centrum Usług Społecznych – dodaje.

W zakres inwestycji wchodzi m.in. kompleksowa przebudowa lokalu wraz z instalacjami: wodną, kanalizacyjną, c.o., wentylacji mechanicznej z rekuperacją, elektryczną, elektrotechnicznymi, systemami ppoż., montaż zewnętrznej platformy dla osób niepełnosprawnych, wyposażenie lokalu.

Celem projektu jest poprawa dostępu do usług społecznościowych w szczególności dla osób w wieku senioralnym i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez przystosowanie budynku na cele działania Centrum Usług Społecznościowych. Inwestycja będzie realizowana do końca I kw. 2019 roku. Całkowita wartość projektu to kwota 946 432,00 zł. Wartość dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych wynosi 614 635,84 zł w tym z EFRR wynosi 549 937,33 zł (85% kosztów kwalifikowalnych) oraz z Budżetu Państwa 64 698,51 zł (10 % kosztów kwalifikowalnych), a budżet Miasta Katowice wynosi 331 796,16 zł.

Katowice po raz kolejny pozyskały Fundusze Unii Europejskiej, tym razem na projekt związany z rozwojem mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastrukturą usług społecznych. Projekt podejmuje działania na rzecz aktywizacji osób wymagających wsparcia, w tym w ramach proj. wiodącego z EFS – dla seniorów, poprzez dostosowanie budynku do pełnienia funkcji centrum usług społecznościowych wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do jego prawidłowego funkcjonowania. Co więcej odnowa przestrzeni będzie skutkowała wzrostem jej dostępności dla niepełnosprawnych. Utworzony CUS stanie się miejscem spotkań, nauki oraz aktywizacji społecznej. Realizacja działań ściśle wynika z potrzeb projektu pn. „Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego” – I i II etap, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, który jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 -poddziałanie 9.1.1 RPO WSL. „ – powiedziała Małgorzata Domagalska, zastępca naczelnika wydziału funduszy europejskich.

Opracowanie: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj