ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH RP

0
2180

W GRUPIE SIŁA

Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej to największa ogólnopolska organizacja skupiająca gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. Związek jest bezpośrednim kontynuatorem tradycji przedwojennej organizacji o tej samej nazwie.

Podstawowym celem Związku jest reprezentacja interesów gmin wiejskich oraz ich mieszkańców. Działania ZGW RP są prowadzone na wielu płaszczyznach. Dotyczą zarówno negocjacji z Rządem, konsultacji w Parlamencie, wymiany doświadczeń pomiędzy członkami, jak i działań w celu gospodarczego i kulturalnego rozwoju gmin wiejskich i ich mieszkańców. Na przestrzeni lat ZGW RP intensywnie wspierał gminy w realizacji zadań oświatowych, rozwoju infrastruktury wodno-ściekowej, drogowej, gospodarki odpadami i innych działaniach podnoszących jakość życia mieszkańców obszarów wiejskich.

DLACZEGO WARTO?

Związek Gmin Wiejskich RP:

-> uczestniczy w procesie legislacyjnym związanym z projektami ustaw, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie gmin wiejskich i życie ich mieszkańców,

-> integruje działania osób, dla których ważny jest rozwój obszarów wiejskich,

-> wspiera i koordynuje wymianę doświadczeń na poziomie krajowym i europejskim,

-> reprezentuje samorządy wiejskie – ich mieszkańców i tworzy siłę oddziaływania w relacjach z Rządem, Parlamentem i instytucjami europejskimi,

-> wpływa na tworzenie dedykowanych rozwiązań np. w obszarze oświaty wiejskiej, finansowania inwestycji infrastrukturalnych, itp.,

-> upowszechnia, wspiera i broni idei samorządowej.

INTEGRACJA I LOBBING

Podstawową sferą aktywności Związku jest obrona interesów gmin poprzez udział w pracach różnych gremiów krajowych i ich zespołach problemowych. Przedstawiciele Związku biorą czynny udział w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, komisji sejmowych i senackich, dziesiątkach instytucji rządowych i związanych z rozwojem obszarów wiejskich. ZGWRP aktywnie działa także na arenie międzynarodowej. Delegaci Związku reprezentują interesy polskich gmin wiejskich w Komitecie Regionów UE, Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (CLRAE),
uczestniczyli w międzynarodowych projektach (IDCED, Standup, LADDER). Aktywność naszych przedstawicieli w pracach Komitetu Regionów UE zaowocowała uzyskaniem mocnej pozycji w jego strukturach. Związek był gospodarzem pierwszego w historii Europejskiego Kongresu Gmin Wiejskich, podczas którego podpisano deklarację warszawską, dotycząca przyszłości obszarów wiejskich. Nasi przedstawiciele mają możliwość bezpośredniej wymiany doświadczeń z samorządowcami innych krajów w ramach projektów realizowanych przez ZGW RP, we współpracy z zagranicznymi organizacjami partnerskimi.

Jedną z ważniejszych inicjatyw Związku jest organizowanie corocznie Kongresów Gmin Wiejskich. Każdorazowo bierze w nich udział ponad 1000 samorządowców – głównie wójtów, burmistrzów, radnych. Kongresy Gmin Wiejskich to najważniejsze forum prezentacji tematów i problemów obszarów wiejskich i ich mieszkańców. Poprzez udział na Kongresach Prezydentów RP, Premierów, Marszałków Senatu i Sejmu, parlamentarzystów, przedstawicieli rządu i Unii Europejskiej wzmacniamy przekaz naszych spraw. Kongresy są również miejscem bezpośredniej wymiany doświadczeń i integracji środowisk samorządowych.

Więcej informacji o Związku na stronie: www.zgwrp.pl

NIC O NAS BEZ NAS

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj