Wszechstronny
kubański lider z powołania z Brazylii

0
1028

Felipe Chibás Ortiz jest nie tylko jednym z głównych zwolenników inicjatywy UNESCO: MIL Cities i profesorem na Uniwersytecie w Sao Paulo – największym i pierwszym uniwersytecie w Brazylii oraz najlepszym w Ameryce Łacińskiej, ale także wyjątkowym i nagradzanym poetą, marzycielem, pisarzem z pasją, autorem 29 opublikowanych książek, filozofem ulicy, tancerzem samoukiem, obywatelem świata, międzynarodowym mówcą i wariatem na punkcie życia! Jest przedsiębiorcą, innowatorem społecznym i kapłanem wiedzy. Jego misją jest dzielenie się i rozpowszechnianie wiedzy.

Ale chmury to moja ojczyzna.
unosić się w ich pianie to moje powołanie.

Felipe Chibás Ortiz

Stał się Pan liderem, czy raczej miał Pan wrodzone cechy lidera od zawsze?

Stałem się liderem krok po kroku. Na Kubie od dziecka zachęcano nas do odgrywania roli przywódcy. Musiałem nauczyć się być liderem, gdy zostałem profesorem. Prowadziłem grupy badawcze, takie jak Toth-CRIARCOMC. Organizuję również wydarzenia międzynarodowe, jak International Meeting CULTURE, COMMUNICATION, MARKETING AND COMMUNITY1. W maju 2022 roku koordynowałam panel „Nawigowanie po infodemii z wykorzystaniem kompetencji medialnych i informacyjnych”2, podczas Światowego Dnia Wolności Prasy. Współpracowałam również przy pisaniu książki o tytule Navigating the Infodemic with Media and Organizational Literacy3. Współorganizowałem w tym roku również panel „Paradygmat Miast Kompetencji Medialnych i Informacyjnych UNESCO a Agenda 2030: Metryki dla miast przyszłości”, który został zaprezentowany na Światowym Forum Miejskim 11. Kieruję zespołem ludzi jako przedstawiciel UNESCO Ameryki Łacińskiej i Karaibów MIL ALLIANCE4. Współprowadzę międzynarodową inicjatywę Miast MIL. Jestem również doradcą UNESCO ds. umiejętności korzystania z mediów i informacji oraz członkiem Komitetu Sterującego UNITWIN, Letniej Szkoły UNESCO na Uniwersytecie Autonomicznym w Barcelonie5.

Czy w dzieciństwie lub jako nastolatek pełnił Pan rolę lidera jakiejś grupy lub był Pan raczej najlepszym uczniem?

Od dzieciństwa wyróżniałem się w nauce. Od 6. roku życia pisałem wiersze. Lubiłem grać w szachy i czytać gazety. Uważam, że te praktyki pomogły mi ukształtować moje krytyczne i twórcze myślenie. Kiedy ukończyłem psychologię na Uniwersytecie w Hawanie, otrzymałem nagrodę Złotego Dyplomu. Potem zdobyłem kilka nagród jako poeta. Z kolei kiedy pracowałem w Akademii Nauk Kuby, otrzymałem Narodową Nagrodę Naukową.

Jakie były Pańskie ulubione przedmioty szkolne i jak wygląda Pana droga edukacyjna? Jakie uczelnie, jakie kierunki i jakie stopnie naukowe Pan uzyskał? Jakie były tematy Pańskich prac magisterskich/ doktorskich?

W młodości zawsze lubiłem historię i literaturę. Następnie, na Uniwersytecie w Hawanie, studiowałem psychologię. Kiedy zostałem pracownikiem naukowym Kubańskiej Akademii Nauk, zainteresowałem się kreatywnością i innowacją. Podczas studiów magisterskich i doktoranckich na Uniwersytecie w São Paulo skupiłem się na relacjach społecznych, komunikacji, marketingu, hotelarstwie i turystyce, a także na zarządzaniu biznesem. Na studiach podoktorskich skupiłem się na marketingu cyfrowym i innowacjach oraz zespołach o wysokiej wydajności biznesowej.

W jaki sposób rozwijał Pan swoją karierę zawodową?

Zacząłem jako kierownik personelu w Cubatur. Następnie koordynowałem Consultorio do Amor z kilkoma psychologami, pomagając młodym ludziom w ramach usługi psychologicznej. Potem wstąpiłem do Kubańskiej Akademii Nauk jako badacz i do Ministerstwa Kultury Kuby jako doradca i profesor. Kiedy wyjechałem do Brazylii, zostałem konsultantem dla firm w dziedzinie kreatywności i innowacji. Zostałem również profesorem uniwersyteckim. W 2007 roku założyłem firmę Perfectu Empresarial. Zostałem wybrany do zaprezentowania modelu Miast MIL podczas Światowego Dnia Miast w 2019 roku organizowanego przez UNESCO. Uczestniczyłam również jako prelegent w Światowym Tygodniu Kompetencji Medialnych i Informacyjnych, a od 20196 roku jestem członkiem komitetu organizacyjnego tego wydarzenia. Obecnie pracuję jako profesor na Uniwersytecie w São Paulo, a także pełnię funkcję Przedstawiciela UNESCO MIL ALLIANCE na Amerykę Łacińską i Karaiby, współlidera międzynarodowej grupy Gown and Town (MIL Cities and Innovation), członka UNITWIN (UNESCO Summer Szkoła) na Uniwersytecie Autonomicznym w Barcelonie oraz konsultant ds. umiejętności medialnych i informacyjnych (MIL) w Biurze Regionalnym UNESCO Ameryki Łacińskiej i Karaibów.

Dlaczego wybrał Pan kierunek komunikacja i marketing – zarządzanie innowacjami i kreatywność organizacyjna, wystąpienia publiczne i marketing osobisty oraz myślenie projektowe? Jak są one przydatne we współczesnym świecie?

Myślę, że bez innowacji i marketingu dzisiaj żadna firma nie przetrwa. Wszyscy jesteśmy odbiorcami i nadawcami komunikacji cyfrowej, więc musimy się również nauczyć, jak prowadzić nasz marketing. Dlatego zainteresował mnie również temat przekształcania i budowania miast w sposób zaplanowany, który wykorzystuje nowe technologie, jest etyczny, szanuje różnorodność i pokój7.

Jak czuje się Pan ucząc studentów? Co jest dla Pana szczególnie interesujące w tej dziedzinie?

Myślę, że uczę studentów w kreatywny i innowacyjny sposób, budując nową wiedzę z wiedzy praktycznej, którą posiadają i przekształcając podczas nauki. Pracuję również z komiksami, aby pokazać złożone koncepcje, takie jak te dotyczące Miast MIL. Dlatego moje książki zawsze mają rozdział z komiksami.

Skąd czerpie Pan wiedzę do swoich publikacji? Które z nich są najistotniejsze/najnowsze?

Interesuje mnie zrozumienie świata w całej jego złożoności i prostocie. Podróżuję pomiędzy różnymi dyscyplinami naukowymi i ludzkimi. Źródłem wiedzy do moich artykułów i książek są ludzie, praktyczne projekty i kultury. I oczywiście także autorzy, artykuły i prace naukowe.
Trzy ostatnie książki, które uważam za najciekawsze to Sieć miast MIL UNESCO i Agenda 2030: edukacja, komunikacja i zrównoważone zdrowie8, Od Smart cities do MIL Cities: Metryki inspirowane wizją UNESCO9 oraz Nawigowanie po infodemii z wykorzystaniem kompetencji medialnych i informacyjnych (MIL).

Wszyscy jesteśmy odbiorcami i nadawcami komunikacji cyfrowej, więc musimy się również nauczyć, jak prowadzić nasz marketing.

Jaka jest Pańska rola w promowaniu i łączeniu miast, jako przedstawiciela Ameryki Łacińskiej i Karaibów w Globalnym Sojuszu Partnerstw na rzecz Kompetencji Medialnych i Informacyjnych (GAPMIL) UNESCO? Dlaczego jest to tak ważne?

Jestem realizatorem paradygmatu Kompetencji Medialnych i Informacyjnych, a także przyciągam i integruje ludzi wokół Miast MIL. Jestem zaangażowany w pracę na rzecz dwóch głównych priorytetów UNESCO: walki o równość płci oraz pomoc osobom pochodzenia afrykańskiego. Przyczyniłem się również do zwalczania barier kulturowych i rasizmu, z jakimi spotykają się osoby pochodzenia afrykańskiego na wszystkich kontynentach.

Z jakich osiągnięć w swoim życiu jest Pan szczególnie dumny?

Za wyróżnienie w Izbie Poselskiej za szerzenie ram Miast MIL. Jestem dumny, że moje ideały opuściły papier i są przydatne w przemianach społecznych. Jestem autorem innowacyjnych propozycji, które są stosowane w wielu krajach. Jestem dumny z tego, że prowadziłem i kierowałem wdrażaniem różnych polityk. Cieszę się, że mogę poruszać ludzi wierszami mojego autorstwa, takimi jak „Miasta bez płuc”, opublikowanymi na stronie UNESCO10.

Jak się Pan relaksuje, odpoczywa?

Czasami odpoczywam zmieniając aktywność intelektualną. Robię to, przeskakując z jednej aktywności na drugą. Korzystam też z wyjazdów służbowych, by cieszyć się krajobrazami i poznawać nowych ludzi. Ale są też chwile, kiedy naprawdę się wyłączam. Wtedy uwielbiam kino, teatr, czytanie dobrej książki, wiersze, taniec.

Jakie są Pańskie plany?

Zamierzam zastosować więcej moich badań w sposób praktyczny. Sprawić, by wiele z moich pomysłów, takich jak Digital Marketing Cycle czy aplikacja MIL Cities Metrics11, stały się czymś realnym. Zamierzam nadal pomagać UNESCO w rozpowszechnianiu i wdrażaniu koncepcji Miast MIL na całym świecie. Chcę też wydać kolejne tomiki wierszy. •

Katarzyna Kocur
Beata Sekuła

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj