Ruszył Konkurs: Wzorowy nauczyciel – A Perfect Teacher 2015

0
2710

KONKURS: WZOROWY NAUCZYCIEL – A PERFECT TEACHER 2015

Organizator konkursu: „WHY” Media Group

Cel konkursu: Wyłonienie najlepszych prac opisowych na temat nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych na terenie Polski, którzy stanowią wzór pedagoga, wychowawcy, edukatora. Celem organizatorów jest promowanie nauczycieli o wysokich kwalifikacjach oraz zasadach etycznych, cieszących się autorytetem wśród dzieci i młodzieży, zaangażowanych w podnoszenie efektywności kształcenia oraz działalność pozalekcyjną. Konkurs będzie odbywał się w dwóch kategoriach: w języku polskim i angielskim.

Adresaci konkursu i i warunki uczestnictwa: Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz szkół średnich na terenie Polski, którzy opiszą swojego ulubionego nauczyciela, opcjonalnie w języku polskim lub angielskim. Prace należy przesyłać na adres: [email protected] z dopiskiem: Konkurs- Wzorowy Nauczyciel

Wymagania i kryteria oceniania prac konkursowych: Każdy praca powinna być oryginalna (nie była wcześniej nigdzie publikowana, zgłaszający jest jego autorem) oraz przygotowany w języku polskim. Należy ją podpisać imieniem i nazwiskiem uczestnika, podać wiek, typ szkoły oraz miejsce zamieszkania. Ocenie będzie podlegać odpowiednia argumentacja uzasadniająca wybór i prezentację danego naczyciela; jego kwalifikacje, zasady moralne, zaangażowanie w kwestiach edukacyjnych i wychowawczych. Objętość pracy nie powinna przekroczyć 10 tys. znaków. W przypadku prac w języku angielskim będzie oceniana rownież poprawność leksykalno-gramatyczna, w zależności od typu szkoły.

Uczestnicy konkursu, nadsyłając swoje prace wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu poprzez nadesłanie i podpisanie następującego oświadczenia: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do konkursu dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania konkursowego”.

Termin nadsyłania prac : do 30.10.2015

Rozstrzygnięcie konkursu: Nadesłane prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, a wynik zostanie ogłoszony do 09.11.2015. na; www.whystory.pl

Skład komisji konkursowej: Redaktor Naczelna Magazynu WHY STORY, nauczyciele – w tym języka angielskiego, nauczyciel anglojęzyczny – native speaker,  pedagodzy szkolni oraz redaktorzy WHY STORY.

Nagrody: Zostaną przyznane uczniom z każdego poziomu nauczania: szkoły podstawowej, gimnazjalnej oraz ponadgimnazjalnej w postaci zaproszenia do restauracji wraz z całą klasą oraz wyróżnionymi nauczycielami. Dodatkowo nagrodzeni uczestnicy konkursu oraz pedagodzy otrzymają prezenty książkowe oraz nagrody – niespodzianki. Najlepsze prace zostaną opublikowane na łamach WHY STORY

Organizator:

why media group

Patronat merytoryczny:

kolegium

Patronat medialny:

why storyWarsaw

Sponsor:

Owca

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj