Przekształcenia własnościowe MPGM S.A. w Poznaniu

0
3140

Cel planowanych przekształceń własnościowych to stworzenie lepszych podstaw dla realizacji polityki mieszkaniowej Miasta Poznania. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A. zostanie przekształcone w ramach podziału przez wydzielenie. Domenami działalności wyodrębnionej w ten sposób Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa będą: zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowychi nieruchomościami o nieuregulowanym stanie prawnym oraz Pogotowie Techniczne. Dziś scenariusz przekształceń został przedstawiony pracownikom Spółki przez Arkadiusza Stasicę, zastępcę Prezydenta Miasta Poznania.

Planowane działania nakierowane są przede wszystkim na ochronę i stabilizację miejsc pracy obecnych pracowników Spółki oraz zapewnienie profesjonalnej obsługi komunalnego zasobu lokalowego Miasta Poznania, która zostanie powierzona obecnym pracownikom MPGM S.A. Ich działalność oraz kompetencje pozostaną w strukturach Grupy Kapitałowej Miasta, a poprzez włączenie do ZKZL nastąpi integracja aktywów związanych z szeroko pojętym zarządzaniem nieruchomościami w strukturach tej Spółki. Przełoży się na sprawniejszą obsługę komunalnego zasobu lokalowego. Mieszkańcy zyskają możliwość załatwiania większości spraw lokalowych w jednym miejscu, gdyż wykorzystanie kompetencji pracowników MPGM S.A. pozwoli na możliwość administrowania nieruchomościami siłami własnymi ZKZL. Obecne bowiem polityka mieszkaniowa Miasta realizowana jest w różnym stopniu przez trzy niezależne podmioty: ZKZL sp. z o.o., PTBS sp. z o.o. oraz MPGM S.A., które – z uwagi na utratę kontraktu na zarządzanie komunalnym zasobem lokalowym – prowadzi teraz działalność wykraczającą poza zakres zadań własnych gminy.

W ramach podziału, Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa przeniesiona zostanie bezpośrednio na spółkę ZKZL sp. z o.o., więc Miasto Poznań obejmie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym ZKZL sp. z o.o. Byt prawny spółki MPGM S.A. zostanie utrzymany, kapitał podstawowy Spółki nie ulegnie obniżeniu, a głównym przedmiotem jej działalności będzie zarządzanie nieruchomościami własnymi. Pracownicy Spółki zmienią pracodawcę zgodnie z art. 231 kodeksu pracy, co oznacza ochronę warunków obowiązujących stosunków pracy.

Integracja działalności pozwoli na osiągnięcie efektów skali oraz spowoduje odejście od konieczności zlecania zarządzania komunalnym zasobem lokalowym w formie przetargu, jak również zatrzymanie środków finansowych w grupie kapitałowej Miasta Poznania. W dłuższej perspektywie czasu powinno przełożyć się to na zwiększenie efektywności zarządzania komunalnym zasobem lokalowym oraz wygenerować środki finansowe na realizację celów polityki mieszkaniowej przez ZKZL sp. z o.o.związanych z budową mieszkań komunalnych i socjalnych oraz remontami obecnego zasobu mieszkaniowego. Taki scenariusz przekształceń nie wpłynie na wzrost czynszów płaconych przez najemców.

 

Procedura dokonania podziału spółki MPGM S.A. jest możliwa do przeprowadzenia w okresie 6 miesięcy. Obejmuje następujące etapy: uzyskiwanie zgody Rady Miasta Poznania, czynności przygotowawcze do podziału, podjęcie uchwał właścicielskich w sprawie podziału oraz etap sądowy, czyli zgłoszenie i rejestracja podziału spółki MPGM S.A.Miasto Poznań zakłada, że pracownicy MPGM S.A. wspólnie z Zarządem będą aktywnie uczestniczyć w procesie wypracowywanie optymalnego modelu zarządzania komunalnym zasobem lokalowym Miasta oraz integracji działalności w ramach ZKZL sp. z o.o.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj