PROGRAM KONGRESU: DZIECKO Z DYSFUNKCJĄ SŁUCHU

0
1877

Dziecko z dysfunkcją słuchu. Implikacje teoretyczne i praktyczne

Sala Sejmu Śląskiego w Katowicach ul. Jagiellońska 25, Katowice Urząd Wojewódzki

28 września 2017 Konferencja *

Czas trwania wystąpienia ok. 15-20 minut

Moderacja Marianna Dufek (Redaktor TVP)

 

11.00-11.55 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

 12.00 Przywitanie Gości przez Organizatorów oraz Patronów Honorowych.

 12.30 Życie jako stała terapia. Holistyczny model wartości bycia w świecie.

prof. dr hab. Leszek Sosnowski

12.50 Dziecko niedosłyszące.

prof. dr hab. Krzysztof Morawski

13.10 System terapii dzieci zaimplantowanych w Stanach Zjednoczonych.

dr Lynn W. Miskiel

13.30 Niedosłuch centralny. Wypracowane standardy pracy w Niemczech.

dr Katherina Neumann

13.50 Kształcenie słuchu i rozwoju językowego dzieci Metodą Dobrego Startu.

prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz

14.10 Terapia dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego.

dr Kjeld Johansen

14.30-14.45 Przerwa kawowa.

14.45 Bilateralna integracja.

dr Andrew Dalziell

15.05 Dostosowanie lekcji języka angielskiego, jako obcego do potrzeb uczniów

z dysfunkcją słuchu w nauczaniu wczesnoszkolnym.

dr hab. Ewa Domagała-Zyśk

15.25 NIRS w diagnostyce potencjału dziecka z niedosłuchem.

prof. dr hab. Andrzej Małecki

15.45 Współczesne miasta i problem mieszkańców z niedosłuchem.

prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek

16.05 PANEL DYSKUSYJNY *

Czas trwania panelu dyskusyjnego — ok. 30 minut.

Wyzwania dla diagnostyki i terapii w implantologii ślimakowej.

Moderacja

prof. dr hab. Krzysztof Morawski

Uczestnicy

prof. dr hab. Andrzej Obrębowski

prof. dr hab. Marta Bogdanowicz

prof. dr hab. Aniela Korzon

 

29 września 2017 Konferencja * lub warsztaty **

Czas trwania wystąpienia ok. 15-20 minut

9.00-9.55 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

10.00 Działalność Fundacji i Centrum In Corpore na rzecz dzieci z wadami słuchu.

dr Iwona Sosnowska-Wieczorek

10.20 Dziecko podmiotem chorującym.

Zmiany w myśleniu o dzieciach w nowożytnej Europie.

dr Małgorzata Jantos

10.40 Zespół Jervell’a i Lange-Nielsen’a u dzieci z głuchotą.

dr hab. Grażyna Łoskot-Markiewicz prof. SUM

11.00 Niedosłuch, a dysfunkcja wzroku.

prof. dr hab. Bronisława Koraszewska-Matuszewska

11.20 Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego, a afazja.

dr Katarzyna Wojaczyńska-Stanek

11.40 „xxx”.

dr hab. Jacek Durmała

12.00 Znaczenie wydolności układu oddechowego dla umiejętności

werbalnych dziecka z niedosłuchem.

dr hab. Aleksandra Żebrowska

12.20-12.40 Przerwa kawowa.

12.40 Diagnostyka słuchu u dzieci od 3. roku życia.

Peter Böttcher

13.00 Bariery w życiu seniorów z niepełnosprawnością słuchu.

prof. dr hab. Aniela Korzon

13.20 Treningi słuchowe wspomagające terapie zaburzeń przetwarzania słuchowego.

mgr Katarzyna Rychetsky

13.40 Wyzwania współczesnego pedagoga na przykładzie Szwajcarii.

dr Edyta Tomińska-Conte

14.00 PANEL DYSKUSYJNY *

Czas trwania panelu dyskusyjnego — ok. 30 minut.

Rola mediów w promowaniu informacji na temat wyzwań dotyczących diagnozy i terapii osób z problemami słuchowymi.

Moderacja

Beata Sekuła (Redaktor Naczelny Why Story)

Uczestnicy

Why Story

Dziennik Zachodni, Polska Press

Magazyn Place

Radio Katowice

 

29 września 2017 warsztaty **

Czas trwania warsztatu ok. 60 minut

(w trakcie warsztatów przewidziana jest przerwa kawowa i poczęstunek)

10.00-11.00 I PANEL WARSZTATOWY ***

do wyboru 1 warsztat w ramach panelu:

Bilateralna integracja.

dr Andrew Dalziell

Akademia umiejętności. Praca z dzieckiem implantowanym.

Katarzyna Golędzinowska

Adaptacja i wykorzystanie programów Metody Dobrego Startu

Marty Bogdanowicz w rehabilitacji dzieci z wadą słuchu w SOSW dla Dzieci
Słabo Słyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie.

mgr Małgorzata Szewczyk

11.30-12.30 II PANEL WARSZTATOWY ***

do wyboru 1 warsztat w ramach panelu:

Nowe technologie w diagnostyce dzieci z zaburzeniami słuchowymi.

Peter Böttcher

Metodyka nauczania czynności ruchowych dziecka z niedosłuchem.

dr hab. Anna Zwierzchowska prof. nadzw. AWF

Kreowanie przyszłości w dobie współczesnych wyzwań

warsztat dla nauczycieli.

Edyta Walęciak-Skórka, Karolina Chudowicz

13.00-14.00 III PANEL WARSZTATOWY ***

do wyboru 1 warsztat w ramach panelu:

Zastosowanie Metody Warnkego w treningu słuchowym pacjentów

z zaburzeniami przetwarzania słuchowego — implikacje do pracy terapeutycznej.

mgr Monika Knychalska-Zbierańska

Formy pracy na turnusie rehabilitacyjnym dla dzieci z wadą słuchu.

dr Katarzyna Ita Bieńkowska

 

* Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Kongresu.

** Wybór warsztatów wyklucza udział w części prelekcyjnej

(Organizator zabezpiecza Uczestnikom transmisję Konferencji w miejscu

odbywania Kongresu).

*** Możliwość uczestniczenia w jednym, wybranym warsztacie, z danego panelu.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj