Modernizacja budynku rektoratu i jego adaptacja na centrum relacji z otoczeniem biznesowym i społeczno-politycznym (Biznes – Nauka – Samorząd) – bieżący etap prac, otwarcie.

0
2225
Fot. A. Wisniewski_bud. główny - rektorat UE Katowice

Briefing prasowy – 6 kwietnia 2018 r. godz. 11:00

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – ul. 1 maja 50, sala konferencyjna (1. piętro)

Tematyka briefingu:

 

 1. Modernizacja budynku rektoratu i jego adaptacja na centrum relacji z otoczeniem biznesowym i społeczno-politycznym (Biznes – Nauka – Samorząd) – bieżący etap prac, otwarcie.

oraz

 1. Koncepcja zagospodarowania kampusu UE Katowice w przestrzeni miejskiej (wizualizacje) – zmiany, inwestycje, rozwój w perspektywie 20 lat.

Głos zabrali:

 1. Wojciech Saługa – Marszałek Województwa Śląskiego
 2. Dr Marcin Krupa – Prezydent Miasta Katowice
 3. Dr hab. Robert Tomanek, prof. UE – Rektor UE Katowice
 4. Mgr inż. arch. Tomasz Konior – Właściciel i główny architekt; Konior Studio (autor: Studium Zagospodarowania Terenu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w przestrzeni miejskiej)
 5. Mgr Andrzej Konior – Prezes Zarządu, współwłaściciel KONIOR Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. – wykonawca modernizacji rektoratu
 6. Mgr inż. Maciej Biskup – kierownik budowy (KONIOR Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o.)

Wyciąg z wypowiedzi rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach:

Realizacja marzeń o nowoczesnym, otwartym na otoczenie Uniwersytecie”

 1. Uniwersytet współczesny czerpie siłę z relacji z otoczeniem (społecznym, biznesowym, administracyjnym). To tzw. 3 misja, której znaczenie podkreślał już twórca UE Katowice, pierwszy rektor, Józef Lisak, kiedy mówił w 1937 roku, że ta Uczelnia ma uczyć „ekonomii praktycznej”.

 2. Uniwersytet nie może być wirtualny, a realizacja jego misji odbywa się w warunkach tworzonych przez infrastrukturę. Dlatego tak ważna dla nas jest kompleksowa, długofalowa przebudowa kampusu. W szczególności dotyczy to Budynku Głównego, pierwszego budynku UE w kampusie Bogucicka, to zabytkowy rektorat, który oddamy do użytku po gruntownej, trwającej 7 lat modernizacji. Drugi obszar aktywności dotyczy zachodniej części ulicy Bogucickiej, gdzie chcemy realizować projekt strefy biznesowo-akademickiej.

 3. Budynek główny ma służyć społeczności akademickiej – tu powrócą z ulicy Adamskiego biura rektorskie, kanclerskie oraz jednostki mające bezpośredni dostęp do studentów, pracowników i absolwentów. Tu także oddamy na potrzeby kontaktów z otoczeniem sale (senacka, konferencyjne i patio) oraz dwa pomieszczenia warsztatowe.

 4. Budynek Główny to jeden z najpiękniejszych gmachów Katowic, dawny ratusz gminy miejskiej Bogucice-Zawodzie (…) Otworzymy go uroczyście 18.09.2018 r. organizując seminarium naukowe. Dziś po raz pierwszy pokażemy zawansowanie prac.

 5. Szczęśliwą finalizację modernizacji zawdzięczamy życzliwości i wsparciu przede wszystkim władz Katowic, MNiSW, władz samorządu województwa śląskiego. Szczególnie chciałbym podziękować władzom samorządowym za to, że rozumieją i doceniają znaczenie uczelni wyższych dla rozwoju miasta i regionu. Liczę, że nasza aktywność w realizacji 3 misji będzie przynosić korzyści, a inwestycje w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach będą wysokorentowne dla naszych mecenasów.

 6. Wspomniana strefa biznesowo-administracyjna to zespół gmachów o zróżnicowanej funkcjonalności, które mają zastąpić obecny budynek D oraz F. Mamy już koncepcję zagospodarowania, na tyle elastyczną, że możemy zaprosić partnerów z biznesu do współpracy, chcielibyśmy tę strefę zabudować wg koncepcji p. T. Koniora – w formule ppp.

INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Modernizacja budynku Rektoratu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
  przy ul. 1 Maja 50
 1. Etapy prac i wykonanie

13.09.2013 – 10.01.2014 – roboty dachowe i wykończenie wieży

11.01.2014 – 10.04.2014 – wykonanie stropu narożnika północno-wschodniego wraz z przemurowaniem ścian

16.06.2015 – 5.12.2015 – prace elewacyjne, w tym: montaż stolarki okiennej i drzwiowej, prace izolacyjne murów fundamentowych, montaż instalacji odgromowej, odtworzenie oświetlenia iluminacyjnego, remont złącza kablowego.

3.08.2016 – 3.01.2017 – prace renowacyjne patio wraz z windą i naświetlem oraz dziedzińca

1.06.2017 – 30.06.2018 – prace instalacyjne i wykończeniowe

W wyniku przeprowadzenia ww. prac pod względem technicznym osiągnięty zostanie stan docelowy, a wizualnie obiekt zostanie przywrócony do stanu pierwotnego.

Koniec inwestycji planowany jest na koniec roku akademickiego 2017/2018 (wrzesień 2018).

Co dalej (terminy):

30.06.2018 – zakończenie prac (odbiór inwestycji) oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

15.07.2018 – przygotowanie do eksploatacji i zasiedlania budynku (wyposażenie, meble itp.)

31.08.2018 – oddanie do użytku

18.09.2018 – oficjalne otwarcie

 1. Jakie zalety będzie miał budynek główny (gmach rektoratu) po zakończeniu remontu?

W dalszym ciągu budynek stanowić będzie siedzibę władz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz części biur administracyjnych (obsługi). Oprócz funkcji biurowych i reprezentacyjnych, zostanie jednak zaadaptowany do pełnienia roli centrum relacji z otoczeniem biznesowym i społeczno-politycznym (Biznes – Nauka – Samorząd) oraz funkcji o charakterze kulturalnym, z korzyścią dla uczelni, miasta i regionu.

Budynek został wzbogacony o zadaszenie dziedzińca wewnętrznego (patio) oraz dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (montaż windy). Wyposażany jest w nowoczesne instalacje.

Zakończona została rekonstrukcja wieży zegarowej, zgodnie z pierwotnym projektem Arnolda Hartmanna, tj. na planie regularnego ośmioboku. Wieża podnosi walory architektoniczne budynku.

 1. Opis budynku rektoratu


Budynek mieści się przy ul. 1 Maja 50 w gmachu dawnego ratusza gminy miejskiej Bogucice-Zawodzie (w dzielnicy Zawodzie), który został wybudowany w latach 1911-1913. Budowę tego obiektu sfinansowali m.in. właściciele bogucickich zakładów przemysłowych, katowicka Spółka Akcyjna dla Górnictwa i Hutnictwa, a także podatnicy robotniczych Bogucic i Zawodzia. Za ich pieniądze wybudowano niewątpliwie jeden z najbardziej reprezentacyjnych budynków ratuszowych w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym.

Budynek zaprojektował architekt z Berlina Arnold Hartmann. Obiekt ujmuje ciekawą architekturą i dużą ilością zdobień. Na występach kolumn ściany frontowej umieszczono alegoryczne figury, a ponad nimi relief przedstawiający chłopa, górnika i hutnika. Szczyt pierwotnie zdobiła wieża zegarowa o średnicy 2m, która została jednak zwalona na skutek potężnej detonacji, jaka miała miejsce w bezpośrednim sąsiedztwie ratusza wiosną 1945 roku. Szczególnie ważna dla odbudowy i remontu zniszczonego gmachu była postawa ówczesnego wojewody śląsko-dąbrowskiego Aleksandra Zawadzkiego oraz wicewojewody Jerzego Ziętka. Dzięki ich pomocy oraz poważnym wkładom Zarządu Miasta budynek został oddany do użytku 30 sierpnia 1946 roku oraz przekazany Wyższej Szkole Nauk Społeczno-Gospodarczych, później Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, a dziś Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Katowicach.

Do 2011 roku w budynku ratusza mieścił się rektorat oraz biura administracji uczelni. Obiekt jest w trakcie generalnego remontu. Obecnie trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynku.

Fot. D. Rajfura_budynek główny UE Katowice – rektorat
 1. Studium docelowego zagospodarowania terenu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Studialne opracowanie docelowego zagospodarowania terenów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zlokalizowanych przy ul.1 Maja oraz ul. Bogucickiej w perspektywie 20 lat sporządzone zostało przez Konior Studio Tomasz Konior.

Zakres opracowania został podzielony na cztery części:

 1. Uniwersytet dziś”,

obejmująca szeroko rozumianą inwentaryzację, analizę i ocenę obecnego „stanu posiadania” oraz funkcjonowanie Uniwersytetu;

 1. Kierunki rozwoju i wytyczne”,

obejmująca określenie planów rozwoju, potrzeb i priorytetów Uniwersytetu w perspektywie 20 lat, wytyczne dla ich zrealizowania i optymalnego zagospodarowania terenów, w tym powstania w pełni funkcjonalnego Kampusu;

 1. Masterplan”,

obejmująca graficzny oraz opisowy zapis rozwiązań projektowych wdrażających ustalone wcześniej wytyczne dla całego terenu Uniwersytetu;

 1. Wstępna koncepcja zagospodarowania strefy 4”,

obejmująca uszczegółowienie zapisów Masterplanu dla północno-wschodniej części terenu Uniwersytetu (strefa 4) z pokazaniem zagospodarowania terenu, funkcji i sposobu kształtowania zabudowy.

Koncepcja zakłada powstanie zabudowy w miejsce obecnych budynków zlokalizowanych przy ul. Bogucickiej 14 i 14 a (budynki D i F) oraz terenów przyległych.

Koncepcja przedstawia także możliwe powstanie głównego reprezentacyjnego wejścia do kampusu Uniwersytetu zlokalizowanego naprzeciw budynku głównego (rektoratu) – od ul. 1 Maja.

Celem opracowania było wskazanie wytycznych projektowych pokazujących kierunki przekształceń urbanistycznych kampusu prowadzących do poprawy jego funkcjonowania oraz dostosowania do nowych potrzeb.

Poszukiwano m.in. odpowiedzi na pytanie, jakie działania powinny zostać podjęte, aby osiągnąć następujące cele:

STANDARD architektury i urbanistyki, podkreślający prestiż Uniwersytetu,

PRZYJAZNY KAMPUS sprzyjający zewnętrznej i wewnętrznej integracji,

WSPÓŁPRACA I RELACJA z otoczeniem, zarówno ze sferą biznesu, miasta, jak i regionu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj