Mieszkania dla zaradnych ostrowian

0
1746

Ostrowski Przyjazny Program „Dla zaradnych”, to autorski program Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, który będzie realizowany z własnych środków finansowych spółki.

 

Mieszkania dla zaradnych ostrowian

Realizując Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w grudniu 2012 roku, MZGM wprowadza na rynek kolejny, obok programu budownictwa dla systematycznych, program umożliwiający mieszkańcom Ostrowa uzyskanie lokalu mieszkalnego na dogodnych warunkach. Tym razem jest to Ostrowski Przyjazny Program „Dla zaradnych”. To autorski program spółki, która będzie go realizowała z własnych środków finansowych. W 2010 roku, w ramach takiego programu spółka zrealizowała już jeden budynek przy ul. Rejtana 54.

Program „Dla zaradnych”  w niektórych elementach jest zbieżny z programem „Dla systematycznych”. Jednakże różni się on w kilku istotnych rozwiązaniach. W programie „Dla systematycznych” powstawały budynki od podstaw, natomiast program „Dla zaradnych” odnosi się do istniejących już budynków, które zostaną przygotowane na cele mieszkalne. W ramach realizacji programu przewiduje się przebudowę budynków przy ul. Partyzanckiej 37 – budynek frontowy oraz Wrocławskiej 3 – oficyna – z przeznaczeniem na wynajem lokali mieszkalnych i ich sprzedaż. Adaptacja i przebudowa istniejących budynków wykonana będzie wspólnie przez MZGM  oraz uczestników programu. Oferta zawarta w programie skierowana jest do osób zainteresowanych pozyskaniem docelowo własnościowego lokalu w systemie ratalnym przy założeniu, że przyszły lokator część prac wykona we własnym zakresie.

W ramach realizacji programu „Dla zaradnych”, w budynku przy ul. Partyzanckiej 37 powstanie pięć lokali mieszkalnych o powierzchni od ok. 50 m2 do ok. 80m2, a w budynku przy ul. Wrocławskiej 3, trzy lokale mieszkalne o powierzchniach od ok. 40 m2 do ok. 60 m2.

– Na okres adaptacji i przebudowy lokalu przez uczestnika programu, jednak nie dłuższy niż 4 miesiące od przekazania lokalu, będzie on zwolniony z czynszu za najem lokalu – mówi Ryszard Wiśniewski, prezes MZGM. – Podział robót przy przebudowie i adaptacji lokalu będzie polegał m.in. na wykonaniu przez spółkę robót zewnętrznych, w szczególności obejmujących dach, docieplenie, wymianę stolarki okiennej i inne roboty budowlane. Natomiast najemca lokalu zobowiązany jest do wykonania własnym staraniem i na własny koszt, zgodnie z opracowanym przez spółkę projektem budowlanym, robót budowlanych  m.in. wewnętrznych ścianek działowych, sufitów, posadzek itp. Szczegółowy zakres obowiązków spółki oraz najemcy opisany jest na stronie internetowej spółki w opublikowanym Ostrowskim Przyjaznym Programie „Dla zaradnych”. 

Uczestnikami programu i stronami umów najmu lokalu oraz przedwstępnych umów sprzedaży lokalu mogą być osoby wyłonione na podstawie kryteriów umożliwiających zakwalifikowanie się do programu. W programie mogą uczestniczyć przede wszystkim: małżeństwa z dziećmi, małżeństwa bezdzietne, osoby samotnie wychowujące dzieci, osoby samotne, z których: przynajmniej jeden z wnioskodawców zamieszkuje i jest zameldowany w Ostrowie, co najmniej od 5 lat; średni miesięczny dochód netto w prowadzonym gospodarstwie domowym, w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, jest wyższy niż kwota netto najniższej emerytury (759,13 zł wg danych ZUS publikowanych na dzień 1.10.2016 r.) i nie wyższy niż 6-krotność najniższej emerytury.

– Powyższe kryteria są jednymi z kilku, które powinni spełniać kandydaci do programu – dodaje prezes MZGM. – Warto zwrócić również uwagę, iż uczestnicy programu nie mogą posiadać z chwilą przystąpienia do programu prawa własności lub współwłasności do budynku mieszkalnego, lub jego części, lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, lub domu jednorodzinnego, lub spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

Relacje między MZGM a uczestnikiem programu regulować będą: przedwstępna umowa sprzedaży lokalu, w której określone będą m.in.: cena lokalu, wysokość oraz ilość rat na poczet ceny sprzedaży, termin przeniesienia prawa własności lokalu oraz umowy najmu lokalu mieszkalnego. Cena lokalu może zostać rozłożona na raty miesięczne, nie mniej jednak niż 36 rat i nie więcej niż 240 rat, podwyższanych raz w roku o wskaźnik inflacji GUS za rok poprzedni. Maksymalny okres zawarcia umowy i przeniesienia prawa własności lokalu wynosi do 20 lat. Nie przewiduje się jednorazowej spłaty ceny lokalu. Wraz z pierwszą ratą uczestnik zobowiązany jest do wpłaty zadatku stanowiącego gwarancję realizacji umowy przedwstępnej oraz kaucji mieszkaniowej przy podpisaniu umowy najmu.

Wnioski o uwzględnienie w programie należy składać do 31 stycznia 2017 roku na drukach pobranych w MZGM lub ze strony internetowej spółki (www.mzgm.pl). Wypełniając wnioski szczególną uwagę należy zwrócić na rzetelność i prawidłowość wypełnienia wniosków, gdyż wnioski niekompletne, nieprawidłowo wypełnione, bez wymaganych załączników zostaną odrzucone bez merytorycznego rozpatrzenia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj