Konferencja Lider z powołania

0
8740

Konferencja. Lider z powołania

 

28 września 2016 w Szkole Głównej Handlowej Redakcja WHY Story wręczyła tytuły: Liderów z powołania charyzmatycznym menadżerom oraz gospodarzom miast i gmin, pełniącym swoje funkcje od wielu lat z wyjątkowym zaangażowaniem. Wśród nagrodzonych znaleźli się m.in.: prof. Marian Zembala – dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca, prof. Jan Szmidt – rektor Politechniki Warszawskiej, Jerzy Owsiak – założyciel i prezes Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Tałant Dujszebajew – trener kadry polskich szczypiornistów, Emilian Kamiński – założyciel Teatru „Kamienica”, Marek Szymański – prezes Franke Polska, Gabriela Pudlo-Chojnacka – właścicielka POCH, Andrzej Korpak – dyrektor generalny General Motors, Ginter Skowronek – wójt gminy Wielowieś oraz Zygmunt Frankiewicz – prezydent Gliwic.

 

Przez wiele lat przeprowadzałam wywiady z prezydentami miast, prezesami i założycielami organizacji charytatywnych oraz przedsiębiorstw, trenerami sportowymi, dyrektorami ośrodków naukowych czy kulturalnych, a także rektorami uczelni. Zauważyłam wtedy, że niektórzy z nich posiadają niezwykłe cechy liderów z prawdziwego powołania: pozytywną energię, wiedzę, którą chcą i potrafią się dzielić ze współpracownikami, wyjątkową umiejętność zarządzania z wielką pasją i ogromnym zaangażowaniem – podkreśla Beata Sekuła, redaktor naczelna Magazynu WHY Story. – Stwierdziłam, że należy promować takie postawy, szczególnie, kiedy przynoszą pozytywne skutki organizacjom, którymi zarządzają tak charyzmatyczni liderzy i mogą stać się wzorem dla innych, młodych menadżerów.

W ten sposób powstał program Lider z powołania, pod patronatem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, International Coaching Federation Poland, Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich, Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi, Europejskiego Klubu Biznesu, Instytutu NLP w Chicago. Jego głównym organizatorem było WHY Media Group.

Redaktorzy Magazynu WHY Story przeprowadzili wywiady z najwybitniejszymi polskimi i zagranicznymi menadżerami, które zostały zamieszczone na: www.whystory.pl/eu.

 

17 sierpnia 2016 roku w Szkole Głównej Handlowej odbyło się posiedzenie Kapituły Programu Lider z powołania. Tytuły przyznano w następujących kategoriach: biznes, innowacyjne zarządzanie, nauka i edukacja, medycyna, sport i turystyka, działalność społeczna oraz sztuka. W skład Kapituły powołano przedstawicieli patronów merytorycznych oraz honorowych.

Oficjalne wręczenie tytułów nastąpiło podczas Konferencji Lider z powołania. Od pasji do prawdziwego sukcesu. Cechy (wrodzone i nabyte), rola i sytuacja współczesnego lidera: mentora, społecznika, motywatora czy efektywnie zarządzającego przedsiębiorstwem sprawnego ekonomisty.

28 września w SGH w Warszawie pod patronatem medialnym Magazynu WHY Story, Gazety Wyborczej, Radia Kolor oraz Business Woman & Life odbył się uroczysty finał Konferencji. Głównym celem wydarzenia była wymiana informacji na temat dobrych praktyk i doświadczeń. W trakcie dyskusji uznani liderzy podzielili się z uczestnikami spotkania swoim doświadczeniem związanym z kwestiami definiującymi przydatne cechy i style w zarządzaniu. Omówiono także problematykę rozwoju synergii różnych środowisk, a także podkreślono potrzebę edukacji przyszłych, młodych liderów.

http://www.whystory.pl/pl/wiadomosci-whystory/dobre/rozstrzygniecie-konkursu-lider-z-powolania-od-pasji-do-prawdziwego-sukcesu.html

Organizator: WHY Media Group

AGENDA Konferencji pt.: Lider z powołania.

Od pasji do prawdziwego sukcesu. Cechy (wrodzone i nabyte), rola i sytuacja współczesnego Lidera: mentora, społecznika, motywatora czy efektywnie zarządzającego przedsiębiorstwem sprawnego ekonomisty.

10.00 – 10.15 Powitanie gości: Prof. dr hab. Marek Rocki – rektor SGH, Janusz Cieślak – Prezes EKB, Beata Sekuła – Redaktor naczelna WHY Story, Karolina Hudowicz, dyrektor International Coaching Federation Śląsk

Powitanie przez rektoraRektor SGH Profesor Marek Rocki wita uczestników konferencji „Lider z powołania”

 

 Jurek Owsiak z podziękowaniami dla redakcji Why Story

Prowadząca część merytoryczną: Beata Sekuła, redaktor naczelna Magazynu WHY Story, pisarka, założycielka WHY Media Group, autorka powieści: WHY Story 2 – Czas na zmiany

10.15 -11.30 – I Panel: Jak zarządzać własną firmą, często rodzinną, efektywnie, ale i z pasją. Gdzie szukać wsparcia? Jak uzyskać harmonię pomiędzy pracą, a życiem rodzinnym. Troska o jakość usług, produktu w celu zdobycia i rozwoju współpracy z Klientami.

Paneliści: Gabriela Pudlo-Chojnacka, prezes POCH Sp. z o.o. działaczka społeczna, Janusz Cieślak, Prezes Europejskiego Klubu Biznesu Polska, Łukasz Blikle, prezes A. Blikle Sp. z o.o.,  Alina Strześniewska, współwłaścicielka Radio Kolor, Wojciech Kłodziński, prezes oraz założyciel ENTERSO, Karolina Hudowicz, dyrektor ICF Poland, założycielka Human Growth, Olga Wilińska, właścicielka IBI PL, prof. dr hab. Piotr Ostaszewski, Szkoła Główna Handlowa

Pierwszy Panel

Pierwszy panel dyskusyjny – od lewej: Alina Strześniewska – Radio Kolor, Łukasz Blikle – A.Blikle, Gabriela Pudlo-Chojnacka – POCH, Janusz Cieślak – Prezes EKB Polska, prof. Piotr Ostaszewski – SGH i WhyStory.pl, Wojciech Kłodziński – prezes i założyciel Enterso

 

11.45-13.00 – II Panel: Lider społeczny, w sztuce, sporcie, nauce i medycynie. Altruiści, artyści, sportowcy, naukowcy i lekarze/terapeuci, którzy dzięki własnym pasjom i zaangażowaniu osiągają sukcesy w kwestii zarządzania grupą i wynikami zespołu

Paneliści: prof. Marian Zembala, transplantolog, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca, prof. dr hab. Michał Kaczmarczyk, rektor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, dr hab. inż. Adam Gacek, założyciel oraz dyrektor Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej,Lesław Złotorowicz, prezes Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Marian Czochara, Przewodniczący Rady Miasta w Zabrzu, założyciel Szkoły Mistrzostwa Sportowego, prof. dr hab. Antoni Cygan, rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, Sonia Draga, Wydawnictwo Sonia Draga, dr Iwona Sosnowska, założycielka Fundacji In Corpore, Janusz Piekarski, Prezes MSPN Górnik Zabrze, prof. dr hab. prof. dr Katarzyna Szczepańska-Woszczyna – prorektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska, prorektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Dariusz Pohl, założyciel i właściciel Wydawnictwa Orbis, Tomasz Sadowski, Założyciel Fundacji „Barka”.

PanelI

Drugi panel dyskusyjny od lewej: Dariusz Pohl – założyciel wydawnictwa Orbis, Karolina Hudowicz – Dyrektor ICF Polska Oddział Śląsk, prof. Marian Zembala – kardiochirurg , dr. hab. Adam Gacek – dyrektor ITAM, Marian Czochara – Przewodniczący Rady Miasta Zabrze, Janusz Piekarski – prezes MSPN Górnik Zabrze, prof. Hanna Godlewska-Majkowska – prorektor SGH, Sonia Draga – właściciel wydawnictwa Sonia Draga, prof. dr Katarzyna Szczepańska-Woszczyna – prorektor WSB

 

13.30.-14.45 – III Panel: Nowoczesny czy tradycyjny typ lidera. Zarządzanie firmą/instytucją innowacyjną, wspierającą zespół (pozytywna energia, współpraca z zespołem, intuicja, stawianie granic, równowaga, coaching),

Paneliści: Marek Szymański, prezes Franke Polska oraz Izby Polsko-Szwajcarskiej, Beata Krawczyk, dyrektor zarządzająca Mainfreight Polska, Henryk Schoen, dyrektor Teatru „Bagatela”, Tadeusz Donocik, prezes RIG oraz wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej, Andrzej Korpak, Dyrektor Generalny General Motors Polska, Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt – Rektor Politechniki Warszawskiej, Tomasz Sadowski, Założyciel Fundacji „Barka”, Anna Tylkowska, prezes WSS Społem, Joachim Bargiel, wójt Gminy Gierałtowice, Anna Grygierek, burmistrz Gminy Strumień, Marek Olszewski, wójt Gminy Lubicz, ptof. dr hab. Andrzej Chochół, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, prof. dr hab. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej

IIIPanel

Panel trzeci – od lewej: Andrzej Korpak – dyrektor generalny GM MP, Michael Kobriger – prezes Man BUS, Beata Krawczyk – dyrektor zarządzająca Mainfreight, Henryk Jacek Schoen – dyrektor artystyczny Teatru „Bagatela”, Joachim Bargiel – wójt Gierałtowic, Anna Grygierek – burmistrz Strumienia, prof.dr hab. Michał Kaczmarczyk – rektor WSH, Marek Szymański – Prezes Zarządu Franke Polska

 

Panel pierwszy

 

Panel drugi – mówca: prof. Marian Zembala

 

Wśród publiczności – Łukasz Blikle (w tle: Karolina Hudowicz, Tadeusz Donocik, Beata Motyl, Marek Rogalewicz i Adam Stasiak – Gazeta Wyborcza

 

15.15 -15.30 Program artystyczny duet skrzypaczek z filharmonii wałbrzyskiej: Lucyna Sarnicka oraz Paulina Bujok

15.30 – 17.00 Uroczyste wręczenie tytułów oraz nagród, a także losowanie wizytówek z nagrodami przeprowadzi

Mirosław Riedel, dziennikarz TVS, aktor, prezenter, zaangażowany w działalność WOŚP

17.00. -17.30 Spotkania autorskie Kingi Piekarskiej (Beaty Sekuły) podpisywanie książek” WHY Story 2 – Czas na zmiany, spotkanie z mediami

 

Duet skrzypcowy: Lucyna Sarnicka i Paulina Bujok

 

Losowanie wizytówek przez redaktora Why Story – Mateusza Hermana, od lewej Mirosław Ridel – TV Silesia i Beata Sekuła – Redaktor naczelna Why Story

 

Rafał Piech – prezydent Siemianowic Śląskich, prof. Marian Zembala – kardiochirurg, Czesław Kierat – właściciel firmy Roker

 

VK Cosmetics

Violetta Mrowiec – VK Cosmetics

 

Po wręczeniu dyplomów w kategorii: Lider społeczny:

Tomasz i Barbara Sadowscy, założyciele Fundacji „Barka”, Anna Ujma UM Żory, Rafał Piech, Prezydent Siemianowic Śląskich, UM Szczecin, Jerzy Wolski – wice-prezydent Kołobrzegu Marian Czochara, Przewodniczący Rady Miasta Zabrze, Jan Broda wójt Gminy Komorniki, Joachim Bargiel, wójt Gminy Gierałtowice, Jerzy Wolski – wice-prezydent Kołobrzegu, Dominik Golema, UM, Ginter Skowronek, wójt Gminy Wielowieś, WOŚP – Adrian Kilan  oraz Anna Orzech

 

Liderzy w kategorii: Biznes – Od lewej: Mirosław Ridel – TV Silesia, Gabriela Pudlo-Chojnacka – POCH, Izabella Rogulk Philips Polska, Andrzej Kwiatkowski – Energetix, Beata Krawczyk – Mainfreight, Andrzej Korpak – GM MP, Michael Kobriger, Wojciech Kłodziński – Enterso, Czesław Kierat – Roker, Justyna Pecyna – Sorrento, Tadeusz Donocik – RIG,

 

Liderzy po odebraniu dyplomów

 

 Wręczenie dyplomu prof. Marianowi Zembali, od lewej: Dariusz Pohl, Beata Sekuła, Karolina Hudowicz, Marian Zembala, Adam Gacek

 

Nagroda dla Jurka Owsiaka odebrana przez delegacje z WOŚP – Adriana Kilana  oraz Annę Orzech, z tyłu – od lewej: Tomasz Potkański, zastępca dyrektora Biura ZMP, prof. Piotr Ostaszewski – SGH i redaktor Why Story, Mateusz Herman – Why Story – redaktor i Karolina Krzyżankiewicz – redaktor Why Story)

 

Od lewej: Mateusz Herman – redaktor Why Story, prof. Piotr Ostaszewski – SGH i redaktor Why Story, Beata Sekuła redaktor naczelna Why Story

 

Zapraszamy do zapoznania się z filmikiem podsumowującym wydarzenie: https://www.youtube.com/watch?v=gHoFrNDy4Iw

 

Organizator:

WHY M G

 

Patronat medialny:

WHY STORY LOGO             

 

Patronat merytoryczny:

     

Patronat honorowy:

          

Partnerzy konferencji:

 

                     

                     

 

Beata Sekuła

Paweł Hohmann

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj