Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022 w Akademii WSB

0
1525

3500 studentów z kraju i zagranicy rozpoczęło Rok Akademicki w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Uroczystość odbyła się w sali Audytorium Maximum. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Krzysztof Jajuga.

27. Inauguracja Roku Akademickiego w Akademii WSB rozpoczęła się o godzinie 13:00 wykonaniem hymnu Gaudeamus Igitur. Podczas uroczystości nowo przyjęci studenci oraz doktoranci Akademii WSB złożyli ślubowanie.

Uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego to najważniejsze wydarzenie w życiu każdej Uczelni. To także okazja do refleksji nad naszymi dotychczasowymi dokonaniami, ale również i wyzwaniami, jakie przed sobą stawiamy. Ze szczególną dumą i radością podkreślam, że w minionym roku funkcjonowania Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, uczelnia zdobyła 3. pozycję w Polsce w prestiżowym rankingu miesięcznika „Perspektywy”. Nasze zaangażowanie, pasja oraz codzienna ciężka praca zostały docenione przez ekspertów i zapewniły nam tak wysoką pozycję. – mówiła podczas wystąpienia inauguracyjnego Rektor Akademii WSB dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB.

Z okazji uroczystości na ręce JM Rektor, okolicznościową laudację przesłał prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzej Duda.

Najważniejszym momentem Inauguracji Roku Akademickiego był Akt Immatrykulacji, który poprowadziła Prorektor ds. nauki i kształcenia – dr hab. Katarzyna Szczepańska – Woszczyna, prof. AWSB  Mam ogromną przyjemność i zaszczyt powitać Was w gronie społeczności akademickiej AWSB.  Dzisiejszy dzień z pewnością jest jednym z najważniejszym w Waszym życiu. Otwierają się przed Wami nieskończone możliwości realizacji zainteresowań naukowych, aktywności  oraz pasji. Działajcie w Samorządzie Studenckim, Kołach Naukowych, Akademickim Związku Sportowym, życzę Wam powiedzenia i wielu radości. Uroczystego Aktu Immatrykulacji dokonała JM Rektor, a ślubowanie złożyli studenci studiów I stopnia ​oraz studiów jednolitych magisterskich, studenci zagraniczni oraz ​doktoranci  Akademii WSB.

Po raz dwudziesty wręczone zostało wyróżnienie „Lidera Roku”, ustanowione przez Senat Uczelni. Laureatami tej prestiżowej nagrody są absolwenci, którzy uzyskali w trakcie wszystkich lat studiów najwyższe średnie ocen, a także wyróżnili się aktywną i znaczącą działalnością naukową społeczną, kulturalną na rzecz społeczności akademickiej. Tytuł oraz statuetkę „Lidera Roku 2021” z rąk JM Rektor otrzymała Jagoda Nocoń – absolwentka Kierunku Bezpieczeństwo Narodowe. Koordynatorka II, III  i IV edycji Programu Legia Akademicka i Zostań Żołnierzem RP. Uczestnik III edycji programu Legia Akademicka. Z zaangażowaniem i pasją  reprezentuje Akademii WSB w otoczeniu społecznym, a zwłaszcza w służbach mundurowych, administracji publicznej.

Podczas uroczystości wręczone zostały nagrody i wyróżnienia za działalność naukową i organizacyjną na rzecz Akademii WSB, które otrzymali:

•       dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof. AWSB – wyróżnienie Rektora za autorstwo monografii wydanej przez wiodące światowe wydawnictwo akademickie, ujęte w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe MEiN poziomu II oraz za prace naukowe opublikowane w czasopismach z grupy TOP 10 najwyżej cytowanych światowych czasopism według bazy Scopus.

•       prof. dr hab. Zbigniew Makieła – wyróżnienie Rektora za redakcję naukową oraz autorstwo rozdziałów w monografii wydanej przez wiodące światowe wydawnictwo akademickie, ujęte w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe MEiN poziomu II oraz za publikacje w recenzowanych czasopismach światowych z grupy Q2 według bazy Scopus.

•       dr Karolina Walancik-Ryba – wyróżnienie Rektora za autorstwo monografii wydanej przez wiodące akademickie wydawnictwo zagraniczne wskazane w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe MEiN poziomu I.

•       dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, prof. AWSB – wyróżnienie Rektora za rozwój potencjału naukowego Uczelni poprzez animowanie aktywnej działalności Instytutu Studiów nad Współpracą Terytorialną i Międzyorganizacyjną.  

•       dr Paulina Polko – wyróżnienie Rektora za rozwój potencjału naukowego Uczelni poprzez udział w międzynarodowych badaniach interdyscyplinarnych w ramach European Cooperation in Science and Technology, finansowanych z programu Horyzont 2020 oraz za rozwój dyscypliny i kierunku kształcenia Bezpieczeństwo Narodowe.

•       dr hab. inż. Katarzyna Chruzik, prof. AWSB oraz dr inż. Iwona Krzyżewska – wyróżnienie Rektora za rozwój potencjału naukowego Uczelni poprzez opracowanie i realizację projektów badawczo-wdrożeniowych na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego.

•       dr inż. Karol Jędrasiak, dr Michał Szyszka, dr Paweł Buchwald – wyróżnienie Rektora za opracowanie i realizację innowacyjnego projektu badawczo-rozwojowego finansowanego w ramach programu NCBR związanego z rozwojem narzędzi detekcji fakenews.

•       dr hab. Marek Walancik, prof. AWSB – wyróżnienie za nieustanne dzielenie się pasją, przekraczanie granic i odwagę w realizacji marzeń na szlaku z Porto do Santiago de Compostela – otrzymuje.

WYRÓŻNIENI STUDENCI

•       Zofia Niedźwiedzka – absolwentka studiów licencjackich na kierunku Ekonomia, Filologia, studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie oraz studentka studiów magisterskich na kierunku English in management – wyróżnienie za dobre wyniki w nauce i działalność organizacyjną na rzecz Uczelni.

•   Wiktoria Kolano – absolwentka studiów licencjackich na kierunku Bezpieczeństwo narodowe, studentka studiów magisterskich na kierunku BN; Marcelina Pilarska – studentka studiów magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – wyróżnienie za działalność organizacyjną na rzecz Akademii WSB.

•   Magdalena Czerw – absolwentka studiów licencjackich na kierunku Bezpieczeństwo narodowe, studentka studiów magisterskich na kierunku BN; Karol Król – absolwent studiów licencjackich na kierunku Bezpieczeństwo narodowe i studiów magisterskich na kierunku Pedagogika – wyróżnienie Rektora za wysokie osiągnięcia sportowe

•  Magdalena Stawowy – absolwentka studiów licencjackich na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, studentka studiów magisterskich na kierunku Pedagogika; Paweł Sobański – absolwent studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Informatyka – wyróżnienie Rektora za działalność organizacyjną na rzecz Akademickiego Związku Sportowego Akademii WSB.

Wykład inauguracyjny pt. „Sztuczna inteligencja – szansa i ryzyko dla gospodarki i społeczeństwa” wygłosił prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Przewodniczący Zespołu Nauk Społecznych Rady Doskonałości Naukowej. Uroczystość Inauguracji poprzedziło Nabożeństwo Ekumeniczne, które odbyło się o godzinie 11.00 w Bazylice pw. NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej.

Fot. Bartosz Sekuła

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj