10. jubileuszowy Europejski Kongres Gospodarczy – podsumowanie wydarzenia

0
2343

Rekordowy jubileusz Europejskiego Kongresu Gospodarczego
Podsumowanie 10. edycji wydarzenia

Ponad 150 sesji tematycznych, 900 prelegentów i rekordowa frekwencja wśród gości – 11,5 tys. uczestników, w tym ponad 700 przedstawicieli mediów – w Katowicach zakończyła się 10. jubileuszowa edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego (European Economic Congress – EEC). Wzięli w niej udział unijni dygnitarze, kluczowi przedstawiciele polskiego rządu, krajowego i europejskiego parlamentu, ministrowie i wiceministrowie z Europy i świata oraz reprezentanci biznesu, eksperci i liderzy opinii. European Start-up Days, wydarzenie towarzyszące Kongresu, odwiedziło ponad 2,5 tys. osób.

Tegoroczna, 10. edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego jest wyjątkowa w wielu wymiarach. Podsumowując trzy dni największej tego typu debaty w Europie Centralnej, możemy mówić o rekordowej frekwencji, zarówno wśród uczestników jak i mediów, rekordowej liczbie sesji, prelegentów z całego świata i równolegle odbywających się wydarzeń. Tak ogromne zainteresowanie otoczenia jest dowodem na to, że tworzenie przestrzeni do dialogu i nawiązywania relacji biznesowych ma sens. Za nami wiele wartościowych dyskusji i wiele istotnych dla przyszłego kształtu Polski i Europy wniosków – powiedział, podsumowując jubileuszową edycję wydarzenia, Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Wśród gości 10. edycji Kongresu, odbywającego się w dniach 14-16 maja br. znaleźli się m.in.: przedstawiciele Komisji Europejskiej – Andrus Ansip, wiceprzewodniczący ds. jednolitego rynku cyfrowego w Komisji Europejskiej, premier Estonii w latach 2005-2013;   Miguel Arias Cañete, komisarz Unii Europejskiej ds. polityki klimatycznej i energetycznej oraz Cecilia Malmström, komisarz Unii Europejskiej ds. handlu.

2018.05.16 KATOWICE EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY 2018, EEC2018, EKG 2018, SESJA CSR HSR (…) N/Z

Polski rząd reprezentowali m.in.: Mateusz Morawiecki, prezes Rady Ministrów RP; Jacek Czaputowicz, minister spraw zagranicznych; Teresa Czerwińska, minister finansów; Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii; Jarosław Gowin, wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego; Henryk Kowalczyk, minister środowiska; Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju; Krzysztof Tchórzewski, minister energii oraz Anna Zalewska, minister edukacji narodowej.

  1. edycję wydarzenia zainaugurowali przedstawiciele władz regionalnych: Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego; Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski; Marcin Krupa, prezydent Katowic; Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

W sesji inauguracyjnej, zatytułowanej „Nasza nowa Europa”, uczestniczyli m.in.: George A. Papandreu, premier Grecji w latach 2009-2011; Iveta Radičová, premier Słowacji w latach 2010-2012; Herman Van Rompuy, emerytowany przewodniczący Rady Europejskiej, premier Belgii w latach 2008-2009 oraz Alexander Stubb, premier Finlandii w latach 2014-2015, minister finansów w latach 2015-2016, wiceprezes zarządu Europejskiego Banku Centralnego.

Eksperci wymieniali się poglądami na temat przyszłości kontynentu. W pierwszej części debaty wybrzmiała kwestia solidarności europejskiej wobec zjawisk takich jak migracja, wojny handlowe, brexit, a także zmiany klimatyczne.

– Kongresową debatę 10 lat temu zaczynaliśmy w sytuacji kryzysu. Udało się go zażegnać, ale dziś mierzymy się z wyzwaniami, o których wówczas nawet nie myśleliśmy. Stajemy wobec konsekwencji brexitu, wewnątrz europejskich tendencji separatystycznych, problemów migracji, a wolny rynek wygląda inaczej w kontekście polityki USA. Punktem wyjścia myślenia o przyszłości pozostaje gospodarka – zauważył moderujący dyskusję Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, prezes rady ministrów w latach 1997-2001 i przewodniczący Rady EEC.

– Potrzebujemy nowego kodu etycznego – traktatu moralnego na czasy rewolucji technologicznej. Unia Europejska musi tu odegrać kluczową rolę –  podkreślał Alexander Stubb.

– Potrzeba nam nie mniej, lecz więcej Europy, więcej integracji, ale nie osiągniemy tego bez silnej woli politycznej. Nie możemy sobie pozwolić na wpadnięcie w pułapkę kryzysu przywództwa – apelował Herman Van Rompuy.

2018.05.16 KATOWICE EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY 2018, EEC2018, EKG 2018, SESJA BIZNES I EMOCJE (…) N/Z

Cecilia Malmström, komisarz UE ds. handlu zauważyła podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, w ramach sesji „Przyszłość wolnego handlu w Europie i na świecie”, że dziś podziały polityczne powoli tracą na znaczeniu, zanika podział na prawicę i lewicę, a główna linia podziału przebiega między postawą otwartości i zamknięcia.

–  Otwartość polega na tym, że nie boimy  się tego co jest poza granicami, jesteśmy otwarci na zmianę, wierzymy w wolności osobiste. To nie tylko kwestie handlu, to także otwartość na ludzi,  pomysły i innowacje. Strona zamknięta woli budować mury, wytyczać granice. To zresztą reakcja, którą można zrozumieć. Podczas kryzysu wiele osób straciło pracę na skutek globalizacji. Trzeba tym ludziom pomóc, szkolić, edukować, by mogli się dalej rozwijać – mówiła komisarz. – Kształtujmy globalizację i nie pozwalajmy, by ona kształtowała nas – dodała.

Jednym z uczestników sesji dyskusyjnej „Inwestycje”, która odbyła się pierwszego dnia Kongresu, był Stepan Kubiv, pierwszy wicepremier oraz minister rozwoju gospodarczego i handlu Ukrainy.

Jak podkreślił, przez ostatnie cztery lata, które upłynęły od wydarzeń związanych z Euromajdanem, zrobiono więcej, aby zreformować ukraińską gospodarkę niż wcześniej przez wszystkie lata od upadku ZSRR. Wicepremier dziękował za wsparcie, którego polskie władze udzielały i udzielają Ukrainie na arenie międzynarodowej. Dodał, że Polska należy do strategicznych partnerów jego kraju pod względem wspierania ukraińskich starań o gospodarczą i polityczną integrację z Unią Europejską.

Priorytetami gospodarczymi rządu w Kijowie są obecnie m.in.: poprawa warunków do prowadzenia biznesu, rozwój małej i średniej przedsiębiorczości, partnerstwo publiczno-prywatne oraz przyciąganie inwestycji zagranicznych.

– Ukraina była i będzie wielkim krajem europejskim – podsumował Stepan Kubiv.

2018.05.16 KATOWICE,
MCK X EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY EEC EKG POLSKI WEGIEL PERSPEKTYWA 2030
FOT. ELIZA MADEJ
LOGO LOGOSY

W drugi dzień Europejskiego Kongresu Gospodarczego do Katowic przyjechał Mateusz Morawiecki, prezes Rady Ministrów RP.

– Polska za 10 lat będzie krajem high-tech, będzie krajem zdumiewającym inne państwa oraz firmy na świecie swoją nowoczesnością i swoją innowacyjnością. Wierzę, że na tej sali siedzą przyszli zwycięzcy polskiej gospodarki – powiedział, zwracając się do uczestników European Start-up Days. Odwiedził również stanowiska 100. najlepszych start-upów, wyłonionych w konkursie Start-up Challenge, prezentujących się w dedykowanej im Scale-up Alley w  Spodku.

W sesji otwierającej European Start-up Days, zatytułowanej „Technologie, które zmienią świat”, Andrus Ansip, wiceprzewodniczący ds. jednolitego rynku cyfrowego KE, zwrócił uwagę na znaczenie danych i ich ochrony w dzisiejszym świecie.

Podkreślał także, że Polska może odegrać kluczową rolę w rozwoju sztucznej inteligencji. Potrzeba jednak więcej wysiłków, by rozwinąć nasz potencjał. Jak przyznał, mamy wspaniałych naukowców i specjalistów.

– Biznes i przemysł powinny się zaangażować, wtedy cała Europa skorzysta – apelował.

Trzeci z obecnych w Katowicach komisarzy unijnych, Miguel Arias Cañete, wziął m.in. udział w panelu: „Świat dla klimatu – co przyniesie szczyt klimatyczny w Katowicach” oraz w dedykowanym temu wydarzeniu briefingu prasowym, podczas którego powiedział, że COP24 w Katowicach będzie najważniejszym spotkaniem ws. klimatu po Paryżu.

– Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach to symboliczne miejsce, powstałe na terenach pokopalnianych za pieniądze unijne – podkreślał znaczenie lokalizacji Szczytu Klimatycznego komisarz.

Zabrał także głos w dyskusji dedykowanej górnictwu węgla kamiennego w okresie przekształceń. Zapowiedział nowe nakłady Unii Europejskiej na walkę z globalnym ociepleniem.

– Zmiana klimatu jest rzeczywistością, co zostało uznane w Porozumieniu paryskim. Wierzę, że jesteśmy w stanie osiągnąć polityczną zgodę we wszystkich palących kwestiach – powiedział. Dodał, że transformacja energetyczna jest szansą na stworzenie tysięcy nowych miejsc pracy w Unii Europejskiej i zwiększenie produktu krajowego brutto.

– Jako twórcy polityki Komisji Europejskiej jesteśmy odpowiedzialni za to, by żaden region nie był porzucony. Nasza współpraca stworzy wartość dodaną. Nowy budżet Unii Europejskiej zakłada dalsze wysiłki na rzecz dekarbonizacji, by wypełnić zobowiązania wynikające z Porozumienia paryskiego. Wydamy setki miliardów euro na badania, innowacje i nowe technologie – powiedział Cañete.

2018.05.16 KATOWICE,
MCK X EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY EEC EKG POLSKI WEGIEL PERSPEKTYWA 2030
FOT. ELIZA MADEJ
GRZEGORZ TOBISZOWSKI

Wiele uwagi w kongresowych debatach, zwłaszcza trzeciego dnia, poświęcono górnictwu.
– W wyniku reform ostatnich dwóch lat, obecnie nikt nie stawia już pytań o to, czy potrzebny jest polski węgiel i polskie kopalnie. Akcent przesunięty został na to, jaka jest wizja działania sektora węglowego i jakie są perspektywy przed polskim węglem i górnictwem, aby było stabilne, sprawne, bezpieczne i efektywne – mówił Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii, pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, podczas sesji pt. „Polski węgiel – perspektywa 2030”.

Wiceminister podkreślił, że w najbliższym czasie rząd przyjmie program dla sektora węgla brunatnego.

Podobny strategiczny dokument dla węgla kamiennego został przyjęty na początku tego roku.

–  Wspierając polskie górnictwo, wspieramy konkurencyjność gospodarki narodowej – przekonywał.

Wiceminister podkreślił, że zgodnie z programem rządowym wolumen węgla dla polskiej energetyki pozostanie w tej perspektywie wieloletniej na podobnym poziomie, jak obecnie – ok. 65 mln ton. Temu zadaniu muszą sprostać menedżerowie spółek węglowych. Łatwiej im będzie projektować zadania, mając wskazane długoterminowe zapotrzebowania na węgiel. Jak mówił, sektor węgla kamiennego chce być traktowany jako branża biznesowa. Potwierdzeniem takiej roli może być skala płaconych podatków. Pojawiają się też rezerwy finansowe, budujące zabezpieczenia na chude lata dekoniunktury na węgiel.

Tobiszowski podkreślał też rolę wdrażania innowacji w górnictwie oraz odpowiedniego zarządzania, dającego możliwość zabezpieczenia spółek węglowych także na wypadek przyszłej dekoniunktury. Jako przykład podał Jastrzębską Spółkę Węglową i jej 1,5-miliardowy fundusz stabilizacyjny. Przywołał także aktywność polskich firm górniczych za granicą, m.in. w Indiach.

Gośćmi specjalnymi jubileuszowej edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach byli także m.in.: Ian Brzeziński, amerykański ekspert ds. polityki zagranicznej i spraw wojskowych, doradca sekretarza obrony ds. Europy i NATO w administracji George W. Busha; Liu Guangyuan, ambasador Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce; Justina Mutale, Foundation for Women’s Leadership; Dominique Ristori, generalny dyrektor ds. energii, Ellen Tauscher, wiceprzewodnicząca Centrum Bezpieczeństwa Międzynarodowego im. Brenta Scowcrofta przy Radzie Atlantyckiej, była podsekretarz stanu ds. kontroli zbrojeń i bezpieczeństwa międzynarodowego oraz Justin Yifu Lin, były główny ekonomista i starszy wiceprezes zarządu Banku Światowego, twórca Nowej Ekonomii Strukturalnej stanowiącej teoretyczną podstawę m.in. tzw. planu Morawieckiego.

W Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach zaangażowane były międzynarodowe korporacje, organizacje i przedsiębiorstwa z Polski, m.in: ABB Group, Adwokatura Polska, Agencja Rozwoju Przemysłu, ArcelorMittal, Asseco, Baker McKenzie, BASF, BGK, Bombardier Transportation, Budimex, Cavatina, CEZ Group, CMS, Cordia, Crido, Deloitte, Dentons, Deutsche Bank, DZP, Echo Investment, Enea, Energa, Enterprise Investors, European Investment Bank, EPP, ESL, EWE, EY, Fitch Ratngs, Griffin Real Estate, Grupa Lotos, Grupy Maspex, Grupa PKP, Hotele Diament, Impel, ING Bank Śląski, InnoEnergy, Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej, Jastrzębska Spółka Węglowa, Kapsch, Katowice Airport, KDWP, KPMG, KSSE, Lotos, LPP, Millenium Bank, MSD, Murapol, Orlen, OT Logistics, Paged, PARP, Pern, PGE Polska Grupa Energetyczna, PGNiG, PKEE, PKP Energetyka, Polpharma, Polskie Linie Lotnicze LOT, Porty Lotnicze, PWC, Sieć Otwartych Innowacji, Siemens, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, TDJ, Veolia, Warbud, Węglokoks, czy Work Service.

Wśród tematów wiodących 10. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego znalazły się m.in: przemiany polityczne w Unii; gospodarka po Brexicie; hierarchia wartości w gospodarce w dobie nowych pokoleń pracowników; przyszłość miast i metropolii; inwestycje; IV rewolucja przemysłowa, digitalizacja, elektromobilność, sztuczna inteligencja, wirtualna, mieszana i rozszerzona rzeczywistość, Internet Rzeczy (IoT), blockchain, robotyzacja i automatyzacja, a także korzyści i zagrożenia płynące z ekspansji świata nowych technologii.

W agendzie Kongresu nie zabrakło również sesji poświęconych takim dziedzinom gospodarki i życia publicznego, jak: finanse, innowacje, technologie i człowiek, edukacja, energetyka i surowce, górnictwo i hutnictwo, zarządzanie, samorządność i polityka regionalna, infrastruktura, rynek zdrowia, transport i logistyka, budownictwo i nieruchomości oraz globalna współpraca gospodarcza.

Podczas 10. Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach odbyły się Fora Gospodarcze Europa Centralna-Afryka, Indie-Polska oraz ASEAN-Unia Europejska, a także panele poświęcone relacjom gospodarczym Europy i Japonii oraz Polski i Chin, Niemiec, USA, a także Zachodniego Bengalu.

Podczas trzeciej odsłony European Start-up Days, wydarzenia łączącego młody i dojrzały biznes, ogłoszono laureatów konkursu Start-up Challenge.

Najlepsze start-upy to: Abyss Glass, Genomtec, Handerek Technologies, NanoPure Technologies, Sense Monitoring oraz ShelfWise.

Podczas gali towarzyszącej EEC nagrodzone zostały najlepsze praktyki oraz sukcesy inwestycyjne w ramach konkursu Top Inwestycje Komunalne. W tegorocznej, siódmej edycji plebiscytu, na liście nominowanych znalazły się nie tylko klasyczne projekty komunalne, ale i proekologiczne projekty antysmogowe oraz inwestycje dotyczące smart cities. Miejsca, w których na przestrzeni ostatniego roku zostały zrealizowane najlepsze przedsięwzięcia komunalne to: Gorzów Wielkopolski, Katowice, Legnica, Lublin, Opole, Rzeszów, Sosnowiec, Stężyca, Wojkowice, Wrocław, Żory oraz województwo mazowieckie.\

W konkursie Inwestor bez granic nagrodzono z kolei zagraniczne firmy, inwestujące swój kapitał w Polsce oraz polskie firmy zdobywające światowe rynki. Tegoroczni laureaci plebiscytu to: ABB, Asseco, Famur, LPP, Mondelez, MSD, Polpharma, Tatry Mountain Resort.

Areną dyskusji, spotkań, prezentacji i wymiany opinii podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego i European Start-up Days były równocześnie gmach Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach oraz bezpośrednio z nim połączona Hala Widowiskowo-Sportowa Spodek.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj