Współpraca samorządów i biznesu kluczem do rozwoju Katowic i GórnośląskoZagłębiowskiej Metropolii

0
1700

Współpraca biznesu, samorządów i nauki oraz wysoka jakość infrastruktury Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii to czynniki, które decydują o dynamicznym rozwoju biznesu w regionie, w tym sektora nowoczesnych usług biznesowych – zgodnie stwierdzili uczestnicy konferencji „Katowice. The place to grow. Metropolis GZM – evolution engine of the region”. Głównymi Partnerami wydarzenia zorganizowanego przez ABSL byli: Miasto Katowice oraz Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.

Biznes rośnie na Śląsku

– Podstawą każdego biznesu jest umiejętność współpracy – stwierdził Prezydent Katowic, Marcin Krupa, odnosząc się do relacji pomiędzy inwestorami i władzami miasta. Zaznaczył również, że o rozwoju regionu decyduje w dużej mierze mentalność jego mieszkańców. – Śląsk, ze względu na panującą tu kulturę pracy i zaangażowanie pracowników to idealne miejsce dla biznesu. Jest to ważny czynnik, który stanowi o naszej sile – podkreślił.

– Obszar Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zamieszkuje przeszło 2,3 mln osób. Jej powołanie stwarza ogromny potencjał do dalszego, dynamicznego rozwoju tworzących ją miast. Chcemy stawiać na wiedzę „know how”, nowe technologie, współtworzyć dobre warunki dla rozwoju branż perspektywicznych. Chcemy, aby Metropolia kojarzyła się z tym, że tu się fajnie żyje, pracuje, mieszka, lokuje biznes – stwierdził Kazimierz Karolczak, przewodniczący Metropolii.

Według Marka Rozkruta, Partnera i Głównego Ekonomisty firmy doradczej EY, województwo śląskie ma jeden z największych potencjałów gospodarczych w Polsce. – Województwo śląskie zajmuje drugie miejsce w Polsce pod względem liczby osób pracujących oraz wytworzonej wartości dodanej brutto. Jest też – według rankingu European Regional Attractiveness – drugim najbardziej konkurencyjnym województwem w naszym kraju, mówi Marek Rozkrut. Same Katowice są również na drugim miejscu, po Warszawie, jeśli chodzi o tempo wzrostu polskich miast.

– Sektor nowoczesnych usług biznesowych wywiera w naszej ocenie znaczący wpływ na rozwój regionu. Już teraz funkcjonuje tu ponad 90 centrów, w których zatrudnienie znalazło przeszło 20 tys. osób, z czego aż 92 proc. ma wykształcenie wyższe. Oznacza to, że centra usług wspólnych oraz firmy zajmujące się outsourcingiem zwiększyły zatrudnienie o przeszło 24 proc. na przestrzeni lat 2016 – 2018 – stwierdził Marcin Nowak, Wiceprezes ABSL, Dyrektor Zarządzający Capgemini. – Wyróżnikiem regionu jest też fakt, że pracownicy ulokowanych tu centrów posługują się aż 32 językami obcymi. Spodziewamy się dalszego przyrostu miejsc pracy w usługach biznesowych w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, według naszych analiz w 2020 roku ich liczba przekroczy 24 tys.– dodał.

Metropolia i Katowice przyciągają pracowników

Władze Katowic dostrzegają potrzebę dalszych inwestycji, które pozwolą utrzymać korzystne trendy. – Aby przyciągnąć i utrzymać najlepszych ekspertów inwestujemy między innymi w rozwój mieszkalnictwa. Katowice mogą pochwalić się też znakomitą infrastrukturą, o czym świadczy choćby fakt, że mamy najmniejsze korki spośródnajwiększych polskich miast – wymieniał Wiceprezydent Katowic, Bogumił Sobula.

Metropolia GZM oraz stolica województwa śląskiego dbają nie tylko o transport indywidualny, ale również o rozwój zbiorowej komunikacji. – W Metropolii posiadamy dobrą siatkę dróg. Chcemy jednak, aby mieszkańcy mogli coraz sprawniej przemieszczać się dzięki transportowi publicznemu – podkreślił Kazimierz Karolczak, przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Zgodził się z nim Prezydent Katowic, Marcin Krupa. – Ze względów geologicznych nie możemy wybudować u nas metra. Nasz region posiada za to najgęstszą w Polsce i jedną z najgęstszych w Europie sieci linii kolejowych. Oczywiście część z nich wymaga rewitalizacji. Warto zrealizować te działania, aby nasi mieszkańcy mogli przemieszczać się jeszcze szybciej i punktualniej – stwierdził.

Inwestycje infrastrukturalne to niejedyne, jakich dokonuje miasto, chcąc zapewnić jak największy komfort mieszkańcom. – Dbamy o dostarczanie usług, gwarantujących wysoki poziom życia – zadeklarował Wiceprezydent Sobula, wymieniając w tym kontekście między innymi budowę trzech basenów w mieście oraz inwestycje w rozwój kultury. Stolica województwa śląskiego jest atrakcyjna również dzięki angażowaniu obywateli w podejmowanie ważnych decyzji dla miasta. – Katowice od lat mają jeden z najwyższych budżetów partycypacyjnych pośród polskich miast. W tym roku wyniesie on ponad 22 mln złotych – zaznaczył.

Współpraca gwarantem dalszego rozwoju

Wartość współpracy samorządowców, biznesu oraz świata nauki podkreślił Szymon Pudlik, COO i Statutory Director w IBM, które od lat posiada swoje biuro w Katowicach. – Bardzo chwalimy sobie relację z miastem. Zarówno w ramach naszej spółki, jak i szerzej w ABSL, dostrzegamy ogromny potencjał do współpracy władz miejskich, przedsiębiorstw oraz uczelni. Misją tych ostatnich jest kształcenie specjalistów, których my, jako biznes, potrzebujemy. W interesie miasta leży natomiast zatrzymanie ekspertów u siebie, co jest możliwe dzięki zapewnieniu wysokiej jakości miejsc pracy – podkreślił Pudlik.

Dynamiczny rozwój biznesu, powstawanie nowych, atrakcyjnych stanowisk to jeden ze sposobów na powstrzymanie depopulacji, która była wymieniana przez uczestników konferencji jako zagrożenie dla GZM oraz Katowic. Do zahamowania tego zjawiska przyczynia się sektor nowoczesnych usług biznesowych. – Około 93 proc. osób
pracujących w centrach usług wspólnych w Polsce ma wyższe wykształcenie, a 78 proc. z nich jest zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony – mówi Marcin Nowak, Wiceprezes ABSL, Dyrektor Zarządzający Capgemini.

Warto chwalić się sukcesami

Aby przyciągnąć kolejnych inwestorów do regionu, musi on nie tylko nadal intensywnie się rozwijać, ale również umiejętnie promować swój sukces.
– Ważny jest element promocji. Świetnie, że w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i w samych Katowicach dużo się dzieje, jednak potrzebna jest odpowiednia komunikacja, również za pośrednictwem mediów, aby ten sukces był powszechnie znany – stwierdził Marcin Nowak. Zgodził się z nim Paweł Panczyj, Wiceprezes ABSL. – Żeby przyciągnąć
inwestorów i wysoko wykwalifikowanych pracowników, Katowice i cała Metropolia muszą ich do tego przekonać – podsumował.

O ABSL

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (Association of Business Services Leaders – ABSL) – to największa w Polsce organizacja zrzeszająca i reprezentująca przedsiębiorstwa z sektora nowoczesnych usług dla biznesu: centra usług wspólnych (Shared Service Centers, SSC), outsourcingu procesów biznesowych (Business Process Outsourcing, BPO), outsourcingu IT (Information Technology Outsourcing, ITO), centra badawczo-rozwojowe (Research & Development, R&D) oraz firmy wspierające rozwój sektora.

Misją ABSL jest rozwój sektora nowoczesnych usług dla biznesu, a także stała praca – wspólnie z agendami rządowymi, samorządowymi czy uczelniami wyższymi – na rzecz podnoszenia kwalifikacji osób wkraczających na rynek pracy oraz dbanie o wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Polski.

Najważniejsze sektory reprezentowane przez firmy zrzeszone w ABSL (wg. struktury zatrudnienia) to usługi komercyjne i profesjonalne, usługi finansowe (bankowe, ubezpieczeniowe, inwestycyjne), technologie informatyczne (IT) oraz towary i usługi konsumpcyjne.

Członkami ABSL są m.in. Accenture, BNP Paribas, Citi, Capgemini, Fujitsu, Goldman Sachs, Google, HPE, IBM, Infosys, JP Morgan,
P&G, Shell, UBS i Xerox.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj