Działania miasta poprawiły bezpieczeństwo uczestników ruchu w Katowicach

0
1725

Modernizacja i rozbudowa układu drogowego oraz działania z zakresu inżynierii ruchu spowodowały na przestrzeni ostatnich lat znaczący spadek ilości wypadków w Katowicach, szczególnie z udziałem pieszych, przy jednocześnie rosnącej liczbie zarejestrowanych pojazdów. Jednym z ważniejszych działań, które znacząco poprawiły bezpieczeństwo było wprowadzenie Strefy Tempo 30 w śródmieściu. Tak wynika z danych płynących z dokumentu „Analiza wypadkowości na sieci drogowej Miasta Katowice” sporządzonej przez wydział transportu Urzędu Miasta Katowice na podstawie danych uzyskanych w wydziału ruchu drogowego komendy miejskiej policji w Katowicach.

Dokument zawiera m.in. analizę porównawczą ostatnich pięciu lat i porównanie z 2008 rokiem, czyli z danymi sprzed 10 lat. Zauważalny jest znaczący spadek wypadkowości w ostatniej dekadzie – z 449 w 2008 roku do 253 w 2017 roku (spadek o 44%). Jednocześnie w tym okresie wzrosła liczba pojazdów ze 194 tys. do 293 tys. Tym samym w 2008 roku mogliśmy mówić średnio o 1 wypadku przypadającym na 432 pojazdy, a w ubiegłym roku o jednym wypadku na 1160 pojazdów. Też w kategorii osób, które zginęły w wypadkach 2017 rok okazał się najbardziej bezpiecznym w ostatnich latach.

Z analizy wynika, że w 2017 roku w Katowicach doszło do 253 wypadków drogowych, z czego najwięcej (18%) w piątek, a najmniej (10%) w niedzielę. Przedział czasowy o największej liczbie wypadków to godziny popołudniowego szczytu komunikacyjnego – podsumowuje Bogusław Lowak, naczelnik wydziału transportu. – Najczęstszym rodzajem wypadków (35,5%) było najechanie na pieszego, natomiast najczęstszymi przyczynami wypadków było niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu lub innemu pojazdowi oraz niedostosowanie prędkości do warunków ruchu.

Przypomnijmy, że decyzją Marcina Krupy, prezydenta Katowic, od sierpnia 2015 roku funkcjonuje w Katowicach Strefa Tempo 30 w śródmieściu, która dodatkowo w lipcu 2017 roku została poszerzona o dzielnice. – Cieszę się, że po blisko trzech latach funkcjonowania Strefy Tempo 30 mieszkańcy, a szczególnie kierowcy, przyzwyczaili się do nowych warunków poruszania się po Katowicach, bo wprowadzenie tej strefy znacząco poprawiły bezpieczeństwo w naszym mieście. Porównując dane z 2014 roku – przed wprowadzeniem ograniczenia oraz ubiegłorocznych danych można zaobserwować, że łączna ilość wypadków spadła o około 36%, natomiast liczba wypadków z udziałem niechronionych uczestników ruchu spadła o około 42% – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Do największej ilości wypadków w 2017 roku dochodziło na Al. Roździeńskiego (20), ul. Chorzowskiej (17) i ul. Kościuszki (12). Wśród 253 wypadków ogółem, 91 z nich było z udziałem pieszych, a tych najwięcej było na ul. Panewnickiej, natomiast z udziałem rowerzystów odnotowano 18 wypadków, których 2 były na Al. Korfantego, a pozostałe w pojedynczych lokalizacjach.

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, podjęto w Katowicach szereg działań w miejscach o podwyższonej wypadkowości. Pierwsze efekty – mimo, że stale rośnie ilość zarejestrowanych pojazdów – widzimy obserwując spadek o ponad 40% ilości wypadków na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat. Wśród działań poprawiających bezpieczeństwo, oprócz wprowadzenia Strefy Tempo 3,0 należy wspomnieć m.in. modernizację sygnalizacji świetlnej w rejonie ul. Chorzowskiej czy korektę oznakowania na ul. Roździeńskiego – podsumowuje prezydent Marcin Krupa. – Realizujemy i przygotowujemy także szereg inwestycji, które znacząco poprawią bezpieczeństwo, m.in. przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki i Armii Krajowej, czy wyznaczenie jednokierunkowych pasów ruchu dla rowerów wzdłuż ul. Jankego – dodaje prezydent.

Warto przypomnieć, że zakresie inwestycji drogowych znacząco wpływających na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, realizowane są m.in. przebudowa dwóch wąskich gardeł na DK81 w Piotrowicach i Giszowcu oraz przedłużenie ulicy Stęślickiego do Al. Korfantego. Ponadto, dla zwiększenia ilości podróży środkami transportu publicznego i w efekcie ograniczenia ruchu indywidualnego, realizowane są następujące zadania inwestycyjne:

  • budowa nowych linii tramwajowych,

  • budowa węzłów przesiadkowych w ramach zadania pn. ,,Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych”,

  • budowa systemu zarządzania ruchem (lTS) dla nadania priorytetu w ruchu drogowym pojazdom transportu publicznego,

  • kontynuacja wymiany taboru autobusowego i tramwajowego.

 

Lp.

DANE

2008r.

2013r.

2014r.

2015r.

2016r.

2017r.

1.

Liczba zarejestrowanych pojazdów na terenie Katowic

194332

239932

251065

263825

277479

293601

2.

Liczba wypadków

449

303

276

281

306

253

3.

Liczba osób rannych

559

352

322

311

356

340

4.

Liczba osób zabitych

27

21

14

13

18

11

5.

Dzień tygodnia o największej liczbie wypadków

Piątek

Piątek

Poniedziałek

Poniedziałek

Poniedziałek

Poniedziałek

6.

Przedział czasowy 6-godzinny
o największej liczbie wypadków

14.00 – 20.00

202
wypadki

13.00 – 19.00

126 wypadków

14.00-20.00

123
wypadki

12.00-18.00

126 wypadków

13.00-19.00

146 wypadków

13.00-19.00

118 wypadków

7.

Najczęściej występujący rodzaj wypadków

Najechanie na pieszego – 195

44,5% ogółu wypadków

Najechanie na pieszego – 94

31% ogółu wypadków

Najechanie na pieszego –
155

56,2% ogółu wypadków

Najechanie na pieszego –
97

34,5% ogółu wypadków

Boczne zderzenie się pojazdów
w ruch – 101

33,0% ogółu wypadków

Najechanie na pieszego –
90

35,5% ogółu wypadków

Porównanie danych o wypadkach – lata 2013 – 2017 oraz za rok 2008

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj