Budowa basenów w Katowicach potrwa dłużej – konieczność podjęcia dodatkowych prac

0
1944

W Katowicach trwa budowa trzech basenów z halami sportowymi. Prace nad realizacją basenów przy ul. Kościuszki i przy ul. Hallera ruszyły w połowie zeszłego roku, natomiast przy ul. Wczasowej jesienią 2017 r. Decyzję o realizacji tej inwestycji podjął prezydent Katowic Marcin Krupa umieszczając ją w swoim programie wyborczym – „Umowie z mieszkańcami Katowic”.

Zależy mi na tym, by całe rodziny mogły aktywnie spędzać czas wolny. Dlatego w projektach każdego z basenów znajdują się m.in.: 6-torowy basen sportowy o wymiarach 25×16 m, basen do nauki pływania, brodzik dla dzieci wyposażony w atrakcje, trybuny dla widzów, zjeżdżalnia, gabinety odnowy biologicznej (w basenie przy ul. Wczasowej), siłownia (w basenach przy ul. Hallera i ul. Kościuszki), pełnowymiarowe hale sportowe, sauny. Trzy baseny zamiast jednego aqua parku oznaczają, że większość mieszkańców Katowic będzie mieć dostępną pływalnię w promieniu pięciu kilometrów – mówi prezydent Marcin Krupa.

Konieczność wykonania nowych prac w związku z analizą gruntów

Przypomnijmy, że przed podjęciem decyzji dot. lokalizacji basenów Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice zlecił wykonanie wstępnych badań gruntu wraz z opracowaniem dokumentacji geologiczno  – inżynierskiej. Dokumentacja z badań została następnie przekazana projektantowi basenów, który na tej podstawie oraz po konsultacji z geologiem dokonał zapisu w projekcie konstrukcji, że przed rozpoczęciem robót związanych z posadowieniem obiektu, zachodzi konieczność wykonania serii odwiertów. Dla inwestycji przy ul. Hallera było to 10 otworów do 50 m, przy ul. Kościuszki – także 10 otworów do 50 m, natomiast przy ul. Wczasowej – 15 otworów do 60 m.

Wyłonieni w postępowaniu przetargowym wykonawcy robót (ul. Hallera i ul. Kościuszki – NDI S.A., ul. Wczasowa – ERBUD) zrealizowali zgodnie z dokumentacją wiercenia głębokie oraz sporządzili opracowanie z wykonania wierceń w miejscach anomalii geofizycznych. Projektant po przeanalizowaniu otrzymanych opinii wydał wytyczne projektowe posadowienia obiektów. Dla basenu przy ul. Hallera konieczne okazało się m.in. wykonać pod fundamentami iniekcję niskociśnieniową ujednolicającą grunt do głębokości 10 m pod posadowieniem, a w przypadku występowania gruntów nienośnych – do podłoża nośnego. Z kolei w przypadku tzw. zalegania soczewek słabonośnego gruntu należy wymienić grunt w tych miejscach na warstwę stabilizującą.

Dla basenu przy ul Kościuszki nowe wytyczne dotyczyły m.in. wykonania iniekcji stabilizującej wierzchnią warstwę karbonu na głębokość 10 m (dla części obiektu posadowionej bezpośrednio na warstwach karbonu), konieczności całkowitego zebrania zwietrzeliny utworów karbońskich do skały twardej (w strefie głębokiej basenu), a przestrzeń pomiędzy skałą a poduszką wypełnić warstwą stabilizującą piaskowo-cementową. Natomiast dla basenu przy ul. Wczasowej wytyczne dotyczyły m.in. konieczności realizacji wykopów etapami – w pierwszym etapie pozostawiając warstwę ok. 30-50 cm naddatku w dnie wykopu, a następnie po ostatecznym wykonaniu wykopu bezzwłocznie wykonać warstwę chudego betonu. Dodatkowo pod całym fundamentowaniem wskazano konieczność wykonania iniekcji niskociśnieniowej gruntów słabonośnych.

Na podstawie wydanych zaleceń – zostały opracowane przez projektanta projekty uzdatnienia podłoża, które zostały przekazane wykonawcom robót do realizacji jako roboty dodatkowe, nieobjęte zamówieniem podstawowym. Wykonawcy po analizie zaleceń projektowych poinformowali, że konieczne dodatkowe prace do wykonania będą miały wpływ na termin zakończenia budowy basenów – mówi Maciej Stachura, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice.

Aktualne postępy prac na placach budowy trzech basenów

Wykonawca na basenie przy ul. Hallera na chwilę obecną zrealizował m.in. następujące prace: wytyczenie otworów cementacyjnych, ustawił sprzęt, dokonał wiercenia systemem mechaniczno – obrotowym do 10 m w skałach oraz płukanie otworów, zacementował 368 otworów iniekcyjnych, następnie wykonał poduszkę z pospółki o grubości 50 cm pod ławy i stopy fundamentowe. Prace w zakresie uzdatniania terenu zostały prawie w całości zakończone. Wykonawca na basenie przy ul. Kościuszki na chwilę obecną realizuje prace związane z zebraniem zwietrzeliny utworów karbońskich do skały twardej. Dodatkowo zrealizował ok. 60% poniższego zakresu: wytyczenia otworów cementacyjnych, wiercenia systemem mechaniczno – obrotowym do 10 m w skałach oraz płukania otworów, zacementowania 225 otworów iniekcyjnych. Równocześnie prowadzone są prace rozbiórkowo-porządkowe w postaci usuwania i utylizacji istniejących chodników i placów asfaltowych.

W związku z faktem, że wykonawca basenu przy ul. Wczasowej podpisał umowę ok. 2 miesiące później (procedura odwoławcza przed Krajową Izbą Odwoławczą) niż firma NDI S.A., prace związane z uzdatnianiem podłoża planowane są na miesiąc maj br. Aktualnie Wykonawca przygotowuje się do prac związanych z iniektowaniem 194 otworów.

Nowy termin ukończenia inwestycji

Firma NDI S.A., która prowadzi prace przy budowie basenu przy ul. Hallera i ul. Kościuszki, po zakończeniu prac iniekcyjnych na ul. Hallera, przedstawiła wstępny harmonogram inwestycji zakładający zakończenie robót budowlanych na obu basenach na wrzesień 2019 r. W odniesieniu do pierwotnego harmonogramu, wydłużenie terminu w związku z robotami dodatkowymi przewidywane jest na ok. 5 miesięcy. Oczywiście chcielibyśmy, żeby baseny powstały według wcześniejszego harmonogramu, ale te inwestycje mają służyć mieszkańcom Katowic wiele lat i priorytetem jest dla nas solidne i rzetelne wykonanie. W związku z tym wobec konieczności wykonania dodatkowych prac ten termin się przesunie i chcemy o tym fakcie poinformować mieszkańców – mówi Maciej Stachura i dodaje, że wykonawca basenu przy ul. Wczasowej również sygnalizuje, że roboty dodatkowe związane z iniekcją spowodują przesunięcie terminu zakończenia inwestycji. Na ten moment nie został przedstawiony harmonogram określający nowy termin zakończenia zadania.

Zwiększenia zakresu prowadzonych prac wpłynie także na zwiększenie kosztów. Na ten moment jest to m. in. wzrost kosztów robót budowlanych w przypadku obiektów zlokalizowanych w Brynowie i Ligocie, a także wzrost kosztów usług inżyniera kontraktu, a także przeprowadzonych badań. Warto jednak przypomnieć, że w budżecie na trzy baseny zabezpieczonych jest ponad 89,2 mln zł – natomiast w wyniku zakończonych postępowań przetargowych – łączny koszt wykonania trzech basenów wyniósł 77 mln zł (koszty robót budowlanych, usługi projektowe i inżyniera kontraktu). Po wzroście kosztów –  na dzień dzisiejszy zaangażowanie finansowe wykonania trzech basenów z halami sportowymi wynosi 82,4 mln zł.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj