Agata radzi – Własna firma w 7 krokach

Date:

Share post:

Czego potrzeba nam do stworzenia własnego biznesu? Doradzamy jak się do tego zabrać. Oto pomocna instrukcja, wyjaśniająca jak założyć firmę w kilku krokach:

Urząd Miasta.

 Od 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1 zastępujący formularz EDG-1. Zarejestrować firmę możemy za pomocą strony internetowej http://firma.gov.pl. We wniosku CEIDG-1 wprowadzamy nasze dane osobowe oraz dane dotyczące zakładanego przedsiębiorstwa.

 

Wniosek CEIDG-1 zawiera:

podanie o nadanie numeru NIP

wniosek o formę opodatkowania przedsiębiorstwa

wniosek o nadanie numeru REGON (dla przedsiębiorstw nie będących spółkami jawnymi)

informację o numerze firmowego konta bankowego

zgłoszenie płatników składek osób ubezpieczonych

 Następnie generowany jest formularz CEIDG-1, który można wysłać drogą elektroniczną lub wydrukować i dostarczyć do właściwego urzędu miasta.

Wniosek można opatrzyć podpisem elektronicznym lub można wysłać wniosek bez podpisu, wówczas pracownik właściwego urzędu miasta skontaktuje się z wnioskodawcą, celem złożenia ręcznego podpisu w urzędzie.

Bank.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nakłada na przedsiębiorców obowiązek założenia rachunku firmowego, jeżeli zobowiązania gotówkowe przekraczają kwotę 15 tysięcy euro. Ustawa o podatku od towarów i usług nakłada obowiązek posiadania konta bankowego, który dotyczy wszystkich przedsiębiorców rozliczających się z podatku VAT, bowiem zgodnie z brzmieniem ustawy podatek podlegający zwrotowi urząd skarbowy może przelać jedynie na rachunek bankowy.

 

Jeżeli przedsiębiorca decyduje się na założenie rachunku firmowego, musi poinformować o tym urząd skarbowy (druk CEIDG-1 z załącznik CEIDG-RB) oraz ZUS (formularz ZBA).

Rachunek firmowy można otworzyć w placówce wybranego banku lub – w przypadku niektórych banków – za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej. Należy posiadać wówczas:

dowód osobisty;

oryginał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej;

dokument nadający numer REGON;

ew. umowę spółki.

 

Urząd Skarbowy

Jeśli przedsiębiorca decyduje się na inną formą opodatkowania niż według zasad ogólnych, obowiązany jest zawiadomić o tym urząd skarbowy. Wyboru formy opodatkowania dokonuje się poprzez złożenie osobiście lub pocztą:

wniosku CEIDG-1, który może stanowić oświadczenie o wyborze wskazanej formy opodatkowania;

lub pisemnego oświadczenia o wyborze opodatkowania w danej formie. Takie oświadczenie powinno być skierowane do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Wyboru formy opodatkowania należy dokonać przed uzyskaniem pierwszego dochodu, inaczej urząd narzuci automatycznie zasady ogólne Wskazana forma opodatkowania jest wiążąca do końca danego okresu rozliczeniowego. Jeżeli po upływie tego czasu właściciel firmy zechce dokonać zmiany formy opodatkowania, może to uczynić, składając w urzędzie skarbowym odpowiednie zawiadomienie do 20 stycznia roku podatkowego.

 

Główny Urząd Statystyczny.

W Głównym Urzędzie Statystycznym przedsiębiorca otrzymuje numer podmiotu gospodarczego – REGON. Firmy, które nie są spółkami jawnymi, otrzymają numer REGON drogą pocztową w ciągu miesiąca od złożenia wniosku CEIDG-1. (ja dostałam nstępnego dnia:))

Wspólnicy zakładający spółkę jawną muszą osobiście udać się do Głównego Urzędu Statystycznego w celu nadania numeru REGON. Numer ten nadawany jest firmie, niezależnie od ilości wspólników, spółce przydzielany jest jeden numer REGON. Numer REGON zostanie nadany automatycznie po złożeniu wniosku RG-1, przedstawieniu umowy spółki i zaświadczeń od każdego ze wspólników o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej.

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Przedsiębiorca staje się płatnikiem, w związku z tym musi opłacać składki ZUS. Urząd Miasta zgłasza przedsiębiorcę jako płatnika, a ZUS otwiera konto, na które przedsiębiorca będzie wpłacał składki. Zgłoszenie płatników składek następuje po wypełnieniu wniosku CEIDG-1. Osoby ubezpieczone należy w ciągu 7 dni zgłosić do ZUS-u za pomocą druku ZUA.

Druk ZUA wypełniamy wpisując dane:

REGON przedsiębiorstwa

numer rachunku bankowego firmy

dane personalne

numery NIP

numer i seria dokumentów tożsamości zgłaszanych osób

numer wpisu do ewidencji i nazwa instytucji prowadzącej rejestracji

Ulgi w płaceniu składek ZUS przysługują osobom, które po raz pierwszy zakładają firmę. Dotyczy to również przedsiębiorców, którzy w ciągu ostatnich 5 lat nie prowadzili działalności gospodarczej, nie byli wspólnikami w spółce oraz nie świadczą usług na rzecz byłego pracodawcy.

 

Państwowa Inspekcja Pracy i Sanepid

Przedsiębiorcy planujący zatrudniać pracowników, muszą udać się do siedziby Państwowej Inspekcji Pracy oraz do sanepidu. Na zgłoszenie się do Państwowej Inspekcji Pracy przedsiębiorca ma 30 dni od daty rozpoczęcia działalności, natomiast na zgłoszenie do sanepidu – 14 dni.

W przypadku działalności spożywczej lub gastronomicznej obowiązują dodatkowe, szczególne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Koncesje.

Koncesja to akt administracyjny upoważniający przedsiębiorcę do prowadzenia działalności, która ma szczególne znaczenie dla interesu publicznego, bezpieczeństwa państwa oraz obywateli.

Uzyskanie koncesji jest konieczne w przypadku następujących typów działalności:

poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż, bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych;

wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;

wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucja i obrót paliwami i energią;

ochrona osób i mienia;

rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych;

przewozy lotnicze.

Udzielana jest na czas określony – od 5 do 50 lat. Koncesji udziela minister odpowiedzialny za dany dział gospodarki.

Zezwolenie to uprawnienie przyznawane danej firmie na wykonywanie jej działalności zgodnie z prawem. Aby je uzyskać, należy spełnić ściśle określone warunki ujęte w przepisach.

Zebrała i opublikowała: Agata Czekaj

  doktorantka Wydziału Prawa i Administracji

Uniwersytetu Śląskiego

Agata

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

spot_img

Related articles

Mr Geno Mr Jack Miami Dream

Duet Mr Geno & Mr Jack to twórcy unikalnego i nowatorskiego projektu artystycznego w biznesie modowym, muzycznym i wydawniczym. Mr Geno – Eugeniusz Witek...

Międzynarodowa Konferencja walentynkowo-biznesowa Grupy Charyzma i Powołanie 2024

W dniach 8 i 9 lutego w największym salonie Lexusa w Europie mającym swoją siedzibę w Krakowie odbyła...

IX Walne spotkanie Stowarzyszenia Kobiet Charyzmatycznych

9 i 10 lipca odbyło się walne spotkanie Stowarzyszenia Kobieta Charyzmatyczna w Katowicach, w Fundacji Pomocy Dzieciom „Ulica"...

Rockandrollowe miejsce z duszą i tradycją

Rozmowa z Sebastianem Fydą – właścicielem i Anną Chudzik – menadżerką Leśniczówki Rock & Roll Cafe na temat wyzwań związanych z prowadzeniem...