Szczyt klimatyczny ONZ 2018 w Katowicach.

0
2094

W Katowicach uruchomiono zegar odliczający czas do szczytu klimatycznego. W dniach 3-14 grudnia 2018 roku w Katowicach odbędzie się najważniejsze globalne forum poświęcone światowej polityce klimatycznej: 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24) wraz z 14. sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto (CMP 14) zwana potocznie szczytem klimatycznym. Organizacja wydarzenia tej skali to podjęcie szeregu działań w wielu instytucjach oraz ich koordynacja z działaniami podejmowanymi przez ONZ i Ministerstwo Środowiska.

Jestem przekonany, że organizacja szczytu  będzie z jednej strony globalną promocją miasta, z drugiej szansą na podjęcie ważnych tematów ekologicznych z mieszkańcami. Chcemy zwiększyć świadomość mieszkańców w zakresie ochrony klimatu i ekoodpowiedzialnego kształtowania środowiska. Konsekwentna realizacja strategii miasta opartej na kulturze, sporcie, turystyce biznesowej oraz rewitalizacji obszarów poprzemysłowych, zaowocowała powierzeniem nam roli gospodarza COP24 i chcemy to wykorzystać. Szczyt Klimatyczny ONZ to doskonała okazja do pokazania, jak bardzo zmieniło się nasze miasto w ostatnich latach – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Podczas szczytu klimatycznego – Katowice, a także cała metropolia – będą gościć około 40 tysięcy uczestników z blisko 200 krajów. Katowice odwiedzą kluczowi globalni decydenci – prezydenci, premierzy, dyplomaci i naukowcy, którzy będą obradować w Strefie Kultury. Aby skoordynować udział tak wielu delegatów, a także zapewnić bezpieczeństwo, promocję oraz jednocześnie zagwarantować mieszkańcom optymalne warunki funkcjonowania w mieście, na szczeblu rządowym powstała specustawa, natomiast pomiędzy miastem Katowice, a Ministerstwem Środowiska uzgadniane jest porozumienie. W celu koordynacji działań, w lipcu 2017 roku powołany został Zespół Koordynujący i Koordynatorzy Zespołów Tematycznych, ds. działań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem szczytu klimatycznego. – Szczegóły i zadania dla naszego miasta określa specustawa dot. COP24 oraz Porozumienie Miasta Gospodarza oraz Ministerstwa Środowiska, które jest w fazie ostatnich negocjacji – podsumowuje Ewelina Kajzerek, pełnomocnik prezydenta ds. organizacji imprez strategicznych. – Sami działamy także w ramach powołanych zespołów oraz stale współpracujemy z organizatorami transportu w regionie, służbami Wojewody i Marszałka – dodaje pełnomocnik. Budżet COP24 to 128 mln złotych po stronie Ministra Środowiska, a w Katowicach na ten cel zarezerwowano 12 mln zł. Zadania, które w ramach tego budżetu realizują zespoły przedstawia zestawienie na końcu informacji prasowej.

Do współpracy przy organizacji COP24 zaproszone zostały szkoły wyższe, instytuty naukowe, organizacje, firmy oraz gminy metropolii. Dodatkowo w działania włączone zostały placówki oświatowe, dla których przewidziano specjalne materiały dydaktyczne, lekcje oraz konkursy – podkreśla Barbara Lampart, naczelnik wydziału kształtowania środowiska. Podczas briefingu zaprezentowano wyróżnione prace w konkursie ekologicznym dla uczniów katowickich szkół. – Hasłem przewodnim konkursu była główna idea szczytu klimatycznego w Katowicach – „Black to green”. Uczniowie zostali podzieleni na trzy  grupy wiekowe, do których dostosowano formę pracy konkursowej – praca plastyczna, makieta, film. Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów laureatom konkursu odbędzie się podczas Leśnego Pikniku Rodzinnego Ekoodpowiedzialnie w Katowickim Parku Leśnym, na który już dziś zapraszamy. Staramy się, by organizowane wydarzenia i inicjatywy informowały mieszkańców o nadchodzącym szczycie, a przy okazji chcemy promować ekologiczne nawyki – dodaje naczelnik.

O Szczycie Klimatycznym w Katowicach przypominają także artystyczne aranżacje. – Przygotowaliśmy „zielone instalacje”, które można podziwiać w witrynach budynków urzędu miasta zlokalizowanych przy rynku, jak również lauby, które po zimie powróciły na rynek. Po śląsku – lauba, czyli altanka to instalacja znana mieszkańcom w wersji zielonej z roku ubiegłego. W tym roku dołączamy konstrukcje, które korespondują z instalacjami w budynkach Urzędu Miasta i przypominają, że każdy z nas może coś zrobić dla klimatu. Pojawi się także strefa aktywności  dla dzieci i osób chcących popracować – mówi Marcin Stańczyk, naczelnik wydziału promocji.

W przygotowania COP24 zaangażowanych jest wiele podmiotów, a dodatkowo potrzebnych będzie także około 1000 wolontariuszy, którzy będą prowadzić działania zarówno na terenie Strefy Kultury, jak również na katowickim dworcu kolejowym i lotniskach w Katowicach i Krakowie. Osoby zainteresowane wolontariatem podczas COP24 w Katowicach mogą kontaktować się z biurem pełnomocnika prezydenta ds. organizacji imprez strategicznych.

Więcej informacji: http://www.katowice.eu/miasto/turystyka-i-sport/wolontariat-katowice

Zespoły i przykładowe zrealizowane przez nich zadania:

 1. Zespół ds. Bezpieczeństwa:
 • zabezpieczenie i koordynacja działań sztabu COP24;
 • w dniu 22 marca 2018 r. na terenie Miasta odbyły się praktyczne ćwiczenia pn. „MIRABELLA 2018” – ćwiczenia o charakterze terrorystycznym. Głównym założeniem ćwiczeń było współdziałanie służb w przypadku zdarzeń o charakterze terrorystycznym.
 1. Zespół ds. Zarządzania Środowiskowego, Zagadnień Merytorycznych Związanych z COP 24 i Działań Związanych z Wioską Klimatyczną:
 • zostały zorganizowane warsztaty dla NGOs;
 • opracowano plan powstania miejskiej wioski klimatycznej – dla mieszkańców Katowic;
 • nawiązano współpracę z instytucjami naukowymi w zakresie współpracy podczas COP24
 • nawiązano współpracę z uczelniami wyższymi w zakresie współpracy podczas COP24;
 • realizacja konkursu ekologicznego „Black to green” dla katowickich placówek oświatowych;
 • opracowano koncepcję działań edukacyjnych podczas pikników EKOODPOWIEDZIALNIE, IV DNI ENERGII;
 • opracowano kalendarz wydarzeń towarzyszących.
 1. Zespół ds. Transportu:
 • opracowanie koncepcji oznakowania wizualnego pojazdów, przystanków, dworca kolejowego, parkingów oraz miejsc przesiadkowych;
 • zestawienie kosztów transportowych w zakresie KZK GOP;
 • analiza realizacji przebudowy i modernizacji elementów infrastruktury transportu PKP, PLK, GDDKiA, MZUiM Katowice;
 • analiza raportów dotyczących zakwaterowania dostarczonych przez operatora zakwaterowania.
 1. Zespół ds. Promocji Miasta Gospodarza oraz Wydarzeń Towarzyszących:
 • przygotowanie i moderowanie strony internetowej COP24;
 • organizacja stoiska promocyjnego i dedykowanych gadżetów podczas COP23 w Bonn oraz sesji wiosennej ONZ w Bonn;
 • organizacja stoisk promocyjnych podczas wydarzeń odbywających się w Katowicach;
 • przygotowanie materiałów promocyjnych;
 • spotkanie z przedstawicielami gastronomii, opracowanie koncepcji współpracy podczas COP24;
 • opracowanie koncepcji centrum spotkań w przestrzeni miejskiej;
 • wykonanie instalacji w przestrzeniach miejskich;
 • realizacja projektu nasadzeń w Katowickim Parku Leśnym.
 1. Zespół ds. Mediów i Komunikacji:
 • przygotowanie komunikatów medialnych;
 • obsługa mediów i zapytań dot. COP24;
 • realizacja reklam promujących COP24 w Katowicach;
 1. Zespół ds. Zadań Związanych z NGO’S i Wolontariatem:
 • zostały zorganizowane warsztaty dla NGOs;
 • przygotowano harmonogram pracy przy pozyskiwaniu wolontariuszy;
 • realizacja wraz z Stowarzyszeniem Wolnej Herbaty projektu sprzątania Katowic.
 1. Zespół ds. Informatycznych:
 • przygotowywanie projektu aplikacji dla uczestników COP24;
 • analiza potrzeb i realizacja infrastruktury informatycznej na potrzeby organizacji COP24.
 1. Zespół ds. Budżetu Wydarzenia:
 • opracowanie budżetu delegacji COP23 Bonn;
 • opracowanie budżetu wydarzenia.

Opracowanie: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice

Twitter Instagram Facebook Youtube

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj