Zaufanie mobilizuje do działania

0
2900

Rozmowa z profesorem Andrzejem Chochółem, Rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nominowanym do tytułu Lider z powołania o kierunkach kształcenia, efektywnym zarządzaniu uczelnią, oraz współpracy ze środowiskiem akademickim.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UEK) to największa pod względem liczby studentów (ponad 20 tysięcy) uczelnia ekonomiczna w kraju oraz w Europie Środkowej a także druga najstarsza w kraju państwowa uczelnia ekonomiczna. Znajduje się w ścisłej czołówce uniwersytetów wysyłających studentów do ośrodków zagranicznych (ponad 200). Dzięki współpracy z największymi przedsiębiorstwami, umożliwia najlepszym absolwentom zdobycie stażu oraz odpowiedniej pracy.

Został Pan wybrany na stanowisko Rektora na kolejną kadencję…

Zostałem po raz drugi wybrany do pełnienia tej zaszczytnej i honorowej funkcji. Natomiast staż na uczelni mam długi. Najpierw byłem dziekanem w kolegium rektorskim – jedną kadencję, potem drugą jako prorektor. Czuję się wyróżniony, gdyż pracownicy oraz społeczność akademicka obdarzyli mnie sporym zaufaniem – otrzymałem aż 215 głosów. Taki wynik wyborów jest wyrazem zaufania do mojej osoby oraz świadomości, że staram się dbać zarówno o interesy pracowników, jak i studentów. Młodzież jeszcze przed wyborami ogłosiła, że będzie mnie popierać.

 

Powszechnie uważa się, że obecna młodzież jest nieco inna niż w poprzednich dekadach.

Młodzież się zmienia, ale nadal chce studiować na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Dla nas to bez wątpienia niezmiernie istotne, że pomimo niżu demograficznego udało się nam utrzymać pozycję lidera w kategorii ilość osób, które chcą studiować na danej uczelni. Nasz uniwersytet jest największą uczelnią ekonomiczną w Polsce, a nawet w Europie Środkowej, ponieważ studiuje tutaj ponad 21 tys. studentów. Tak jak wszystkie uczelnie prowadzimy nabór stosując punktację według ocen z egzaminów maturalnych. Egzaminy przeprowadzamy również na trzecim stopniu, czyli na studiach doktoranckich. W poprzednim roku akademickim udało się nam zrekrutować o około osiemset kandydatów więcej niż w poprzednich latach. Samych pracowników jest około 1400 osób, więc razem stanowi to dużą społeczność. 

Które cechy lidera oraz poprzednie doświadczenia zawodowe Pana zdaniem są przydatne w zarządzaniu uczelnią?

Andrzej Chochół i Mateusz Herman podczas wręczania dyplomu -  Andrzej Chochół i Mateusz Herman podczas wręczania dyplomu – „Lider z Powołania”

Zawsze staram się wsłuchiwać w to, co mówią ludzie i czego oczekują. Mam szczęście współpracować z zaangażowanymi osobami, dla których praca na uczelni jest przyjemnością, a nawet pasją. Mogę też liczyć na ścisłą współpracę ze studentami – doceniam, że mają do mnie zaufanie i dzielą się swoimi przemyśleniami, które wykorzystuję przy podejmowaniu wielu decyzji, a jest ich sporo w ciągu dnia, z uwagi na wysokie natężenie pracy. Oczywiście ostatecznie to ja jestem za nie odpowiedzialny, bo taka jest rola rektora.

Ponadto dzięki różnym stanowiskom, jakie obejmowałem na tej uczelni mogłem dokładnie poznać pracę na Uniwersytecie. Zaczynałem jako asystent, ale właściwie na każdym etapie ścieżki zawodowej zdobywałem przydatne doświadczenie, które dawało mi „narzędzia”, aby dobrze pełnić obecną funkcję. Szczególnie obowiązki administracyjne dziekana przyczyniły się do jeszcze większego rozbudowania mojego poczucia odpowiedzialności.

Jakie kierunki cieszą się największą popularnością?

W ostatnich latach dużym powodzeniem cieszą się Finanse i Rachunkowość. Myślę, że ten kierunek na wszystkich uczelniach ekonomicznych zyskał dużą popularność wśród kandydatów i cały czas dominuje. Na drugim miejscu plasuje się Prawo i Logistyka Międzynarodowa, na które było około jedenastu kandydatów na jedno miejsce. Podobnie wygląda zainteresowanie młodzieży studiowaniem Gospodarki Przestrzennej. Oczywiście są też takie kierunki kształcenia, z uzupełnieniem których mamy pewne trudności, natomiast nie było do tej pory sytuacji, abyśmy z któregoś z nich zrezygnowali. Cały czas poszerzamy naszą ofertę dydaktyczną. Bierzemy też pod uwagę, że więcej chętnych do studiowania jest na studiach stacjonarnych niż zaocznych. Staramy się przygotować zajęcia tak, aby młodzi ludzie już podczas ostatniego semestru mogli poszukiwać pracy lub nawet ją podejmować. To ważne, aby mieli ustabilizowaną sytuację zawodową. Oprócz tego współpracujemy z dużymi firmami w celu rekrutacji naszych studentów, w wyniku czego powstały m.in. projekty Shell Academy, Akademia Capgemini czy Akademia Rachunkowości Deloitte.

Jakie korzyści wynikają z takiej współpracy?

Studenci nabierają poczucia własnej wartości na polu zawodowym. W trakcie odbywanych staży czerpią z wiedzy i doświadczeń pracowników danej firmy. Z drugiej strony uczestniczą w rozwiązywaniu problemów w praktyce. Trzeci ważny element to wynagrodzenie, które nie jest obojętne dla młodych ludzi, bo mają dodatkowe pieniądze na własne wydatki. Natomiast firmy mają możliwość przeprowadzenia pewnej analizy i wybrania najlepszych kandydatów, gdyż finałem takich działań jest często interesująca propozycja pracy.

A jakie ma Pan pasje oprócz pracy zawodowej?

Jeżeli chodzi o sport to lubię narty. Niestety mało na nich jeżdżę ze względu na liczne obowiązki zawodowe. Ponadto lubię jazdę na rowerze oraz chodzenie po górach . Staram się też pływać i poświęcam na to więcej niż godzinę, 2-3 razy w tygodniu.

Praca wydaje się chyba jednak Pana największą pasją.

Praca na moim stanowisku wymaga ogromnego zaangażowania oraz terminowości. To mobilizuje do wytężonego działania.

Jakie plany przed uczelnią?

W pierwszej kolejności planujemy rozwinąć infrastrukturę. Zamierzamy wybudować akademik na terenie kampusu. Jest to dla nas bardzo ważne, ponieważ udało nam się w tej kadencji znacząco zwiększyć liczbę studentów z zagranicy. Ich rodziny zwracają uwagę na możliwość zakwaterowania na terenie kampusu, co zwiększa poczucie bezpieczeństwa tych młodych ludzi. Będziemy też kontynuować współpracę z uczelniami zagranicznymi w kwestii wymiany studentów oraz pracowników, co przynosi obu stronom wiele korzyści. Nasi studenci mają możliwość skonfrontowania wiedzy zdobytej w Krakowie z tym, co oferują uczelnie zagraniczne. Uniwersytet Ekonomiczny współpracuje z wieloma ośrodkami począwszy od Stanów Zjednoczonych, poprzez całą Europę, Azję, aż do Japonii czy Chin.

Przed nami też kolejna rekrutacja i oczekujemy, że jej wyniki będą co najmniej tak dobre, jak w poprzednim roku.


TERMINARZ REKRUTACJI NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2016/17

Studia stacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów + opłata rekrutacyjna

od 20 czerwca do 8 lipca 2016 r.

Ogłoszenie wyników rekrutacji – lista zakwalifikowanych do przyjęcia

14 lipca 2016 r. (czwartek)

Potwierdzanie podjęcia studiów – składanie wymaganych dokumentów

od 15 do 19 lipca 2016 r. – (piątek, sobota, poniedziałek, wtorek)

Wpłata za elektroniczną legitymację studencką i indeks

do 31 sierpnia 2016 r.

Deklaracja dotycząca przyjęcia na studia z listy rezerwowej

od 15 do 19 lipca 2016 r.

Ogłoszenie wyników rekrutacji z listy rezerwowej

21 lipca 2016 r. (czwartek)

Potwierdzanie podjęcia studiów – składanie wymaganych dokumentów 
(dotyczy osób przyjętych z listy rezerwowej)

od 22 do 23 lipca 2016 r. (piątek, sobota)

Wpłata za elektroniczną legitymację studencką i indeks 
(dotyczy osób przyjętych z listy rezerwowej)

do 31 sierpnia 2016 r.

 

Andrzej Chochół – ekonomista i towaroznawca, rektor w kadencjach 2012–2016 i 2016–2020. W 1979 ukończył towaroznawstwo na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał w roku 1987 na tej samej uczelni na podstawie pracy zatytułowanej Relacje pomiędzy składem mas emalierskich a jakością powłok na emaliowanych towarach z blachy stalowej. Habilitował się w 1999 roku w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w oparciu o dorobek naukowy oraz rozprawę Badania destrukcji powłok emalierskich i ich wykorzystanie w ocenie jakości wyrobów emaliowanych.

W latach 1979-1982 pracował w Instytucie Odlewnictwa w Krakowie, a od 1982 r. związany z Akademią Ekonomiczną (obecnie Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie) najpierw z Katedrą Towaroznawstwa Przemysłowego, a obecnie z Katedrą Metrologii, gdzie doszedł do stanowiska profesora tej uczelni.

W latach 2002–2008 zajmował stanowisko dziekana Wydziału Towaroznawstwa, a w latach 2008–2012 był prorektorem ds. studenckich UEK.

W roku 2012 wybrany na czteroletnią kadencję na rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W 2016 r. uzyskał reelekcję na drugą kadencję.

Był prezesem zarządu krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (PTT), a następnie objął funkcję prezesa zarządu głównego PTT.

Od 2014 r. jest prezydentem International Society of Commodity Science and Technology z siedzibą w Wiedniu.

Jest profesorem wizytującym w Instytucie Ekspertyz Sądowych.

Uzyskał zaszczytny tytuł doktora honoris causa na 3 zagranicznych uniwersytetach, tj.: Uniwersytecie Ekonomicznym w Bratysławie na Słowacji, Grand Valley State University w USA oraz na Kijowskim Narodowym Uniwersytecie Handlowo – Ekonomicznym na Ukrainie.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotą Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyżem Małopolski.

Początki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie sięgają roku 1882, kiedy to założono Miejską Szkołę Handlową przygotowująca młodzież do zawodu kupieckiego.

Dnia 1 września 1938 r. szkoła, po licznych zmianach, została zaliczona do szkół akademickich, otrzymując nazwę Akademia Handlowa (AH) W 1950 r., w okresie intensywnego wprowadzania przez władze komunistyczne wzorów sowieckich, Akademia Handlowa została upaństwowiona. Nadano jej nazwę Wyższej Szkoły Ekonomicznej.

W 1974 r. zmieniono nazwę na Akademia Ekonomiczna. Na wniosek Senatu AE z 2005 r. 6 lipca 2007 r. Sejm Rzeczypospolitej uchwalił ustawę nadającą Akademii Ekonomicznej w Krakowie nową nazwę: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Na uczelni funkcjonuje Dział Współpracy Międzynarodowej, który odpowiada głównie za współpracę Uniwersytetu z partnerami zagranicznymi. Aktywnie działa też Biuro Programów Zagranicznych, które uruchomiłopierwszy w Polsce semestralny program ekonomiczno-biznesowy oraz studia licencjackie i magisterskie w języku angielskim.

Do grona absolwentów UEK należą osoby: zajmujące stanowiska w administracji państwowej, m.in. prof. Jerzy Hausner – poseł na Sejm IV kadencji, minister w rządach Leszka Millera i Marka Belki, wiceprezes Rady Ministrów, członek Rady Polityki Pieniężnej; Tadeusz Ferenc – prezydent Rzeszowa, poseł na Sejm IV kadencji, odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski; Jacek Olbrycht – dyrektor Generalny MON; zajmujące czołowe stanowiska w znanych firmach m.in.: Sobiesław Zasada – założyciel i główny udziałowiec Grupy Kapitałowej Sobiesław Zasada; Adam Góral – prezes Asseco Poland.

Z grona wyjątkowychabsolwentów UEK należy wymienić również Zbigniewa Herberta – polskiego poetę, eseistę i dramaturga.

Mateusz Herman

Beata Sekuła

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj