XII Europejski Kongres Gospodarczy 2-4 września 2020 Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Katowice

0
1000
źrodło: https://www.ue.katowice.pl/typo3temp/_processed_/csm_kongres_c521a2e5f4.jpg

O tym będziemy rozmawiać we wrześniu w Katowicach

Trzy dni, kilkadziesiąt debat, wciąż otwarty i rozwijany zakres tematyczny, przygotowania do 12. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach trwają i nabierają tempa. W agendzie nie zabraknie debat poświęconych szybko zmieniającej się sytuacji w gospodarce, która zmierza w kierunku „nowej normalności”, jak i sesji poruszających kluczowe zagadnienia związane m.‌in. z przyszłością Unii Europejskiej, Zielonym Ładem, skutkami kryzysu, transformacją energetyki i cyfryzacją gospodarki.

Główne nurty tematyczne Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Europa przyszłości
Unia Europejska wobec nowych wyzwań. Next Generation UE – cele i narzędzia kompleksowej odbudowy gospodarki. Co zmienia pandemia? Priorytety unijnej polityki do roku 2024 – jak działać w realiach kryzysu? Warunki skutecznego wykorzystania nowego instrumentarium finansowego.


Green Deal. Europa kontynentem neutralnym dla klimatu do roku 2050. Zielony Ład jako aktualna strategia wzrostu. Cele i ambicje. Narzędzia i finansowanie. Korzyści i warunki powodzenia Gospodarka, która służy ludziom. Zatrudnienie, integracja, inwestycje. Społeczny aspekt gospodarki rynkowej
Europa w erze cyfrowego przyspieszenia. Cyfryzacja i infrastruktura telekomunikacyjna jako motor wzrostu
Pozycja Europy na świecie – rola odpowiedzialnego globalnego lidera. Atuty i słabości. Co możemy wspólnie – jako UE – osiągnąć?
 

Zielony Ład
European Green Deal jako strategia wzrostu gospodarczego. Sprawiedliwa transformacja – czy nikt nie zostanie w tyle? Jak Zielony Ład zmieni gospodarkę i życie codzienne

Rewolucja w świecie energii i w przemyśle. Surowce, paliwa i inne zasoby a cele Zielonego Ładu
Budownictwo, rolnictwo, transport i mobilność – czas głębokich zmian
Rozwój technologii służących zrównoważonej transformacji gospodarki
Życie bez odpadów. Europa liderem gospodarki obiegu zamkniętego?
Finansowanie Zielonego Ładu. Narzędzia i mechanizmy. Społeczna akceptacja kosztów
Zielone wygrywa? Europejskie ambicje a rozwój gospodarczy i konkurencyjność

Teraz recesja
Gospodarka Polski i innych krajów regionu wobec zjawisk kryzysowych i spadku popytu. Prognozy i przewidywania. Czynniki łagodzące, motory wzrostu, instrumenty finansowe na ciężkie czasy? Czego potrzebuje gospodarka, by podnieść tempo odrabiania strat. Komu, ile, jak – rola państwa w stymulowaniu pozytywnych zjawisk w osłabionej gospodarce. Możliwości i obciążenia budżetu a sytuacja finansów publicznych. Zadłużajmy się? Bezpieczeństwo finansów publicznych, stabilizatory, obsługa długu. 

Transformacja energetyki
W drodze do neutralności – strategiczna wizja europejskiej energetyki przyszłości. Sektor energii w zrównoważonej gospodarce

Zielona energetyka – perspektywiczne trendy w dziedzinie odnawialnych źródeł energii
Technologie, które nadadzą kierunek i tempo transformacji
Dostawca, odbiorca, prosument. Cyfrowa rewolucja a zmiany w systemach elektroenergetycznych. Rola smart grid
Elektromobilność a produkcja, dystrybucja i magazynowanie energii
Energetyka rozproszona

Gospodarka ery cyfrowej
Trendy określające kierunek i obecne tempo cyfryzacji gospodarki. Ich wpływ na branże, zarządzanie, relacje z klientem, efektywność ekonomiczną

Infrastruktura i systemy, ludzie i kompetencje wobec przyspieszenia cyfrowej transformacji
Skokowy rozwój e-commerce. Współczesny konsument w świecie ograniczeń i szans  
Współdzielenie, rozproszenie, otwartość systemów, aktywność obywatelska
Sektor finansowy w nurcie cyfryzacji
Jak zapewnić cyberbezpieczeństwo? Rola technologii, regulacji, administracji
Jakie otoczenie prawne sprzyja nowym modelom gospodarczym?

Sesje tematyczne Europejskiego Kongresu Gospodarczego 

CYFRYZACJA. NOWE TECHNOLOGIE

E-commerce i technologie
Go Global online – ekspansja w świecie e-commerce
5G – czas na cyfrowe autostrady
Chmura w biznesie, biznes w chmurze
Sztuczna inteligencja
Big Data
Internet rzeczy
Cyberbezpieczeństwo
Kadry dla cybergospodarki

ENERGIA I KLIMAT

Energetyka, klimat, transformacja
Green Deal – analiza i praktyka
2050 – Polska dla pokoleń
Energia odnawialna w Polsce, w Europie, na świecie
Energia z wiatru
Offshore – wiatr od morza
Elektromobilność
A jednak atom?
Era wodoru
Fotowoltaika – boom i co dalej? 
Przyszłość gazu w Europie

ROZWÓJ I ŚRODOWISKO

Gospodarka obiegu zamkniętego
Odpady – zagospodarowanie, nowe trendy
Stop smog
Zasoby wodne. W obliczu kryzysu

MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA

Handel, geopolityka, praktyka
Protekcjonizm, patriotyzm, rynek

TRANSPORT I MOBILNOŚĆ

Centralny Port Komunikacyjny
Strategia dla branży lotniczej
Strategia transportowa dla Polski 

PRZEMYSŁ

Motoryzacja
Górnictwo – transformacja pod presją

MIASTO, METROPOLIA, REGION 

PPP – nowe otwarcie
Publiczny transport – rewolucja z przeszkodami
Sprawiedliwa transformacja 
Budżety samorządowe

RYNEK NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomości komercyjne w Polsce
Mieszkania 2020

EDUKACJA I RYNEK PRACY

Wyzwania rynku pracy
Młodzi w zawieszeniu

INWESTYCJE, ZARZĄDZANIE

Rynek budowlany w nowych realiach
Nowe prawo zamówień publicznych 
Inwestycje zagraniczne
Inwestycje publiczne
Elastyczne zarządzanie

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY 

Branża spożywcza – przyszłość sektora

RYNEK I MARKETING

Konsument jutra
Marketing w cyfrowym świecie

FINANSE 

Nowy budżet UE
Digital Tax
Finansowanie gospodarki
Sektor bankowy
Leasing w epoce transformacji cyfrowej

SPOŁECZEŃSTWO – EKONOMIA

Turystyka i hotelarstwo
Turystyka biznesowa
Kultura, gospodarka, wartości

OCHRONA ZDROWIA

System i gospodarka
Rynek biotechnologiczny 

EUROPEAN TECH AND START-UP DAYS

Pojutrze. Przewidzieć biznesowy świat 
Start-upy i inwestorzy
Na karuzeli trendów

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj