Ustawa metropolitalna dla woj. śląskiego z podpisem Prezydenta RP

0
1432

Prezydent Andrzej Duda podpisał we wtorek 4 kwietnia 2017 r. w Katowicach ustawę z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim

Po spełnieniu przewidzianych ustawą wymogów, metropolia w woj. śląskim powinna powstać 1 lipca 2017 r., a zacząć działać 1 stycznia 2018 r. 
– Wierzę głęboko, że sytuacja Górnego Śląska ulega radykalnej zmianie – powiedział prezydent podczas uroczystości w Katowicach. Podkreślił, że nowe regulacje dają szanse na lepszy rozwój i strategiczne planowanie. Zaznaczył, że nowoczesny rozwój jest zgodny z zasadami rozwoju zrównoważonego. – Oznacza, że są miejsca pracy i wypoczynku. Oznacza dbałość o środowisko naturalne, dbałość o mądry rozwój sieci transportowej, drogowej – powiedział Andrzej Duda.

Wyraził przekonanie, że ustawa wyznacza początek nowej drogi dla Górnego Śląska i części Zagłębia. Prezydent podziękował rządowi za przygotowanie ustawy oraz posłom i senatorom ze wszystkich stron sceny politycznej za jej poparcie.

Utworzenie związku wykonującego część zadań publicznych od lat postulują samorządy konurbacji katowickiej. Prace nad rządowym projektem ustawy Sejm rozpoczął 10 lutego br., przyjmując go 9 marca; tydzień później bez poprawek przyjął go też Senat.
Przygotowana przez MSWiA ustawa dla woj. śląskiego zastąpi dotychczasową, przyjętą przez rząd PO-PSL i podpisaną przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawę z 2015 r. o charakterze uniwersalnym. Według rządu zawierała ona szereg wad i nie została wdrożona.
Zgodnie z intencją rządu i samorządów związek metropolitalny w woj. śląskim powinien powstać na gruncie nowej ustawy 1 lipca 2017 r., a zacząć działać – 1 stycznia 2018 r. Stanie się tak, jeżeli Rada Ministrów do 30 czerwca br. wyda rozporządzenie tworzące metropolię. Wcześniej samorząd Katowic przygotuje stosowny wniosek, zawierający m.in. wynik konsultacji wśród mieszkańców zainteresowanych miast.
Według ustawy związek metropolitalny ma być zrzeszeniem gmin woj. śląskiego, charakteryzujących się istnieniem silnych powiązań funkcjonalnych oraz zaawansowaniem procesów urbanizacyjnych, położonych na obszarze spójnym pod względem przestrzennym. Jednym z kryteriów jest też liczba mieszkańców przyszłej metropolii – określona na co najmniej 2 mln osób.
Związek ma wykonywać zadania publiczne w zakresie: kształtowania ładu przestrzennego, rozwoju społecznego i gospodarczego obszaru związku, planowania, koordynacji, integracji oraz rozwoju publicznego transportu zbiorowego, w tym transportu drogowego, kolejowego oraz innego transportu szynowego, a także zrównoważonej mobilności miejskiej, metropolitalnych przewozów pasażerskich, współdziałania w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze związku oraz promocji związku i jego obszaru.
We wtorek prezydent Świętochłowic Dawid Kostempski poinformował PAP, że w dotychczasowych konsultacjach dotyczących m.in. delimitacji przyszłego związku, chęć jego współtworzenia zgłosiło dotąd 40 miast i gmin regionu. Liczą one łącznie 2,3 mln mieszkańców, co powinno przekładać się na środki dla metropolii – określone w ustawie 5-procentowym udziałem w podatku PIT – na poziomie 280-300 mln zł. (PAP)

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj