Otwarcie nowego oddziału żłobka w Katowicach – 60 dodatkowych miejsc!

0
2171

Dla wielu rodzin jednym z wyznaczników wysokiej jakości życia w każdym mieście jest możliwość posłania dzieci do żłobka i przedszkola. Czynnik ten ma także duże znaczenie przy wyborze miejsca stałego zamieszkania. – Jesteśmy miastem przyjaznym rodzinom. Wiemy, że nie każdy ma komfort pozostawienia małych dzieci u dziadków. By wspierać młodych rodziców i umożliwiać im powrót do pracy tworzymy nowe miejsca w żłobkach i przedszkolach. Dlatego bardzo się cieszę, że dziś otwieramy kolejny oddział żłobka, w którym swoje miejsce znajdzie 60 maluszków – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic i przypomina, że w od 2015 roku powstało w Katowicach 212 nowych miejsc w żłobkach – z czego ostatni oddział na 42 miejsca został otwarty w marcu tego roku na os. Tysiąclecia. Dzięki tym działaniom w miejskich żłobkach jest dziś łącznie 891 miejsc.

Nowy oddział żłobka został otwarty w dzielnicy Kostuchna przy ul. Boya Żeleńskiego 30. Łączny koszt utworzenia tej placówki, obejmujący m.in. roboty budowlane związane z adaptacją i remontem obiektu oraz koszty wyposażenia – to 3,8 mln zł. Powierzchnia żłobka to 700 m2, z której będzie korzystało 60 maluszków, o których bezpieczeństwo będzie troszczyło się 10 opiekunek i 2 pielęgniarki. Rekrutacja do tej placówki już się zakończyła, a ze względu na wymogi projektu priorytetowo potraktowano rodziny, którym pobyt dziecka w oddziale pozwoli wrócić na rynek pracy.

W oddziałach żłobka otwartych w tym roku prowadzone będą zajęcia opiekuńczo dla dzieci do lat trzech, których rodzice pozostają poza rynkiem pracy. Zależy nam na zwiększeniu szans na zatrudnienie lub powrót do pracy. W ramach projektu zaplanowane są zajęcia z psychologiem, logopedą oraz specjalne warsztaty adaptacyjno – integracyjne „Szczęśliwa rodzina” – mówi Małgorzata Moryń-Trzęsimiech, naczelnik wydziału polityki społecznej Urzędu Miasta Katowice. Zajęcia są także odpowiedzią na statutowe zadanie Żłobka Miejskiego, jakim jest wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomaganie rodziny w jego wychowaniu. Nabór dzieci będzie funkcjonował przy wykorzystaniu działającego dotychczas systemu naboru elektronicznego, będzie także możliwość zgłoszenia wniosku przez Internet.

Koszty związane z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3, względem jednego dziecka, będą finansowane ze środków unijnych przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. – Miejsca utworzone w ramach projektu będą utrzymywane przez okres minimum 2 lat po ustaniu finansowania Europejskiego Funduszu Społecznego, ze środków własnych miasta Katowice. Utrzymujące się zapotrzebowanie na miejsca w Żłobku Miejskim, a także prognozy z tym związane, pozwalają stwierdzić, że nowe miejsca w żłobkach będą funkcjonować znacznie dłużej – dodaje naczelnik Moryń-Trzęsimiech.

W Katowicach obowiązują też od 1 marca dodatkowe kryteria przy naborze do oddziałów żłobka miejskiego. – Podjąłem decyzję, by podczas przyjmowania dzieci do żłobka preferować naszych mieszkańców. Jeżeli przynajmniej jeden z rodziców lub opiekunów prawnych odprowadza w Katowicach podatek – to podczas ubiegania się o miejsce w żłobku przyznamy dodatkowych 50 punktów na dziecko. Jeżeli ktoś w Katowicach płaci podatki – to te środki możemy przeznaczać później na budowę nowych placów zabaw, rewitalizację skwerów osiedlowych lub inne ważne dla katowiczan inwestycje. Z drugiej strony zakładam, że takie działanie będzie zachętą dla osób, które w Katowicach już mieszkają – by także tutaj się zameldowały – mówi prezydent Marcin Krupa.

Dodatkowo miasto Katowice dofinansowuje pobyt dzieci w żłobkach niepublicznych. W ubiegłym miesiącu w związku ze stale zwiększającymi się kosztami utrzymania dziecka w żłobku oraz wychodząc naprzeciw rodzicom dzieci objętych opieką w żłobku niepublicznym, zwiększono wysokości dotacji celowej udzielanej podmiotom prowadzącym żłobki na terenie Katowic z kwoty 400 zł miesięcznie do kwoty 600 zł miesięcznie. Obecnie rodzic maksymalnie za pobyt w dziecka w żłobku niepublicznym ponosi opłatę wysokości 300 zł miesięcznie. Podjęto także działania w celu poszerzenia bazy w żłobkach niepublicznych.

Planujemy ogłoszenie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie do organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, poprzez wsparcie w utworzeniu nowych 50 miejsc opieki żłobkowej, w dzielnicach w których występuje największe zapotrzebowanie na tą formę opieki – w Śródmieściu, Giszowcu i Ligocie – zapowiada prezydent Marcin Krupa.

Ogłoszenie konkursu zaplanowane jest na lipiec, tak, by nowe miejsca były dostępne od września tego roku.

Poniższa tabela przedstawienia wzrost liczby miejsc w żłobkach w Katowicach w ostatnich latach.

Rok

Liczba oddziałów żłobka

Łączna ilość miejsc w żłobku

2014

10

619

2015

10

649

2016

11

789

2017

11

789

2018

13

891

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj