Odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja „Kierunki Rozwoju Zarządzania Zasobami Ludzkimi”.

0
2432

W dniach 24-25 listopada w Zabrzu, w Hotelu Diament Odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja pn. „Kierunki Rozwoju Zarządzania Zasobami Ludzkimi”.

PB253187

Hasłem przewodnim tegorocznej Konferencji były HR Innowacje. W ciągu dwóch dni spotkań stworzono interesującą przestrzeń, w trakcie której doszło do bezpośredniej wymiany doświadczeń w ramach networkingowej sesji. Praktycy zaprezentowali innowacyjne rozwiązania HR. Podkreślano wagę nowych przepisów prawnych wpływających na ewolucję zmian w zarządzaniu w administracji. Uczestnicy spotkania mogli wziąć udział w interesujących poznawczo warsztatach. W drugim dniu Konferencji, w mniejszych grupach, zainteresowani poznawali praktyki dotyczące modelowania procesów HR.

 Badania objęły następujące obszary zainteresowań: planowanie zasobów ludzkich, wdrożenie (adaptacja pracowników), nagradzanie, motywowanie, ocenianie efektów pracy, szkolenia pracowników, analizy kadrowe, komunikowanie się z pracownikami, organizacja pracy.

Ewa Weber

Od prawej: Mateusz Herman – redaktor Why Story i Ewa Weber – Sekretarz Miasta Zabrze 

Podczas sesji wykładów swoje interesujące poglądy i doświadczenia przedstawili m.in: dr Ewa Weber – Sekretarz Miasta Zabrze, Kinga Migdał – Dyrektor Wykonawczy ds. Zasobów Ludzkich, Mirosław Proppe – Partner, szef zespołu doradczego dla administracji publicznej i infrastruktury w KPMG w Polsce i w Europie Srodokowo-Wschodniej, dr Cezary Trutkowski – Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, dr hab. Aleksandra Kuzior prof. nzw. Politechnika Śląska, Przemysław Pogłódek – prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy.

2 VI Konferencja

W pierwszym dniu konferencji zaprezentowano informacje z zakresu zmian w prawie pracy (Przemysław Pogłódek), innowacji w etyce (Aleksandra Kuzior), oraz mówiono o rozwoju firmy poprzez efektywne uczenie się pracowników (Mirosław Proppe). W czasie sesji networkingowej próbowano odpowiedzieć na pytanie: jak stworzyć kulturę współodpowiedzialności i zaangażowania. Poddane analizie zostały również wyniki ankiety dla sekretarzy z punktu widzenia zarządzania zasobami ludzkimi.

Małgorzata Szulik

 W drugim dniu uczestnicy mieli możliwość zdobycia doświadczeń w ramach warsztatów, które odbyły się w trzech panelach:

• HR w administracj i- w ramach tego panelu uczestnicy rozmawiano o wartościowaniu stanowisk pracy, modelu kompetencyjnym oraz ocenie, motywowaniu i zarządzaniu przedstawionym przez praktyków – Sekretarzy Miast: z Sosnowca, Łodzi i Zabrza. Swoje doświadczenia przedstawili: Grzegorz Furgalski – Skretarz Miasta Sosnowiec, Joanna Jaciuk Naczelnik Wydziału Spraw Pracowniczych, Mariusz Szczubiał – Zastepca Skarbnika Miasta Toruń, Wojciech Białkowski – Prezes Zarządu Centrum Doradztwa i Analiz Projektowych Sp. z o.o., Barbara mrozowska-Nieradko – Sekretarz Miasta Łódź, Beata Łuszczyńska – Dyrektor biura ds. Zarządzania Kadrami.

• Trendy HR – panel został poświęcony warsztatom: „Jak zrozumieć kulturę organizacji”, „Kompetencje analityczne samorządowców kluczowym talentem do długoterminowego rozwoju” oraz „Jak wykorzystać reakcje stresowe do budowania osobistej efektywności w pracy”. Tutaj zaprezentowali się: Natalia Brzoza – psycholog, Marzena Jankowska – wykładowca WSB, coach, trener, Ettore Turra – Członek Zarządu jednej z największych włoskich organizacji dostarczajacych usługi w ochronie zdrowia, Rovereto, region Trentino.


• IT w HR- warsztaty w ramach panelu dotyczyły narzędzi informatycznych optymalizujących prace CUW w obszarze HR, idei Smart-Urzędnik oraz modeli kompetencyjnych. W tej część Konferencji wystąpili: Romuald Gacka – koordynator Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych przy UŚ, Marcin Korzeb – Dyrektor ds. Badań i Rozwoju ZZL. Business Partner w Asseco Data Systems S.A.

VI Konferencja

W trakcie Konferencji odbyła się promocja powieśći Kingi Piekarskiej „Why Story 2 Czas na Zmiany”, a Autorka spotkała się ze swoimi Czytelnikami.

stoisko

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj