Marcin Krupa rozlicza się z mieszkańcami z obietnic wyborczych po czterech latach prezydentury

0
1929

Przed wyborami samorządowymi w 2014 r. Marcin Krupa przedstawił swój program wyborczy składający się z 10 postulatów i nazwał go „Umową z mieszkańcami Katowic”. – Obiecałem katowiczanom, że nie schowam go do szuflady – tylko regularnie będę rozliczał się z obietnic wyborczych. Do tej pory, w zbiorowej formie, trzykrotnie przedstawiłem katowiczanom postęp prac nad realizacją zapisów „Umowy” – pod koniec 2015, 2016 i 2017 roku. Podjąłem także decyzję o rozszerzeniu jej zapisów o dwa punkty dotyczące walki o czyste powietrze oraz utworzenie metropolii – mówi prezydent Marcin Krupa i dodaje, że zdecydowana większość postulatów „Umowy” została zrealizowana w całości lub dużej części. Dotyczy to m.in. budżetu obywatelskiego, współpracy z NGO, budowy mieszkań na wynajem, wdrożenia programu „Senior w mieście” została już w 100% zrealizowana. Kolejne są na etapach, w których możemy wyznaczyć termin realizacji. Takim przykładem są prace budowlane na trzech basenach, czy działania w zakresie zabezpieczenia miejsc w żłobkach i przedszkolach.

W opinii Marcina Krupy przez ostatnie cztery lata znacząco wzrosła globalna pozycja Katowic. – Po pierwsze dziś jesteśmy stolicą ponad dwumilionowej, jedynej w Polsce, metropolii, która jest już dostrzegalna na mapie Europy. Po drugie prowadzimy intensywne działania, by ściągać do Katowic ważne w skali globalnej wydarzenia. To u nas odbywają się finały rozgrywek esportu Intel Extreme Masters, na które przyjechało w tym roku blisko 170 tys. osób z całego świata, a kilkadziesiąt milionów śledziło zmagania zawodników przed komputerami. W 2015 r. otrzymaliśmy prestiżowy tytuł Miasta Kreatywnego Muzyki UNESCO – jako jedyne miasto w tej części Europy. W tym roku jesteśmy gospodarzem Szczytu Klimatycznego w 2018 roku, a w kolejnym Międzynarodowej Konferencji Antydopingowej w 2019 roku. Skoro tak ważne wydarzenia odbywają się u nas, to znaczy, że nasz potencjał i przemiana, jaka dokonała się w ostatnich latach, są zauważane i doceniane na świecie – dodaje prezydent.

 1. Budżet Obywatelski kluczowym narzędziem aktywizacji mieszkańców Katowic – 20 mln złotych i skuteczniejsze procedury. Postulat zrealizowany.

Budżet Obywatelski od kilku lat jest doskonałą okazją dla mieszkańców do realizacji swoich pomysłów dla swoich dzielnic i miasta. W tegorocznym wrześniowym głosowaniu na projekty do V edycji katowiczanie mają do dyspozycji aż 22,8 mln zł, co daje ponad 80 złotych w przeliczeniu na mieszkańca – najwięcej w Polsce wśród miast wojewódzkich. Czynnik ten sprawia, że zarówno liczba zgłaszanych projektów, jak i frekwencja wrześniowego głosowania mieszkańców systematycznie rośnie. To zainteresowanie widać w liczbach – w ciągu pięciu lat zgłoszono łącznie 1698 projektów, 473 zadań zostało wybranych do realizacji podczas czterech dotychczasowych głosowań, a 350 (tj. 74%) z nich zostało już zrealizowanych. Podczas zeszłorocznej edycji zanotowano rekordową frekwencję – swoje głosy oddało ponad 33 tys. mieszkańców, czyli o ponad 10% więcej niż w roku poprzednim i trzy razy więcej niż w pierwszym roku budżetu obywatelskiego. Trwająca obecnie edycja przynosi jeszcze więcej możliwości do uczestnictwa niż w latach ubiegłych, dopuszczając do głosowania wszystkich zameldowanych mieszkańców miasta Katowice, również tych poniżej 16-ego roku życia, którzy do tej pory nie mieli takiej sposobności. Zmiana ta pozwoli na jeszcze szersze promowanie idei budżetu obywatelskiego i pomoże budować świadomość obywatelską już wśród najmłodszych.

Budżet obywatelski to okazja do zaangażowania się w zmianę miasta, rozwijania swojej najbliższej okolicy i dzielnic. Łącznie w ramach czterech edycji katowiczanie wybrali 473 projekty, a 350 z nich zostało już zrealizowanych. Mieszkańcy widząc, że ich aktywność przynosi namacalne efekty chętniej angażują się w udział w budżecie obywatelskim – mówi prezydent Marcin Krupa. – Chcemy, by budżet obywatelski był jeszcze bardziej przyjazny dla społeczności lokalnych, dlatego co roku wprowadzamy nowe zapisy do regulaminu. W tym roku budżet obywatelski otwarł się na dzieci i młodzież. Mogły one nie tylko zgłaszać swoje pomysły na zadania, ale także będą miały okazję uczestniczyć w oddaniu swojego głosu w wyborach na projekty do realizacji. Ponadto przyznanie w ubiegłym roku nagrody dla jednostki pomocniczej z najwyższą frekwencją poskutkowało wzmożoną aktywnością mieszkańców, dlatego tym razem nagroda ta zostanie przyznana trzem najaktywniejszym dzielnicom – dodaje prezydent.

 1. Stworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (COP) oraz powołanie pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych. Postulat zrealizowany.

W marcu 2015 r. prezydent powołał Agnieszkę Lis na stanowisko Pełnomocnika Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, a w styczniu 2016 r. otwarto nową siedzibę COP (335 m²) przy ul. Kopernika 14. – Centrum Organizacji Pozarządowych cieszy się dużą popularnością wśród organizacji sektora NGO. To właśnie w tym miejscu już 60 stowarzyszeń zarejestrowało swoją siedzibę – dzięki czemu nie muszą płacić za wynajem własnego lokalu. Dzięki synergii działań i pomysłów ludzi sektora NGO i setek wolontariuszy powstaje tu wiele wartościowych inicjatyw dla miasta i naszych mieszkańców – mówi Marcin Krupa. Z oferty COP, m.in. zajęć i szkoleń, skorzystali przedstawiciele ponad 136 organizacji pozarządowych, natomiast w 2018 r. organizacje ponad 500 razy skorzystały z infrastruktury COP na własne potrzeby. Łącznie w latach 2015 – 2018 na podmioty sektora NGO przeznaczono z budżetu miasta ponad 111 mln zł.

Organizacje pozarządowe działające w mieście będzie można poznać w najbliższy weekend – w sobotę 8 września na katowickim rynku odbędzie się Festiwal Organizacji Pozarządowych. Dodatkowo w Katowicach realizowany jest projekt „Wolontariat Katowice”, który daje możliwość realizacji największych wydarzeń. Wolontariusze są wsparciem przy organizacji wydarzeń sportowych, jak np. Tour de Pologne, a obecnie prowadzona jest rekrutacja dla wolontariuszy, którzy chcieliby się zaangażować w organizację szczytu klimatycznego. W bazie jest kilkaset osób, które są w różnym wieku – zarówno młodzi ludzie, jak również seniorzy.

 1. Budowa trzech krytych basenów 25-metrowych. Postulat w realizacji.

Ruszyły budowy trzech kompleksów rekreacyjno-sportowych. Na budowach przy ul. Kościuszki i ul. Hallera/Konnej zakończono ważny etap związany z uzdatnieniem podłoża, co otworzyło wykonawcy możliwość realizacji głównych robót budowlanych. Do końca 2018 roku mieszkańcy Katowic zobaczą przy ul. Kościuszki i Hallera bryły basenów. Planowany termin zakończenia robót budowlanych dla tych basenów to III kwartał 2019 r. Na basenie przy ul. Wczasowej rozpoczynają się prace związane z wykonaniem uzdatnienia terenu pod budowę basenu. Planowany termin zakończenia robót budowlanych – IV kwartał 2019r. Koszt tych trzech inwestycji to 85 mln zł.

Zależy mi na tym, by całe rodziny mogły aktywnie spędzać czas wolny. Dlatego w projektach każdego z basenów znajdują się m.in.: 6-torowy basen sportowy o wymiarach 25×16 m, basen do nauki pływania, brodzik dla dzieci wyposażony w atrakcje, trybuny dla widzów, zjeżdżalnia, gabinety odnowy biologicznej (w basenie przy ul. Wczasowej), siłownia (w basenach przy ul. Hallera i ul. Kościuszki), pełnowymiarowe hale sportowe, sauny. Trzy baseny zamiast jednego aqua parku oznaczają, że większość mieszkańców Katowic będzie mieć dostępną pływalnię w promieniu pięciu kilometrów – mówi prezydent Marcin Krupa i dodaje, że baseny będą dostępne dla mieszkańców Katowic na preferencyjnych warunkach cenowych. – Zakładamy, że mieszkańcy Katowic – osoby dorosłe – będą płacić 8 złotych za godzinę. Do tego oczywiście dojdzie pakiet zniżek dla rodzin, dzieci i osób niepełnosprawnych. Z kolei osoby dorosłe spoza Katowic będą płacić 16 zł za godzinę. Nie ukrywam, że to będzie to także element naszej polityki ukierunkowanej na zachęcanie osób fizycznie mieszkających w Katowicach – by się tutaj także meldowały – dodaje prezydent.

4. Budowa co najmniej 100 mieszkań na wynajem rocznie, przede wszystkim dla młodych rodzin oraz remonty kapitalne komunalnych budynków mieszkaniowych. Postulat zrealizowany.

Miasto Katowice aktywnie działa na rynku mieszkaniowym i posiada szeroki wachlarz możliwości uzyskania własnego lokum. Łącznie w latach 2015-2018 powstało dla mieszkańców 1488 lokali.

Miejska spółka Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w 2015 r. przekazała mieszkańcom 55 lokali, w 2017 roku 52. Do zasiedlenia w tym roku zostanie przekazanych kolejnych 110 lokali na Osiedlu Różanym i 24 lokalne na Osiedlu pod Kasztanami.

W ramach działalności KZGM oddano najemcom 37 nowe lokale komunalne przy ul. Kordeckiego i 45 przy ul. Obrońców Westerplatte, Szopienice. Zrealizowano kapitalne remonty 12 lokali (ul. Wojewódzka 36 i 38), 10 (ul. Stalmacha 18a), przebudowę oficyny przy ul. 3 Maja 36. Wykonano także szereg termomodernizacji. W latach 2018-2019 zrealizowane zostaną remonty kapitalne:
– Ul. Szeligiewicza 3c (w trakcie robót budowlanych)
– Ul. Królowej Jadwigi 6 (w trakcie robót budowlanych)
– Ul. Słonimskiego 6, 12, ul. Wolnego 8, ul. Zamenhofa 36-38, 36a-38z, 36b-38b (w trakcie opracowywania dokumentacji)
-Ul. Francuska 80 (w trakcie robót budowlanych)
– Ul. Warszawska6/Teatralna 9 (w trakcie robót budowlanych)
– Ul. Karola 3 (w trakcie opracowywania kosztorysu)
– Ul. Raciborska 33d (wystawiono wniosek o opracowanie dokumentacji)
– Ul. Boya Żeleńskiego 94 (w trakcie opracowywania kosztorysu)
– Ul. Bednorza 22 (wystawiono wniosek o opracowanie dokumentacji)

Decyzją prezydenta znacząco przyspieszył program zagospodarowywania pustostanów. W 2015 r. wyremontowano 129 lokali mieszkalnych (koszt 1,88 mln zł), w 2016 r. 310 (koszt 5,86 mln zł ), w 2017 roku 283 (5,95 mln zł), a w tym roku do tej pory 94 lokalne (2,96 mln zł), dodatkowo w kolejnych 33 lokalach remonty są w trakcie. – Zmniejszanie liczby pustostanów w mieście jest ważne z dwóch powodów. Po pierwsze, mieszkania komunalne trafiają do mieszkańców, którzy ich potrzebują, a po drugie, miasto otrzymuje z tego tytułu środki, które może wydać przykładowo na kolejne remonty w przyszłości. W ostatnich latach znacząco redukujemy liczbę pustostanów w mieście – mówi prezydent Marcin Krupa.

Dużą popularnością mieszkańców cieszy się także program „Mieszkanie za remont”. Do tej pory, w latach 2015-2018, najemców znalazły już 179 lokale. W Katowicach powstanie także 1000 mieszkań w ramach programu „Mieszkanie Plus” – w dwóch lokalizacjach – na Nikiszowcu, na tzw. Mrówczej Górce, oraz na Burowcu – przy ul. Korczaka. Na początku 2018 roku ruszyły prace budowlane, a jesienią zostaną zaprezentowane kryteria oraz stawki czynszu dla potencjalnych najemców.

 1. Miejsce w żłobku i przedszkolu dla każdego dziecka z Katowic. Pakiet bezpłatnych usług miejskich dla Rodzin 3+. Postulat w realizacji.

W latach 2015-2018 powstało 302 nowych miejsc w żłobkach (przy ul. Ordona, ul. Uniwersyteckiej, ul. Marcinkowskiego, ul. Boya Żeleńskiego i ul. Krzywoustego) – łącznie jest ich dziś 951. Dla wielu rodzin jednym z wyznaczników wysokiej jakości życia w każdym mieście jest możliwość posłania dzieci do żłobka i przedszkola. Czynnik ten ma także duże znaczenie przy wyborze miejsca stałego zamieszkania. – Jesteśmy miastem przyjaznym rodzinom. Wiemy, że nie każdy ma komfort pozostawienia małych dzieci u dziadków. By wspierać młodych rodziców i umożliwiać im powrót do pracy tworzymy nowe miejsca w żłobkach i przedszkolach – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

W Katowicach obowiązują też od 1 marca tego roku dodatkowe kryteria przy naborze do oddziałów żłobka miejskiego. – Podjąłem decyzję, by podczas przyjmowania dzieci do żłobka preferować naszych mieszkańców. Jeżeli przynajmniej jeden z rodziców lub opiekunów prawnych odprowadza w Katowicach podatek – to podczas ubiegania się o miejsce w żłobku przyznamy dodatkowych 50 punktów na dziecko. Jeżeli ktoś w Katowicach płaci podatki – to te środki możemy przeznaczać później na budowę nowych placów zabaw, rewitalizację skwerów osiedlowych lub inne ważne dla katowiczan inwestycje. Z drugiej strony zakładam, że takie działanie będzie zachętą dla osób, które w Katowicach już mieszkają – by także tutaj się zameldowały – mówi prezydent Marcin Krupa.

Dodatkowo miasto Katowice dofinansowuje pobyt dzieci w żłobkach niepublicznych. W związku ze stale zwiększającymi się kosztami utrzymania dziecka w żłobku oraz wychodząc naprzeciw rodzicom dzieci objętych opieką w żłobku niepublicznym, zwiększono wysokości dotacji celowej udzielanej podmiotom prowadzącym żłobki na terenie Katowic z kwoty 400 zł miesięcznie do kwoty 600 zł miesięcznie. Podjęto także działania w celu poszerzenia bazy w żłobkach niepublicznych.

Miasto Katowice zapewnia wsparcie w postaci refundacji kosztów wynagrodzenia niani do 1 800 zł, przez okres 10 miesięcy, jednakże nie dłużej niż do 30 kwietnia 2019 r. – przy podpisaniu umowy z nianią na pełen etat, na okres co najmniej 12 miesięcy.

W Katowicach jest blisko osiem tysięcy miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. We wrześniu 2017 roku uruchomionych zostało 156 miejsc w rozbudowanych przedszkolach miejskich (Miejskie Przedszkole nr 41 – Kostuchna oraz Miejskie Przedszkole nr 66 – Szopienice). Na te dwie inwestycje miasto pozyskało łącznie dofinansowanie w wysokości ponad 8,3 mln zł. Po tegorocznej rekrutacji w przedszkolach pozostało 350 wolnych miejsc i trwa nabór uzupełniający. – Niektórzy rodzice sygnalizują nam brak miejsc w przedszkolach w niektórych częściach miasta. Pracujemy nad lepszym geograficznym rozłożeniem oddziałów przedszkolnych. Otwarcie nowych 156 nowych miejsc polepszyło sytuację, ale to nie jest nasze ostatnie słowo – zapowiada prezydent.

Dynamicznie rozwija się program „Nas Troje i więcej” zapewniający rodzinom wielodzietnym zniżki m.in. na baseny, korty, siłownie, lodowiska, wydarzenia organizowane przez miasto. Łącznie od początku realizacji programu, tj. od stycznia 2011 r. do końca lipca 2018 r. wzięło w nim udział 3 063 rodzin, w tym: wielodzietnych – 2 430, zastępczych – 147, korzystających z pomocy MOPS – 487 i w sumie wydano już ponad 20 tys. kart.

Od października 2014 r. do końca sierpnia 2018 r. rodziny wielodzietne, posiadające karty „Nas troje i więcej” mogły korzystać z 20% dopłat do tzw. opłat śmieciowych. Łącznie z tego tytułu Katowice wypłaciły ponad 95 tys. zł. Natomiast od 1 lipca 2016 r., na skutek zmiany przepisów dopłata została zastąpiona 20% zwolnieniem przysługującym rodzinom wielodzietnym, posiadającym ogólnopolską kartę Dużej Rodziny. Natomiast od 1 lipca 2016 r., na skutek zmiany przepisów dopłata została zastąpiona 20% zwolnieniem przysługującym rodzinom wielodzietnym, posiadającym ogólnopolską kartę Dużej Rodziny.

 1. Budowa Centrum Nauki w Katowicach. Postulat w realizacji.

Innowacyjne, unikatowe i nowoczesne. Te cechy będą wyróżniać katowickie centrum nauki, które powstanie w Katowicach. Wybrano operatora konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej. Zgodnie z przyjętym harmonogramem koncepcję urbanistyczno-architektoniczną powinniśmy poznać w pierwszym kwartale 2019 roku. Kolejny krok to prace projektowe zwycięzcy konkursu, które potrwają 18 miesięcy, a następnie roboty budowlane, których zakończenie zaplanowano na 2022 rok.

Ważne jest dla nas stałe inwestowanie w kapitał naukowy. Chcemy rozwijać zainteresowania młodych ludzi oraz promować kształcenie. Będziemy kłaść nacisk na te dziedziny, które specjaliści uznali za kierunki strategiczne dla przyszłości regionu. Budowa obiektu o takiej klasie w Katowicach pozwoli nam także na uatrakcyjnienie naszej oferty turystycznej, także w obszarze turystyki biznesowej. Po wykonaniu szeregu ekspertyz i analiz przeszliśmy już do zaawansowanego etapu planowania, jakim jest konkurs na koncepcję architektoniczno-urbanistyczną. Przyspieszamy z działaniami tak, by ukończyć inwestycję w 2022 roku – mówi prezydent.

Na siedzibę Centrum Nauki w Katowicach wybrana została Hala Parkowa, która znajduje się przy ulicy Tadeusza Kościuszki 90. Hala to miejsce szczególne i symboliczne dla mieszkańców Katowic. Jej budowę rozpoczęto jeszcze w latach 20. ubiegłego wieku. Atutem wybranej lokalizacji jest doskonałe połączenie komunikacyjne z Śródmieściem Katowic, bliskość autostrady A4 czy też linia tramwajowa biegnąca ulicą Kościuszki. Dodatkową zaletą lokalizacji Centrum Nauki jest rozległa działka przy Hali Parkowej, która pozwala na rozbudowę dziś istniejącego obiektu czy też organizację imprez plenerowych. – O takiej lokalizacji Centrum Nauki zdecydowała także chęć stworzenia „drugiego bieguna” kultury i nauki w mieście, który będzie zachęcał zarówno turystów, jak i mieszkańców do przemieszczania się wzdłuż najatrakcyjniejszej osi urbanistyczno-architektonicznej miasta. Do tej pory taką funkcję pełni Strefa Kultury – podkreśla Marcin Krupa.

Ofertę Centrum Nauki oparta zostanie na czterech specjalizacjach – na energetyce, medycynie, technologiach informacyjnych i komunikacyjnych z uwzględnieniem eSportu oraz architekturze i urbanistyce. Oprócz czterech głównych wystaw, w Centrum Nauki będą funkcjonować również mniejsze strefy, w tym: świat dziecka, pokój doświadczeń, wystawy czasowe, teatr/kino naukowe i strefa odpoczynku. Wyróżnikiem centrum będzie jakość i nowoczesność, a o jego atrakcyjności nie zdecyduje skala, a unikatowość prezentowanych ekspozycji. Będą one dobrze zaaranżowane, przemyślane tematycznie i nawiązujące do tradycyjnych specjalizacji regionu Śląska. Według wstępnych założeń budowa Śląskiego Centrum Innowacji ma zostać sfinansowana z kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego, budżetu miasta oraz z pozyskanych funduszy unijnych. Jeżeli chodzi o bieżące finansowanie działalności Centrum Innowacji przewidywany jest następujący model: 40% – przychody własne Centrum Nauki, 50% – dotacja Miasta Katowice, 10% – dotacja partnerów biznesowych. Koszt inwestycji szacowany jest na około 200 mln zł.

 1. Katowicki program „Senior w mieście”. Postulat zrealizowany.

Nasze działania dla seniorów realizujemy w wielu płaszczyznach, bo widzimy, jak duże jest zapotrzebowanie. Chcemy ich „wyciągać z domów”, pokazywać, że są potrzebni społeczeństwu, że mamy dla nich ciekawą ofertę – mówi Marcin Krupa.

Od 2013 roku realizowany jest program „Aktywni seniorzy”. Do sierpnia 2018 roku wydano już ponad 9600 kart (w tym blisko 7500 w przeciągu ostatnich 4 lat), które są podstawą do otrzymania zniżki na wydarzenia kulturalne, sportowe, rekreacyjne i edukacyjne oferowane przez instytucje miejskie i prywatnych przedsiębiorców. W mieście, przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, odbywa się szereg wydarzeń adresowanych do seniorów – są to m.in. „Katowickie Dzień Aktywnego Seniora”, „Katowicka Senioriada”, „Program Aktywny Senior”, „Kawa za złotówkę dla seniorów”, „Babcia, dziadek i ja w Katowicach”. Na terenie miasta działa pięć Klubów Seniora. Łącznie na działania dla seniorów w 2017 r. zostało przeznaczonych blisko 35,5 mln zł.

Opracowany i szeroko rozkolportowany został informator dla seniorów, w którym znalazły się informacje o wszystkich działaniach realizowanych przez miasto z myślą o tej grupie mieszkańców. W 2018 roku rozdysponowano 5000 sztuk już czwartego wydania informatora.

Najważniejsze informacje to m.in.: powołanie Rady Seniorów II kadencji, blisko 50 tys. seniorów uczestniczyło w wydarzeniach im dedykowanych. Katowice zostały także liderem w zakresie likwidacji barier utrudniających życie osobom z niepełnosprawnością. Rozpoczęliśmy także remont lokalu, w którym powstanie Katowickie Centrum Seniora. – Zmiany demograficzne w całej Polsce to fakt. Nasze społeczeństwo się starzeje i dotyczy to także Katowic. To ważne, by ludzie starsi, pomimo zakończenia aktywności zawodowej nadal odgrywali aktywną rolę w naszym społeczeństwie, uczestniczyli w życiu społecznym i mieli możliwość w ciekawy sposób spędzać swój wolny czas. Dlatego w ostatnich latach podejmujemy coraz większe wysiłki, by działać na rzecz seniorów. Naszym głównym celem jest zaktywizowanie osób starszych. Chcemy, by seniorzy wychodzili z domów – stąd decyzja o stworzeniu przestrzeni dla nich. Powstające Katowickie Centrum Seniora ma być miejscem spotkań – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

 1. Ożywienie terenów poprzemysłowych. Postulat w realizacji.

W ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016- 2022” wyznaczyliśmy obszar rewitalizacji w granicach ośmiu dzielnic zamieszkałych przez 70 tys. osób – mówi Marcin Krupa. – Działania podejmowane w tych obszarach wpłyną na wielowymiarową odnowę i trwałe ożywienie społeczno-gospodarcze, które przełoży się bezpośrednio na wzrost jakości życia mieszkańców – dodaje prezydent. Wśród przykładowych realizacji w latach 2016–2022 mających na celu ożywienie obszarów poprzemysłowych można wymienić m.in.:

 • Zawodzie – Porcelanowa – projekt rozbudowy już istniejącego Parku Przemysłowo-Technologicznego oraz rozwój jego funkcji w kierunkach m.in. design, logistyka, IT.

 • Dąb – Baildona – projekt mający na celu rozwój Parku Przemysłowo-Technologicznego „Revita–Park” (adaptacja i przebudowa budynków po byłej hucie na cele biurowe, produkcyjne, handlowe, rekreacyjne).

 • Wełnowiec – Konduktorska – rekultywacja i uzbrojenie terenu pod inwestycje, w tym budowę obiektów biurowych i hotelowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu. Realizacja projektu jest częścią większej koncepcji, która zakłada stworzenie zrównoważonej i przyjaznej dzielnicy miasta tzw. „Katowice – Północ Eko Miasto”.

 • Szopienice – Woźniaka – przedsięwzięcia związane z utworzeniem strefy aktywności gospodarczej, utworzeniem parków przemysłowych i technologicznych zagospodarowujących tereny i obiekty poprzemysłowe.

W 2017 r. podjęto działania zmierzające do przekazania przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń SA miastu Katowice nieruchomości zabudowanej zespołem zabytkowych budynków Szybu Poniatowski, położonych na terenie Nikiszowca. W sierpniu tego roku podpisano umowę w tej sprawie. – To nasze dziedzictwo, którym się dziś szczycimy. Doskonałym przykładem takich działań jest Strefa Kultury, która powstała na terenach kopalni i dziś jest wizytówką Katowic. Oczywiście to nie był nasz ostatni krok. Dlatego ponad rok temu deklarowałem, że zależy nam na przejęciu obiektów Szybu Poniatowski. W tej sprawie wystąpiliśmy do Spółki Restrukturyzacji Kopalń – mówi Marcin Krupa i dodaje, że w tej sprawie współpraca z SRK i władzami kopalni układała się znakomicie. – Niestety Kopalnia Wieczorek jest zamykana, ale będziemy chcieli, by to miejsce nabrało nowego życia, by przyciągało mieszkańców atrakcyjnymi funkcjonalnościami. Zależy nam na tym, by była nie tylko możliwość zwiedzania tych wspaniałych obiektów, ale także by powstała tam przestrzeń gastronomiczna i handlowa. Będziemy teraz pracować nad przygotowaniem koncepcji rewitalizacji tego miejsca – zapowiedział prezydent Marcin Krupa.

Kolejnym działaniem w tym obszarze jest podpisanie umów na realizację inwestycji Mieszkanie Plus w rejonie ulicy Korczaka na Burowcu. Z kolei w 2017 roku zakończyła się rewitalizacja i adaptacja na funkcje muzealne zabytkowych budynków Łaźni Głównej oraz Stolarni w kompleksie Muzeum Śląskiego. Z budżetu miasta Katowice przekazano na ten cel kwoty łącznie 7 mln zł.

Utworzono także bazę terenów poprzemysłowych, w której zawarte są informacje na temat obszarów i obiektów zewnętrznych firm pozostających w ofercie do zbycia lub najmu. Bazę prowadzi Wydział Obsługi Inwestorów i obecnie obejmuje 31 obszarów.

Katowice także inwestują znaczne środki na rewitalizację terenów zielonych. – Dzisiaj, żeby miasto było postrzegane jako atrakcyjne i przyciągało mieszkańców nie wystarczy już mieć interesujących ofert pracy i atrakcyjnych mieszkań. Dla wielu katowiczan bardzo ważna jest także możliwość rodzinnego wypoczynku wśród zieleni – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Dlatego w ostatnim czasie koncentrujemy się na realizacji zielonych inwestycji w dzielnicach – to odpowiedź na zapotrzebowanie zgłaszane przez mieszkańców. Z jednej strony mówimy o dużych projektach, jak np. rewitalizacje Parków Boguckiego i Olimpijczyków warte blisko 8 mln zł, czy budowa tężni solankowej na Ligocie. Z drugiej strony, w ramach „akcji dzielnica” oraz budżetu obywatelskiego, realizujemy kilkadziesiąt drobnych projektów polegających na rewitalizacji zaniedbanych skwerów w osiedlach. Nasadzamy drzewa, krzewy, powstają elementy małej architektury. Tym samym tworzymy miejsca, w których mieszkańcy okolicznych budynków mogą na ławeczce wśród zieleni odpocząć i spotkać się z sąsiadami – dodaje prezydent Marcin Krupa i podkreśla, że dla wielu osób, np. seniorów – takie nowopowstałe miejsca są równie ważne, jak duże miejskie parki, bo o wiele częściej z nich korzystają.

 1. Wspierania inwestycji – nowych technologii – Opiekun Inwestora. Postulat zrealizowany.

Każdy nowy inwestor w Katowicach to szereg korzyści dla mieszkańców i miasta – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Po pierwsze powstają nowe miejsca pracy w przyszłościowych branżach, z których mogą skorzystać katowiczanie. Dzięki temu mamy jeden z najniższych poziomów bezrobocia w Polsce, który wynosi niespełna 3%. Po drugie, nowi inwestorzy w długofalowej perspektywie zapewniają nam znaczące wpływy do budżetu miasta pochodząc z podatków. Po trzecie – każdy nowy inwestor wzmacnia wizerunek Katowic jako miasta przyjaznego biznesowi, co ułatwia przyciąganie kolejnych firm – dodaje prezydent.

Dzięki sprawnemu pozyskiwaniu inwestorów powstają dynamicznie nowe przestrzenie biurowe. Powierzchnia biurowa obecnie w Katowicach wynosi ponad 478 tys. m2, czyli prawie dwukrotnie więcej niż w 2014 roku (235 tys. m2). Duża przestrzeń biurowa oznacza m. in. wspomniany już wcześniej wpływ dodatkowych pieniędzy z podatków do kasy miasta, zwiększanie ilości miejsc pracy (co z kolei wpływa na wysokość wpływów z podatków PIT dla miasta), a także możliwości lokowania się kolejnych przedsiębiorstw.

W ostatnim czasie w Katowicach zainwestowały takie firmy jak np. Accenture, Fujitsu, Groupon, ITI Neovision, Knauf, TUV Rheinland. Stale obserwuje się wzrost liczby pracujących w sektorze nowoczesnych usług biznesowych – obecnie w Aglomeracji Katowickiej pracuje w tym sektorze około 21 tys. osób.

Od 2015 roku działa Referat Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Dodatkowo każdy inwestor – także potencjalny – otrzymuje swojego opiekuna, który odpowiada za pomoc w procedurach administracyjnych związanych z realizacją inwestycji na terenie miasta. Obecnie realizowana jest opieka nad 54 inwestorami.

Realizowany jest Miejski Inkubator Przedsiębiorczości. Obecnie trwają prace budowlane przygotowujący lokal przy ul. Teatralnej 17, 17a, 17b. Będzie to przestrzeń o powierzchni około 900m2, która jeszcze w tym roku stanie się kompleksową infrastrukturą w skład, której wejdzie: strefa coworkingowa, strefa pracy indywidualnej, strefa business, strefa Fab-Lab – czyli małe labolatorium.

We wrześniu 2016 roku prezydent Marcin Krupa zapowiedział rozpoczęcie współpracy z Doliną Krzemową. Podczas pobytu w Palo Alto w czerwcu tego roku katowickie firmy miały okazję zobaczyć biuro reprezentacyjne Miasta Katowice znajdujące się w Palo Alto, jak również wziąć udział w zorganizowanych warsztatach dot. możliwości rozpoczęcia działalności w Dolinie Krzemowej i form wsparcia oferowanych przez Miasto Katowice. W wyjeździe wzięli udział przedstawiciele firm z Katowic: Kotrak, Smart in, Indata, IBM, Smart Data Lights. – Biuro reprezentacyjne Miasta Katowice w Dolinie Krzemowej to wyjście naprzeciw rosnącym oczekiwaniom lokalnych firm o niesamowitym potencjale, którego nie wolno pozwolić zmarnować. Służąc im odpowiednią pomocą i kontaktami możemy ułatwić ich dalszy rozwój i wyście ze swoją ofertą poza granice kraju – podkreśla Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice. Działanie to ma służyć przede wszystkim rozwojowi lokalnych firm, które chciałaby wejść na rynek amerykański i poprzez niego dotrzeć na rynki globalne. W październiku swoją działalność w Dolinie Krzemowej rozpoczęła firma Kotrak.

Warto podkreślić, że MCK w Katowicach realizowane jest największe wydarzenie biznesowe w Polsce – międzynarodowe targi gier komputerowych i oprogramowania Intel Extreme Masters. W ciągu kilku dni MCK i Spodek odwiedza około 170 tys. osób. W 2018 roku IEM z powodu olbrzymiego zainteresowania trwał, po raz kolejny, aż dwa weekendy. Transmisje na żywo z wydarzenia, materiały wideo i inne publikacje na Twitterze i Facebooku dotyczące wydarzeń wyświetlano 187 mln razy, generując zaangażowanie na poziomie 9,3 mln. Rekordowa pula nagród wszystkich turniejów rozegranych na przełomie lutego i marca w Katowicach wyniosła ponad 7 mln złotych. Turystyka biznesowa stała się istotnym produktem miasta, który oddziałuje na różne sfery życia gospodarczego i społecznego oraz jest istotnym elementem promocji Katowic zarówno na rynkach krajowych, jak i międzynarodowych.

10. Rozwiązanie problemów komunikacyjnych, w szczególności południa Katowic: Park & Ride, „Katowice na rowery”, nowe środki transportu. Postulat w realizacji.

W Katowicach stawiamy na transport zrównoważony, tj. taki, który jest przyjazny dla pieszych, rowerzystów, kierowców i osób korzystających z komunikacji publicznej. Takie założenie wymaga od nas działania w wielu różnych obszarach – mówi Marcin Krupa.

Węzły przesiadkowe – w formule Park&Ride

Jednym z kluczowych przedsięwzięć planowanych do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020 jest „Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych” obejmujący utworzenie węzłów przesiadkowych „Ligota”, „Brynów Pętla”, „Zawodzie”, „Sądowa”.

Postęp w pracach:

 • Ligota – trwają prace odbiorowe. Planowany termin oddania inwestycji to październik 2018 roku. Węzeł będzie łączył: komunikacja indywidualna – pociąg – autobus.

 • Brynów – rozpoczęto prace budowlane. Planowany termin zakończenia inwestycji to rok IV kwartał 2019 rok. Węzeł będzie łączył: komunikacja indywidualna – tramwaj – autobus.

 • Zawodzie – trwają zaawansowane prace budowlane. Planowany termin zakończenia inwestycji to rok 2020. Węzeł będzie łączył: komunikacja indywidualna – tramwaj – autobus.

 • Sądowa – trwają zaawansowane prace budowlane. Planowany termin zakończenia inwestycji to rok 2019. Węzeł będzie obsługiwał kursy autobusów dalekobieżnych – zarówno krajowe, jak również międzynarodowe.

Na w/w inwestycje o szacowanej wartości 240 mln zł pozyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wysokości ok. 155 mln zł.

Przebudowa Drogi Krajowej nr 81 w 2 lokalizacjach

Pierwszą z opisywanych inwestycji jest rozbudowa dwóch odcinków dróg krajowych nr 81 (ul. 73 Pułku Piechoty) i 86 (ul. Pszczyńska) o łącznej długości 3,62 km, stanowiących dojazd do autostrady A4. W ramach inwestycji powstanie nowy dwupoziomowy bezkolizyjny węzła drogowy na skrzyżowaniu ulic Pszczyńskiej (DK 86) i 73 Pułku Piechoty (DK 81), a także rozbudowie ulegnie istniejący węzeł drogowy Kolista. Realizacja inwestycji zakończona zostanie w roku 2020 i kosztować będzie 247,5 mln zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Obecnie przystąpiono do prac przygotowawczych. W dalszym etapie wykonywane będą przekładki sieci uzbrojenia podziemnego oraz przebudowa istniejących wiaduktów w ciągu DK 86 – ul. Pszczyńskiej.

Druga inwestycja zlokalizowana jest w dzielnicy Piotrowice i obejmuje rozbudowę odcinka DK 81 (ul. Kościuszki) o długości 1,44 km wraz z budową dwupoziomowego węzła bezkolizyjnego typu „Karo” na skrzyżowaniu z ulicą Armii Krajowej z tzw. „rondem turbinowym” dwupasowym, umożliwiającym poprzez DK 86 dojazd do autostrady A4. Realizacja potrwa do 2019 roku i kosztować będzie 67,5 mln zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 85% kosztów kwalifikowanych projektu.

Trwają prace budowlane związane z przebudową i budową sieci uzbrojenia podziemnego, budową ścian szczelinowych – konstrukcji oporowych – na odcinku obniżenia ciągu ul. Kościuszki oraz budowa łącznic węzła Armii Krajowej (strona południowa). Po wybudowaniu łącznic po stronie południowej, rozpoczną się analogiczne prace po stronie północnej w ciągu ul. Kościuszki. Kolejnym etapem prac będzie budowa wiaduktów dwupoziomowego węzła oraz przebudowa ul. Kościuszki.

Te inwestycje są ważnym krokiem w udoskonalaniu transportu w regionie. Ich realizacja znacząco podniesie komfort życia mieszkańców Katowic i regionu, niesie ze sobą szereg korzyści i ułatwień. Chcemy osiągnąć dwa cele. Po pierwsze, oddzielimy ruch wewnętrzny od tranzytowego, a po drugie upłynnimy ruch w dwóch wąskich gardłach komunikacyjnych Katowic, z których jedno jest zlokalizowane na skrzyżowaniu autostrady A4 i DK 86 – a więc węźle o największym natężeniu ruchu samochodowego w Polsce. Płynny ruch pojazdów jest bardziej przyjazny środowisku, bo pozwala ograniczyć emisję spalin oraz hałas, a także pozwala zaoszczędzić czas kierowców. Realizacja dwóch projektów zwiększa także dostępność komunikacyjną nie tylko dla mieszkańców Katowic i regionu, ale też obszarów położonych przy dalszych odcinkach dróg DK81 i DK86. O zyskach mówimy więc zarówno w perspektywie ekonomicznej, jak i społecznej. W kontekście powstania metropolii śląskiej mówimy także o czynniku mocno podnoszącym konkurencyjność całego naszego regionu – podkreślał Marcin Krupa.

Tramwaj na południe

Obecnie trwa projektowanie linii tramwajowej przez firmę Sweco, która od grudnia 2016 roku rozpoczęła prace projektowe. W ramach prac – firma jest zobowiązana do przeprowadzenia działań komunikacyjnych z mieszkańcami (m.in. realizacja 10 spotkań). Projekt będzie gotowy w IV kwartale 2019 roku, a praca w terenie rozpoczną się w I kwartale 2020. Realizowana wspólnie z Tramwajami Śląskimi S.A. budowa nowej linii tramwajowej i ścieżki rowerowej potrwa do 2022 roku. Jej koszt szacowany jest na 110 mln zł.

„Tramwaj na południe” w liczbach:

 • Długość torowiska : 5,2 km

 • Prędkość komunikacyjna : 24 – 30 km/h

 • Liczba przystanków: 6

 • Odległości pomiędzy przystankami: 600– 800 m

 • Czas przejazdu Kostuchna – Brynów w godzinach szczytu : 12 – 14 min.

 • Czas przejazdu Kostuchna – Rynek w godzinach szczytu : 22 – 24 min.

 • Liczba wyburzeń planowana w ramach inwestycji: 0

Wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS)

Kluczowa funkcja planowanego ITS w Katowicach to obszarowe sterowanie ruchem z priorytetem dla pojazdów publicznego transportu zbiorowego w korytarzach transportowych tramwajowych oraz na głównych ciągach autobusowych. Dodatkowe funkcje systemu to m.in. informacja dla kierowców o trasach alternatywnych np. przy zamknięciu tunelu. Na realizację projektu zabezpieczono środki finansowe Miasta Katowice na lata 2017-2019 w wysokości 60 mln zł, w tym zakładane dofinansowanie w wysokości 46,7 mln zł. Opracowano koncepcję systemu, program funkcjonalno-użytkowy, studium wykonalności z analizą kosztów i korzyści oraz istotne postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Obecnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Katowice wydłużono zabezpieczenie środków finansowych do 2020 roku, jednocześnie zwiększyła się kwota przyznanej dotacji do ok. 47,8 mln zł. Postęp realizacji:

 • w dniu 10.05.2018 ogłoszono, że projekt uzyskał dofinansowanie

 • w dniu 8.06.2018 na BIPie Urzędu Miasta Katowice ukazało się ogłoszenie o zamówieniu

 • termin realizacji zamówienia to 20 miesięcy od podpisania umowy na etap I, tj. na zaprojektowanie i dostawę i uruchomienie systemu oraz, w razie podjęcia decyzji przez Miasto Katowice o przystąpieniu do realizacji etapu II, 66 miesięcy od momentu zakończenia etapu I na utrzymanie systemu (jako opcja)

 • do dnia 29.07.2018 wpłynęło do Miasta Katowice ponad 400 pytań do przetargu, opracowywane są odpowiedzi

 • z uwagi na 3 odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej odbyła się rozprawa w Izbie, dwa podmioty wycofały się z odwołania, natomiast odwołanie trzeciego zostało oddalone przez KIO

 • planuje się wydłużenie terminu składania ofert do 17.09.2018 r.

Katowice na rowery

Rower miejski w Katowicach cieszy się ogromną popularnością i stał się nie tylko propozycją na rekreacyjne przejażdżki lub trening sportowy – to także świetny środek transportu. Od 2015 roku w systemie zarejestrowało się ponad 38 tysięcy mieszkańców Katowic, którzy tylko w tym roku wypożyczali rower miejski łącznie prawie 150 tysięcy razy.

W Katowicach do dyspozycji mieszkańców są 54 stacje z 452 rowerami. Tym samym jest to największa sieć rowerów miejskich w województwie śląskim. Katowiczanie mogą także korzystać z 10 pojazdów typu cargo, którymi można przewozić zarówno ładunki do 100 kg jak i dzieci. Mieszkańcy najchętniej wypożyczają rower do 15 minut – wtedy przejazd jest bezpłatny. Natomiast pierwsza godzina korzystania z roweru kosztuje zaledwie złotówkę dzięki czemu przejazd kilku kilometrów rowerem miejskim jest o wiele tańszy niż np. bilet na tramwaj.

Mieszkańcy Katowic pokochali rowery miejskie. Świadczą o tym nie tylko dynamicznie rosnące liczby użytkowników i wypożyczeń, ale także ilość wniosków do budżetu obywatelskiego, które zgłaszają w tej sprawie sami mieszkańcy. Dzięki temu sieć rowerów miejskich z każdym rokiem coraz bardziej odpowiada zapotrzebowaniu katowiczan – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Poza rozwojem sieci rowerów miejskich w Katowicach duże środki są inwestowane w rozbudowę infrastruktury rowerowej – w tym budowę nowych dróg rowerowych. W zeszłym roku na ten cel przeznaczono ponad 7 mln zł, a w tym roku będzie to o blisko milion złotych więcej. W ostatnich 4 latach w Katowicach powstało 15,5 km nowej infrastruktury dla rowerzystów oraz zmodernizowano 58 km tras. Dodatkowo od 2015 roku w centrum, a od 2017 roku w dzielnicach obowiązują strefy tempo 30, które jak pokazują policyjne statystyki pozwalają chronić bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.

I. W 2018 roku opracowane zostały projekty koncepcyjne dróg dla rowerów takich jak:

 1. Połączenie osiedla Giszowiec z osiedlem Nikiszowiec – długość trasy około 2400m,

 2. Połączenie dzielnicy Murcki z dzielnicą Piotrowice-Ochojec – długość trasy około 4500m,

 3. Połączenie ul. Sosnowieckiej z ul. Brynicy – długość trasy około 1175m,

 4. Połączenie ul. Konnej z ul. Techników i ul. Niepodległości oraz trasa rowerową nr 5 – długość trasy około 1918m,

 5. Rondo Gen. Jerzego Ziętka – zjazd do podziemia,

 6. Odcinek infrastruktury wzdłuż ul. Chorzowskiej – długość trasy około 1750m.

II. Obecnie w realizacji znajdują się połączenia rowerowe takie jak:

 1. Projekt wykonawczy wzdłuż ul. Lotnisko od ul. Pułaskiego do ul. Francuskiej – długość trasy około 1100m,

 2. wartości brutto 51.475,50 zł, termin realizacji 25.10.2018r.

 3. Projekt wykonawczy łączący rondo E. Huchrackiego z istniejącym ciągiem w ul. Medyków – długość trasy około 2700m, o wartości brutto 122.077,50 zł, termin realizacji 25.09.2018r.

 4. Projekt wykonawczy wzdłuż Al. Korfantego od ul. Telewizyjnej do terenu skrzyżowania z ul. Konduktorską – długość trasy około 1250m, o wartości brutto 113.283,00 zł, termin realizacji 02.012019r.

 5. Projekt koncepcyjny wzdłuż ul. Francuskiej od ul. Trzech Stawów do ul. Damrota oraz ul. Francuskiej z ul. Wita Stwosza – długość trasy około 3300m, o wartości brutto 60.762,00 zł, termin realizacji 26.10.2018r.

 6. Budowa ścieżki przy ul. Sławka – odcinek III – długość trasy około 116 m, termin realizacji 14.08.2018r.,

 7. Budowa ścieżki w ramach Węzła przesiadkowego „Ligota” o długości około 100 m, termin realizacji 31.08.2018r.

III. Dodatkowo trwają procedury przetargowe nad następującymi połączeniami infrastruktury rowerowej:

 1. Projekt wykonawczy obszar Strefy „Tempo 30” z ul. Jankego i trasą rowerową nr 1,

 2. Projekt koncepcyjny łączący dzielnicę Giszowiec z dzielnicą Murcki – długość trasy około 1500m.

11. Powołanie metropolii. Postulat zrealizowany

Metropolia została utworzona 1 lipca 2017 roku. Rola Katowic w budowie i funkcjonowaniu metropolii:

• Prezydent Katowic był Pełnomocnik ds. utworzenia metropolii

• Prezydent Marcin Krupa został Przewodniczącym Zgromadzenia Metropolii

• Danuta Kamińska, Skarbnik Miasta Katowice – została członkiem Zarządu Metropolii

- Na metropolii skorzystamy wszyscy. Pierwsze efekty już widać. Wspólny bilet czy bezpłatne przejazdy dla dzieci i młodzieży do 16. roku życia pokazują, że potrafimy współpracować ponad podziałami dla dobra naszych mieszkańców.

12. Czyste powietrze: nasze wspólne wyzwanie. Postulat w realizacji.

Aby realnie zmieniać jakość powietrza w trwałej perspektywie czasowej musimy prowadzić działania systemowe przez cały rok – co też robimy od lat. W Katowicach koncertujemy się na działaniach, które przyczyniają się realnie do poprawy jakości powietrza. Mam tu na myśli przede wszystkim wymianę starych kotłów węglowych, które są głównym źródłem smogu i zastępowanie ich ogrzewaniem gazowych czy elektrycznym. Na początku mojej prezydentury podjąłem decyzję o przyspieszeniu tego programu – mówi prezydent Marcin Krupa. – W 2015 roku dofinansowaliśmy wymianę 355 kotłów za blisko 2 mln zł, w 2016 roku było to już 510 kotłów za ponad 4 mln zł., a w 2017 roku aż 625 kotłów na które wydaliśmy ponad 5,5 mln zł. W tym roku wpłynęło aż 1476 wniosków. Warto dodać, że od 2016 roku podnieśliśmy także maksymalną kwotę dotacji na wymianę pieców do 10 000 zł. Dzięki temu poziom dofinansowania jest jednym z najwyższych w kraju. Dodatkowo w latach 2015-2016 2017 dofinansowaliśmy kwotą prawie 1,5 mln zł instalacje 263 źródeł odnawialnej energii – dodaje prezydent.

Aby działania w zakresie walki o czyste powietrze były skuteczne musimy je realizować w wielu sferach. W 2016 r. otrzymaliśmy aż 27 mln zł dofinansowania na termomodernizację 18 budynków (szkół i żłobków). Obecnie w ramach „Zintegrowanych inwestycji terytorialnych” prowadzimy projekty termomodernizacji kolejnych 45 obiektów użyteczności publicznej (ok. 100 mln zł). W zakresie rozwoju transportu publicznego należy wspomnieć 8 centrów przesiadkowych, budowę linii tramwajowej na południe miasta, wprowadzenie Strefy Tempo 30, czy zakup nowoczesnych autobusów. – Te zmiany sprawią, że tysiące osób trwale zamieni samochód na komunikację publiczną – co realnie przyczyni się w skali całorocznej do spadku emisji zanieczyszczeń – podkreśla prezydent i dodaje, że kompleksowy plan walki ze smogiem przynosi realne efekty – bo wskaźniki średniorocznego stężenia pyłu PM10 są obecnie niższe niż jeszcze kilka lat temu.

Katowice jako jedno z pierwszych miast wprowadzają zmiany w polityce wsparcia osób gorzej sytuowanych w związku ze wzrostem kosztów ogrzewania. W związku z wejściem w życie tzw. „uchwały antysmogowej” prezydent podjął decyzje o zwiększeniu dopłat dla mniej zamożnych katowiczan z 450 na 900 zł (najwięcej w regionie) na zakup opału przy jednoczesnej intensyfikacji kontroli prowadzonych przez Straż Miejską. Wszyscy podopieczni MOPS-u korzystający z tego typu wsparcia są szczegółowo instruowani, które rodzaje węgla czy drewna są właściwe. W sytuacji, gdy zachodzi duże podejrzenie, że mimo to wybrany zostanie niewłaściwy typ opału, pracownicy socjalni osobiście towarzyszą w jego zakupach. Dodatkowo w momencie przekazania dofinansowania, mieszkaniec podpisuje specjalne oświadczenie, na mocy którego pomoc może zostać wstrzymana, jeśli strażnicy miejscy w wyniku wizyty w domu czy mieszkaniu udowodnią, że wykorzystywane jest paliwo zabronione. W najbliższych miesiącach planowane są wzmożone kontrole w tym względzie. Szacuje się, że w rozpoczynającym się sezonie grzewczym z dopłat do węgla oraz dodatków mieszkaniowych skorzysta blisko 8 tys. rodzin i osób samotnych.

Do działań miasta należy zaliczyć intensyfikację kontroli Straży Miejskiej. W 2016 r. odbyło się 3405 kontroli, w ramach których w 603 przypadkach potwierdzono spalanie odpadów (tj. średnio co 6. kontrola). Natomiast w 2017 r. przeprowadzono 4498 kontroli, a w 278 przypadkach stwierdzono spalanie śmieci (średnio co 16. kontrola). Te liczby pokazują, że rośnie wiedza ludzi w zakresie korzystania z dopuszczalnych paliw, a także samoświadomość ekologiczna. Od zeszłego roku przeprowadzane są również kontrole nieruchomość w zakresie uchwały antysmogowej – strażnicy skontrolowali 1775 nieruchomości.

Promocja rozwiązań ekologicznych:

 • Miasto Katowice organizuje co roku dwie duże imprezy plenerowe („Dni Energii Miasta Katowice” oraz „Leśny Piknik Rodzinny – EKOODPOWIEDZIALNI”), których głównym zadaniem jest edukacja ekologiczna m. in. w zakresie ochrony powietrza.

 • Organizacja w październiku 2016 r. oraz w lutym i marcu 2017 r. przez katowicki magistrat cyklu 24 spotkań z mieszkańcami pod hasłem „Jak Ekoodpowiedzialnie ogrzać mieszkanie?”, w których do udziału, zaproszono przedstawicieli Straży Miejskiej w Katowicach, Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego oraz przedsiębiorstw ciepłowniczych. Dotyczyły one możliwości dofinansowania wymiany źródeł ciepła oraz sposobów ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza bez wymiany źródła ciepła (a więc bez ponoszenia dużych kosztów) poprzez naukę prawidłowych sposobów rozpalania i palenia w urządzeniach grzewczych zasilanych paliwami stałymi.

 • System monitoringu „AWAIR”. W ramach międzynarodowego projektu o nazwie „AWAIR” miasto Katowice otrzymało dofinansowanie zadania na realizację pilotażowego programu, polegającego na montażu w wybranych lokalizacjach (żłobki, przedszkola, domy dziecka, domy pomocy społecznej) czujników zanieczyszczeń powietrza i prezentacja multimedialna wyników na utworzonej platformie internetowej oraz w poszczególnych lokalizacjach jednostek (127 czujników powietrza i 154 ekrany multimedialne). Będzie to największa liczba czujników, które stanowią własność miasta, w kraju (0,77 czujnika na km2).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj