Katowice w rankingu Forbesa!

0
3029

Katowice to miasto nie tylko atrakcyjne dla biznesu. W kolejnym rankingu magazynu Forbes, stolica metropolii zajęła pierwsze miejsce, wyprzedzając m.in. Gdynię, Wrocław i Kraków w rankingu miast, których władze przodują w działaniach proekologicznych w Polsce.

Na co zwrócili uwagę autorzy rankingu? – Interesującym projektem międzynarodowym realizowanym w Katowicach jest Awair. Miasto wraz z partnerami z innych europejskich miast otrzymały dofinansowanie z programu Interreg Europa Centralna. Katowice planują m.in. realizację zadania pilotażowego montażu w kilku lokalizacjach (żłobki, przedszkola, domy dziecka, domy pomocy społecznej) czujników zanieczyszczeń powietrza wraz z prezentacją multimedialną wyników na platformie internetowej. Koszt tej inwestycji to 290 tys. euro – wylicza magazyn Forbes. Dodatkowo miasto przygotowuje się do upowszechnienia aut elektrycznych. Szacuje się, że w ciągu dwóch lat od wejścia ustawy o elektromobilności w mieście powinno powstać 100 punktów ładowania „elektryków”.

W rankingu pod uwagę brano liczbę mieszkańców, plan gospodarki niskoemisyjnej (wymiana pieców węglowych, dopłaty do ogniw fotowoltaicznych, inwestycje w OZE, magazynowanie energii), inwestycje w stacje badawcze jakości powietrza, stacje ładowania samochodów elektrycznych, wsparcie dla niskoemisyjnego transportu publicznego i indywidualnego, liczbę kilometrów ścieżek rowerowych, finansowanie systemu wypożyczalni rowerów, dopłaty do odbioru i utylizacji azbestu, program inwestycji w segregowanie odpadów, rozbudowę kanalizacji, modernizację oczyszczalni ścieków, projekty wspierające ekologię.

Program „Dobry start”

Program „Dobry Start” to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny niezależnie od wysokości osiąganego dochodu. Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole (szkoła podstawowa, dotychczasowe gimnazjum, szkoła ponadpodstawowa i dotychczasowa szkoła ponadgimnazjalna, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy
ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy).

Wnioski mogą być składane przez rodzica dziecka, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Wnioski można składać w dowolnie wybrany przez siebie sposób:
1. Drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego wybranych banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną.
2. Posiadając bezpieczny podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym e-PUAP można złożyć wniosek elektroniczny za pomocą portalu Emp@tia.
3. Drogą pocztową na adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Jagiellońska 17, 40-032 Katowice
z dopiskiem „Dobry start”
4. Jeśli nie ma możliwości złożenia wniosku w formie elektronicznej, można również udać się do jednego z poniższych punktów przyjmowania wniosków:
 TPPS NR 1, UL. ANDRZEJA 10,
 TPPS NR 2, UL. WARSZAWSKA 42,
 TPPS NR 3, UL. MISJONARZY OBLATÓW 24,
 TPPS NR 4, UL. GLIWICKA 96,
 TPPS NR 5, UL. DĘBOWA 16c,
 TPPS NR 6, UL. CZECHA 2,
 TPPS NR 7, UL. ŚWIDNICKA 35a,
 TPPS NR 8, UL. ŁĘTOWSKIEGO 6a,
 TPPS NR 9,10, UL. KRAKOWSKA 138.

Terminy składania wniosków:
1. w formie elektronicznej – już od 1 lipca
2. w formie tradycyjnej (papierowej) – dopiero od 1 sierpnia 2018

Ważne! Termin składania wniosków mija 30 listopada

Mieszkańcy Katowic na dzień 4 lipca 2018 r. złożyli 3 250 wniosków, gdzie wydano 457 decyzji przyznających i wypłacono 80 świadczeń. Według szacunków Katowice spodziewają się około 20 tysięcy wniosków na rzecz 32 tys. dzieci.
Program „Dobry Start” to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny niezależnie od wysokości osiąganego dochodu – mówi Małgorzata Moryń-Trzęsimiech, naczelnik wydziału polityki społecznej. – Zgłoszenia w Katowicach spływają od pierwszego dnia lipca – obecnie przyjęliśmy ponad 3 tysiące wniosków, a 80 świadczeń już wypłaciliśmy – dodaje naczelnik.
Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Program dedykowany jest dzieciom uczącym się w szkole (szkoła podstawowa, dotychczasowe gimnazjum, szkoła ponadpodstawowa i dotychczasowa szkoła ponadgimnazjalna, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy). Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w szkole oraz studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.
Wnioski mogą być składane przez rodzica dziecka, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej – podkreśla Małgorzata Moryń-Trzęsimiech.

Szczegółowe informacje, godziny przyjęć oraz wniosek wraz z innymi dokumentami do pobrania dostępne są na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej www.mops.katowice.pl w zakładce Program „Dobry start”. Infolinia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach 32 251 00 87 w. 100, 162.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj