WSB liderem wśród uczelni niepublicznych, profesor Zdzisława Dacko-Pikiewicz – Liderem z powołania

0
4673

Praktyczny wymiar kształcenia,inspirowanie i budowanie efektywnego zespołu

 

 mateuszipikiewicz

Rozmowa z prof. nadzw. dr. hab. Zdzisławą Dacko-Pikiewicz, Rektorem Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, pierwszej uczelni niepublicznej w Polsce, która otrzymała najwyższą kategorię naukową „A” o wyzwaniach szkolnictwa wyższego w Polsce, ofercie kształcenia, zarządzaniu, pasjach oraz przyszłości WSB.

 

Jakie cechy powinien posiadać lider na stanowisku Rektora?

Rektor to przede wszystkim osoba zarządzająca, a nie tylko administrująca uczelnią. Musi mieć jasno sprecyzowaną wizję rozwoju Uczelni, wynikającą z wiedzy o przemianach, jakie maja wpływ na naukę i światowe szkolnictwo. Kluczem do sukcesu jest praca zespołowa pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych. Rolą przywódcy jest motywowanie zespołu do osiągania coraz wyższych celów, rozbudzanie w podwładnych poczucia własnej wartości przy jednoczesnym zachęcaniu swoich pracowników do rozwoju oraz samorealizacji. Przywódca jest skuteczny tylko wtedy, gdy własną wizją inspiruje swój zespół.

 

Jaki czynnik ma decydujący wpływ na zarządzanie uczelnią?

Przede wszystkim nawiązanie właściwych relacji z ludźmi, potem zbudowanie efektywnych zespołów, które są zadowolone ze swojej pracy. To w konsekwencji przekłada się na ich bardziej twórczą, innowacyjną pracę. Dzięki temu, ci ludzie lepiej identyfikują się z instytucją, którą reprezentują. Uważam również, że niż demograficzny jest szansą dla uczelni, aby lepiej rozwijać ofertę kształcenia.

WSB jest ośrodkiem kształcenia ustawicznego…

Prowadzimy siedemnaście Uniwersytetów Dziecięcych i dziewięć Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Głównym celem inicjatyw skierowanych do dzieci i młodzieży jest pomoc w rozwoju potencjału twórczego i intelektualnego oraz rozbudzenie aktywności poznawczej. Z kolei uniwersytety dla seniorów stwarzają nie tylko możliwości w zakresie wyrównywania braków w edukacji, rozwijania pasji i zainteresowań, poszerzania sprawności intelektualnej, ale również dają okazje do nawiązywania i poszerzenia kontaktów społecznych – jednym słowem – wpływają znacząco na poprawę jakości życia ludzi starszych. Ponadto Uczelnia prowadzi Otwartą Akademię Nauki WSB skierowaną do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz wiele innych inicjatyw promujących naukę wśród mieszkańców Dąbrowy w każdym wieku (m.in. Festiwal Nauki, Tydzień Przedsiębiorczości, Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Logistycznej czy Turniej Klas Mundurowych). W ten sposób uczelnia z powodzeniem realizuje w praktyce ideę Life Long Learning (nauki przez cale życie), będącą wiodącym elementem strategii lizbońskiej, przyczyniając się tym samym do budowania konkurencyjnej i dynamicznej gospodarki opartej na wiedzy. Jesteśmy partnerem merytorycznym programu „Rozmowy z pasją” prowadzonego na falach Polskiego Radia Katowice, w którym poruszane są przede wszystkim zagadnienia międzypokoleniowe, dotyczące edukacji ustawicznej i innowacji w kształceniu.

Co wyróżnia WSB na tle innych uczelni?

Myślę, że przede wszystkim działalność naukowo-badawcza. Potwierdzeniem tego faktu jest przyznana nam przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2013 roku kategoria naukowa „A”. Istotna jest także jakość kształcenia, którą potwierdzają wyróżniające oraz pozytywne oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Jest to ogromny sukces, gdyż Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej jest pierwszą uczelnią niepubliczną w Polsce, która otrzymała tak wysoką ocenę. Dotychczas wyróżniającą ocenę instytucjonalną otrzymało jedynie 11 uczelni publicznych. Uczelnia otrzymała również akredytację z wyróżnieniem Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych na kierunku „Zarządzanie” oraz dotację projakościową w wysokości 1 000 000 złotych na kierunku Informatyka i dofinansowanie w latach 2015-2017 w ramach dotacji projakościowej przyznane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Poziom kształcenia na WSB znajduje swoje odzwierciedlenie także w rankingach.

Jak wygląda współpraca ze środowiskiem biznesowym oraz innymi instytucjami?

Mamy ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zakresie współpracy i prowadzenia badań naukowych wspólnie z praktykami biznesu i partnerskimi instytucjami, które przyczyniło się do budowy pozycji WSB nie tylko w kraju, ale także poza jego granicami. Reprezentuję uczelnię w Radzie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, pełniąc funkcję Wiceprzewodniczącej. Jestem również Przewodniczącą Komisji ds. Innowacyjności, Konkurencyjności i Współpracy Nauki z Biznesem działającej przy Radzie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz członkiem Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji przy Marszałku Województwa Śląskiego. W ubiegłym roku zostałam nominowana do prestiżowego grona Kapituły Ambasadorów Kongresów Polskich na lata 2016–2019. Od 2013 roku wspieram kobiety jako Ambasadorka Polskiej Sieci Przedsiębiorczości Kobiet. Ponadto uczelnia jest członkiem Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Edukacji zrzeszonego w Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN, Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii oraz członkiem – założycielem Izby Coachingu. Aktywnie współpracujemy z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych oraz Krajowym Stowarzyszeniem Ochrony Informacji Niejawnych. Dzięki tak ścisłej współpracy studenci mają możliwość zdobywania praktycznej wiedzy w realnym środowisku pracy podczas wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach, szkoleń i spotkań eksperckich, a także praktyk i staży. To doskonała metoda wprowadzania studentów na rynek pracy. W efekcie ponad 90%. naszych studentów pracuje już w trakcie studiów.

Jakie kierunki są najpopularniejsze?

Nieustającą popularnością cieszy się najstarszy i najważniejszy dla nas kierunek – Zarządzanie. Uczelnia posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Ponadto w obszarze zarządzania prowadzone są studia Executive MBA również dedykowane poszczególnym branżom. Zainteresowanie towarzyszy takim kierunkom, jak: Bezpieczeństwo Narodowe, Fizjoterapia, kierunki inżynierskie i techniczne, np. Informatyka, Logistyka czy Transport.

Studentów interesuje praktyczny wymiar kształcenia. Przykładowo, program kształcenia kierunku Bezpieczeństwo Narodowe został przygotowany przy ścisłej współpracy z partnerami Uczelni, m.in. Komendą Główną Policji w Warszawie, Śląsko-Małopolskim Oddziałem Straży Granicznej w Raciborzu, Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie czy Jednostką Wojskową Komandosów w Lublińcu. Na przyszłych fizjoterapeutów czekają z kolei nowoczesne laboratoria, 920 godzin praktyk oraz zajęć klinicznych w największych ośrodkach rehabilitacyjnych w regionie. Uczelnia kształci także informatyków, specjalizujących się w dynamicznie rozwijających się dziedzinach IT: cloud computing i Internet Rzeczy, aplikacje mobilne czy systemy rzeczywistości wirtualnej. Partnerami WSB są branżowi giganci, tacy jak: Google, IBM, Kamsoft czy Netology. Z kolei na kierunku Transport Uczelnia, jako jedna z pierwszych w Polsce, wprowadziła model kształcenia dualnego. Studenci realizują program studiów nie tylko na wykładach czy ćwiczeniach, ale przede wszystkim na zajęciach, praktykach i stażach organizowanych w zakładach pracy liderów branży kolejowej, takich jak PKP Cargo, DB Schenker czy Tramwaje Śląskie.

Co jest najtrudniejsze w zarządzaniu uczelnią?

Jeśli uczelnia ma stabilną pozycję na rynku, to stale musi podnosić jakość swojego kształcenia, wciąż się rozwijać, inwestować w działalność naukowo-badawczą, a także współpracować z otoczeniem zewnętrznym – tym samym eliminując różne bariery i trudności, z jakimi mogą mieć do czynienia zarządzający szkołą. Dlatego elastyczność działania i położenie nacisku na innowacyjność są niezbędne dla utrzymania i poprawy naszej pozycji na tle konkurencyjnego rynku.

Działa również u Państwa „Szkoła liderów”?

Program skierowany jest do zdolnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy podejmują u nas studia i mają indywidualną opiekę mentorską. Cieszę się z tego, że w Dąbrowie Górniczej działa prężnie rozwijający się ośrodek akademicki, który zmienia nastawienie do życia i przyszłości zawodowej młodzieży.

WSB istnieje już  od 20 lat, to piękny jubileusz…

W ubiegłym roku w Pałacu Kultury Zagłębia obchodziliśmy jubileusz dwudziestolecia uczelni. Była to okazja do tego, aby uhonorować statuetką „Edukator roku” partnerów, przyjaciół uczelni, studentów oraz pracowników.

WSB posiada szeroką ofertę edukacyjną. Można również kształcić się na studiach doktoranckich…

To unikatowe przedsięwzięcie. Jako uczelnia mamy prawo nadawać tytuł doktora w zakresie nauk ekonomicznych i zarządzania. Oprócz tego, mamy ciekawą formę seminariów doktorskich, które różnią się od tej, obecnej na uczelniach publicznych. Formuła skierowana jest indywidualnie do naszych słuchaczy.

Zdobyła Pani Profesor wiele wyróżnień i nagród. Która jest dla Pani wyjątkowa?

Podczas obchodów stulecia Dąbrowy Górniczej otrzymałam z rąk Pana Prezydenta Podrazy „Laur im. Adama Piwowara”. Byłam miło zaskoczona tym wyróżnieniem, ponieważ jako jedyna otrzymałam ten zaszczytny tytuł. Z wielu względów jest to dla mnie ważne, gdyż doceniono nasze starania na rzecz uczelni i rozwoju miasta.

Jakie ma Pani Profesor zainteresowania i pasje?

Lubię spacerować oraz jeździć na rolkach. Przede wszystkim interesuję się literaturą (Jerzy Pilch, Philip Dick), w której zawsze imponowało mi niestandardowe i łamiące schematy spojrzenie na świat. Nie mogę również nie wspomnieć o dziele zatytułowanym Dym, prezentującym wywiad ze znanym polskim wykonawcą Pablopavo, w wyróżniającej się formie obrazkowej. Ten nietuzinkowy pomysł podkreśla niezwykłość twórcy, który jak nikt inny umie zawrzeć w swoich utworach historie dotyczące otaczających go realiów, zachowując przy tym niezwykłą szczerość. Słucham także polskiej grupy jazzowej Pink Freud, która potrafi połączyć jazzowy nastrój z towarzyszącą punkowi energią.

Z jakimi wyzwaniami musi się zmierzyć w najbliższej przyszłości szkolnictwo wyższe w Polsce?

Uważam, że czeka nas konsolidacja pewnej grupy uczelni niepublicznych z sektorem państwowym. W miastach powinny powstawać silne uniwersytety – bez podziałów na kierunki kształcenia. Wielkim wyzwaniem będzie również niż demograficzny oraz oczekiwania rynku pracy.

Jakie ma Pani plany i wyzwania w obecnej kadencji?

Wśród priorytetów jest zwiększenie poziomu internacjonalizacji uczelni. To dla nas istotna sprawa. Obecnie stopień umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego ocenia się ciągle jako mało zaawansowany. Tymczasem, w chwili obecnej WSB współpracuje z ponad 250 partnerami, a studiuje u nas blisko 500 studentów z zagranicy. 

Mateusz Herman

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj