Wnioski z pierwszego dnia VIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego

0
1804

 

Katowice, 18 maja 2016 r. – Energetyka, przemysł, digitalizacja gospodarki i globalna ekspansja to zagadnienia, które zdominowały pierwszy dzień Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (European Economic Congress – EEC). To już ósma edycja największej imprezy gospodarczej Europy Centralnej.

 

Podczas uroczystej inauguracji VIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach Beata Szydło, premier RP podkreślała, że jako kraj mamy ambicje, by budować silną gospodarkę, nie tylko tworzącą potencjał rozwoju Polski, ale także liczącą się na arenie międzynarodowej i światowej. Mateusz Morawiecki, wicepremier RP, minister rozwoju mówił m.in. o tym, jak ważne jest prawidłowe rozpoznawanie teraźniejszych wyzwań.

Pierwsze kongresowe debaty tematyczne dotyczyły zagadnienia digitalizacji gospodarki. Dyskutowano na temat szans, wyzwań i zagrożeń, jakie niesie za sobą cyfrowa rewolucja. James Whittaker, distinguished technical evangelist z firmy Microsoft zarysował m.in. ciekawą perspektywę przyszłości gospodarczej, związanej z rozwojem autonomicznych technologii.

Pierwszego dnia największej imprezy biznesowej Europy Centralnej rozważane były m.in. kwestie efektywności zarządzania państwowymi zasobami w gospodarce, przedsiębiorstwami, agencjami i funduszami. Podczas panelu „Energia i klimat – horyzont 2030. Scenariusze dla świata i Europy” nie zabrakło dialogu dotyczącego aktualnej kondycji politycznej i prawnej pakietu klimatyczno-energetycznego oraz bezpieczeństwa energetycznego Europy.

– Polska to państwo oparte na węglu – powiedział Krzysztof Tchórzewski, minister energetyki, w czasie Europejskiego Kongresu Gospodarczego – Przypominam, że nasza strategia to nie walka z węglem jako podstawą energetyki, a walka z emisją. O tym często się zapomina. Minister podkreślił, że obostrzenia dla energetyki węglowej nakładane na Polskę mogą sprawić, że nasz PKB będzie znacząco spadał do 2050 roku. Taka sytuacja może zbliżyć Polaków do „ubóstwa energetycznego”. Minister energetyki zaznaczył, że jednym z priorytetów rządu w materii energetyki jest energetyka obywatelska, dotycząca tzw. prosumentów.

Aleksandras Spruogis, wiceminister energetyki Litwy argumentował, że konkurencyjność państw europejskich zostanie zachowana tylko wówczas, gdy w polityce europejskiej uwzględni się charakter gospodarek konkretnych krajów. Podkreślał, że Litwa nawet będąc zależną od paliw kopalnych, inwestuje w nowe rozwiązania energetyczne. Piotr Woźniak, prezes zarządu PGNiG, w swojej wypowiedzi dotyczącej energetyki w Europie podkreślał znaczenie unii energetycznej wypracowywanej na forum UE.

W trakcie kolejnej z dyskusji pierwszego dnia VIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego mówiono m.in. o globalnej ekspansji gospodarki europejskiej. Jednym z głównych tematów, które były poruszane w czasie tej prelekcji była współpraca na linii Europa-Chiny. Rozmówców zajęła szczególnie kwestia Porozumienia Transpacyficznego (TTIP), którego negocjacje są w bardzo zaawansowanym stadium.


W panelu wypowiadali się: Jerzy Kwieciński, sekretarz stanu w ministerstwie rozwoju RP, Maciej Andrzej Libiszewski, prezes zarządu PKP CARGO, Tomáš Novotný, wiceminister przemysłu i handlu ds. funduszy unijnych, wspierania prac badawczo-rozwojowych, inwestycji i innowacji Republiki Czeskiej, Maciej Witucki, prezes Work Service i Karol Zarajczyk, prezes URSUS.

Jerzy Kwieciński w swojej inicjującej dyskusję wypowiedzi zaznaczył, że Polsce zagraża dużo pułapek gospodarczych: – Potrzeba nowych, silnych bodźców, które przełożą się na motory polskiej gospodarki. Obywatele Polski są ambitni. Wynagrodzenia są niższe niż w UE, nasz rozwój wspiera kapitał zewnętrzny. Te elementy trzeba zmienić. Musimy budować własny kapitał – mówił. Zaznaczył też, że kolejnym wielkim wyzwaniem jest demografia.

– Widzę ogromny potencjał Polski i Czech w inwestowaniu w podstawową infrastrukturę. To pozwoli rozwijać bardziej innowacyjne sektory gospodarki. Liczymy, że nowa perspektywa unijna pozwoli nam dobrze dofinansować nowe pomysły – relacjonował Tomáš Novotný, wiceminister przemysłu i handlu Czech. Polityk dał do zrozumienia, że przykładów do naśladowania można szukać nawet na drugiej półkuli. Wymienił w tym kontekście państwa Ameryki Łacińskiej.

Na kolejnych, równolegle odbywających się sesjach Europejskiego Kongresu Gospodarczego
w Katowicach, skupiano się m.in. nad zagadnieniem sytuacji młodych przedsiębiorców w gospodarce
i na rynku pracy, nad „wielkimi problemami wielkich miast”, globalną ekspansją gospodarki europejskiej, czy współpracą międzynarodową na rzecz zrównoważonego rozwoju.

W trakcie sesji „Współpraca międzynarodowa na rzecz zrównoważonego rozwoju” wskazano, że Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 i zawarte w niej cele mają się m.in. przyczynić do eliminacji ubóstwa. Obecny na sesji Ali Nur Ismail Ali, główny sekretarz, naczelnik państwowego departamentu ds. spółdzielczości w Ministerstwie Przemysłu, Inwestycji i Handlu Kenii zaznaczył, że kiedy mówimy o zrównoważonym rozwoju, to chodzi nam o to, w jaki sposób obecne pokolenie może zaspokajać swoje potrzeby bez pogarszania sytuacji przyszłych pokoleń.

Janina Ochojska, prezes Polskiej Akcji Humanitarnej zwróciła w dyskusji uwagę na to, jak ważna jest współpraca z władzami lokalnymi. – Nasze działania ukierunkowane są na rozwój – mówiła podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Wskazała, że ważna jest współpraca z władzami lokalnymi, z wodzami wiosek po to, by stworzyć cały system, który potem będzie możliwie sprawnie funkcjonował. – W przypadku celów zrównoważonego rozwoju brakuje kilku rzeczy, te cele są nastawione na przewodnictwo Europy – podkreśliła Ochojska. – Wskazuje się, że wręcz należy budować przewagę konkurencyjną firm europejskich. Ten zrównoważony rozwój jest teraz taką nowomową europejską. A chodzi o to, żeby to były rzeczywiste działania – mówiła prezes PAH.

Jeden z ostatnich paneli pierwszego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego poświęcono zagadnieniu przemysłu europejskiego. Podczas sesji „Przemysł w Europie. Schyłek czy renesans?” mówiono m.in. o sytuacji kluczowych branż przemysłu w Europie, z uwzględnieniem uwarunkowań ich globalnej konkurencyjności, a także reindustrializacji. W dyskusji udział wzięli m.in.: Ludovico Alcorta z agendy ONZ UNIDO, Jarosław Gowin, wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego, Jerzy Kwieciński, sekretarz stanu w ministerstwie rozwoju i Beata Stelmach, prezes GE na Polskę i kraje Bałtyckie.

– W końcu XX wieku panowało przekonanie, że przenoszenie produkcji przemysłowej poza Europę ma przyszłość. Pierwsza dekada XXI wieku zniszczyła to przekonanie. Strategia Europa 2020 jest odpowiedzą na to wyzwanie. Jej celem jest zwiększenie udziału przemysłu w PKB do 20 proc. w 2020 roku – powiedział Jarosław Gowin w swoim wystąpieniu, otwierającym panel. Wicepremier podkreślił, że te cele będą realizowane w najbliższych latach. Wspomniał też o planie Junckera, będącym szeroko zakrojonym wsparciem dla przedsiębiorczości, bazującym między innymi na partnerstwie publiczno-prywatnym, który ma być narzędziem prowadzącym do tego celu.

Jerzy Kwieciński, sekretarz stanu z Ministerstwa Rozwoju podkreślił, że przemysł nie jest zapominany w Europie, ale teraz należy jego potencjał wykorzystać dla rozwoju inaczej, niż robiono to do tej pory. – Trzeba byśmy my Polacy, nasze firmy, wypracowali nowe technologie, które sprzedamy potem w świecie – powiedział wiceminister na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. – Kwestia przemysłu i uprzemysłowienia, reindustrializacji jest bardzo ważna w planie gospodarczym rządu – akcentował.

Panele pierwszego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2016 odbywały się w przestrzeni Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach i w Spodku.

***

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC)w Katowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem ponad 7 tysięcy gości z Polski, Europy, świata. W blisko 100 sesjach bierze co roku udział kilkuset panelistów, komisarze unijni, premierzy i przedstawiciele rządów państw europejskich, prezesi największych firm, naukowcy i praktycy, decydenci, mający realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne. W opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty publicznej, prowadzone są rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Europy.

Europejski Kongres Gospodarczy został uznany za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji
o przyszłości Europy. Tezy wystąpień najważniejszych uczestników są często cytowane i szeroko komentowane.

Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP SA.

Marta Stach, Rzecznik Prasowy EEC/Imago PR

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj