Rozpoczęła się XII edycja programu „Mieszkanie za remont” w Katowicach

0
1506
źródło: https://www.katowice.eu/urzad-miasta

Program „Mieszkanie za remont”cieszy się w Katowicach olbrzymią popularnością. Umożliwia on wynajęcie w dobrej cenie mieszkania od miasta w zamian za przeprowadzenie remontu. Do tej pory w ten sposób aż 270 lokali znalazło swoich najemców, a w ostatnich edycjach ilość osób aplikujących była trzynastokrotnie wyższa niż dostępnych mieszkań.

19 sierpnia została ogłoszona została nowa lista 60 lokali mieszkalnych przeznaczonych do oddania w najem po przeprowadzeniu remontu przez przyszłego najemcę. 12. edycja wprowadza także dużo zmian w regulaminie programu, których celem jest zwiększenie dostępności lokali dla przyszłych najemców.

Widząc, jak wielką popularnością cieszy się nasz projekt wśród katowiczan postanowiliśmy go zintensyfikować. Do tej pory rocznie realizowane były dwie edycje. Teraz chcemy, by rocznie odbywało się ich pięć. „Mieszkanie za remont” to doskonała okazja na znalezienie swego lokum dla osób, które nie chcą brać kredytów na kupno mieszkania, ani płacić wysokiego odstępnego za wynajem na rynku komercyjnym. Program jest bardzo ważny z punktu widzenia miasta, bo pozwala nie tylko zaspokajać ważne potrzeby mieszkańców, ale też sukcesywnie zmniejszać liczbę pustostanów. Zdarza się także tak, że osoby spoza Katowic otrzymując „mieszkanie za remont” meldują się w Katowicach i tutaj odprowadzają też podatki, co jest ważne w dobie wyzwań demograficznych – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Dla potencjalnych najemców bardzo ważna jest też możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach mieszkania usytuowanego w budynku stanowiącym własność wspólnoty mieszkaniowej z udziałem Miasta – po co najmniej pięciu latach zamieszkiwania w nim. Jedną z ważniejszych zmian, które wdrażamy w 12. edycji programu jest wprowadzenie zapisów, które zwiększają szanse „singli” na najem „mieszkania za remont”. Do tej pory osoby mieszkające samotnie mogły co prawda aplikować o te lokale, ale ich szanse na zdobycie własnego lokum, przy tak wielkim zainteresowaniu, były bardzo małe. Od tej edycji większe szanse będą miały także osoby z orzeczoną niepełnosprawnością. Dodatkowo punktujemy osoby, które już mieszkają w Katowicach – podkreśla prezydent Marcin Krupa.

Jakie mieszkania do wyboru? Jak aplikować o najem lokalu?

W bieżącej edycji programu mamy do wyboru 60 mieszkań o powierzchni od 27 m2 do prawie 80 m2. Cena najmu za 1 m2 waha się od 4,27 zł do 6,14 zł i jest uzależniona m.in. od lokalizacji, a także standardu mieszkania – mówi Maciej Stachura, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice. Lokale znajdują się przede wszystkim w Śródmieściu (m.in. ul. Mikołowska, Raciborska, Warszawska, Kościuszki, Kochanowskiego, Sienkiewicza), ale też w Bogucicach (ul. Katowicka), Ligocie (Koszalińska, Piotrowicka) czy Szopienicach (ul. Morawa, ul. Wiosny Ludów).

Aby móc ubiegać się o mieszkanie za remont należy spełnić kilka warunków. Po pierwsze, nie można być właścicielem innego mieszkania. Po drugie – należy spełnić kryterium dochodowe. Przykładowo – dla gospodarstwa jednoosobowego to dochód mieszczący się w widełkach od 1650 zł do 4400 zł, a w przypadku gospodarstwa wieloosobowego dochód na jedną osobę musi się mieścić w przedziale od 1100 zł do 2860 zł. Trzecim warunkiem jest brak zaległości z tytułu najmu aktualnie zajmowanego lokalu. – Jeżeli dana osoba spełnia wszystkie warunki formalne, a na jedno mieszkanie jest więcej chętnych, a tak z reguły jest, wtedy o pierwszeństwie w zawarciu umowy decydują punkty. Tworząc punktację pod uwagę bierzemy m.in.: aktualną powierzchnię mieszkalną w przeliczeniu na jedną osobę, liczbę osób zamieszkujących dany lokal, kwestię posiadania dzieci, orzeczenia o niepełnosprawności czy też kwestię bezdomności – podkreśla Maciej Stachura.

Oglądanie lokali możliwe jest po uzgodnieniu terminu z właściwym Oddziałem Eksploatacji Budynków (OEB) KZGM w Katowicach w dniach od 19.08.2019 r. do 6.09.2019 r. w godzinach pracy OEB (telefony do OEB podane są w tabeli – przy konkretnym lokalu). W przypadku zainteresowania wynajmem lokalu należy w terminie od 9.09.2019 r. do 20.09.2019 r. złożyć w Urzędzie Miasta Katowice (Rynek 1, I piętro, stanowisko 20, 21) wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego. Szczegółowe informacje na temat mieszkań oddawanych w najem po przeprowadzeniu remontu przez przyszłego najemcę można uzyskać na stanowisku Wydziału Budynków i Dróg w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice na I piętrze przy Rynku 1 w Katowicach lub pod nr tel. 32/25-93-634. Lista lokali w ramach programu oraz dodatkowe informacje są także dostępne na stronie Urzędu Miasta Katowice https://bit.ly/30j10TY.

Kryteria punktowe:

a) powierzchnia mieszkalna na 1 osobę w dotychczas zajmowanym lokalu:

  • poniżej 8 m² 8 pkt
  • od 8 m² do 9,99 m² 6 pkt
  • od 10 m² do 12 m² 4 pkt
  • powyżej 12 m² 2 pkt

W przypadku wnioskodawców zamieszkujących osobno, powierzchnię mieszkalną przypadającą na
1 osobę w zajmowanych lokalach mieszkalnych sumuje się i dzieli przez dwa.

W przypadku jednoosobowych gospodarstw domowych zamieszkujących samotnie:

  • poniżej 16 m² 8 pkt
  • od 16 m² do 19,99 m² 6 pkt
  • od 20 m² do 24 m² 4 pkt
  • powyżej 24 m² 2 pkt

Osoby bezdomne (status bezdomności potwierdzony przez MOPS): 10 pkt

b) liczba osób zamieszkujących w obecnie zajmowanym lokalu: za osobę 1 pkt

W przypadku wnioskodawców zamieszkujących osobno, liczbę osób w zajmowanych lokalach mieszkalnych sumuje się i dzieli przez dwa.

c) w przypadku orzeczonej przez organ właściwy do spraw orzekania o niepełnosprawności wobec wnioskodawcy lub członka jego rodziny: 4 pkt

d) małżeństwa lub partnerzy zamieszkujący osobno, posiadający dzieci: 4 pkt

e) małżeństwa, partnerzy lub osoby samotne, posiadające dzieci: 3 pkt

f) małżeństwa lub partnerzy zamieszkujący osobno: 2 pkt

g) okres zamieszkiwania wnioskodawcy lub członka jego rodziny na terenie miasta Katowice:

  • do 1 roku: 2 pkt
  • powyżej 1 roku: 5 pkt

Opracowanie: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj