Ponad 60 lat na rynku

0
1724

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A. w Ostrowie działa na rynku już od ponad 60 lat. Spółka dysponuje specjalistycznym sprzętem, różnorodnymi pojemnikami oraz wyszkoloną kadrą, która stara się zaspokoić wszystkie potrzeby klientów.

 

 odbiór zmieszanych odpadów komunalnych odbior segregowanych odpadów komunalnych

 

Podstawową działalność ZOiGO MZO S.A. stanowi odbiór zmieszanych odpadów komunalnych. Odpady odbierane są z nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości niezamieszkałych oraz od firm przy użyciu specjalistycznych samochodów wyposażonych w system monitorowania XTrack z zastosowaniem nowoczesnych technologii opróżniania.

Spółka świadczy również następujące usługi:

* zbiórka selektywnie zebranych odpadów komunalnych – usługa funkcjonuje od 2003 roku. W/w odpady, zależnie od danej gminy, zbierane są w żółtych, zielonych, niebieskich, białych i brązowych workach oraz żółtych, zielonych i niebieskich pojemnikach.

* odbiór odpadów medycznych i weterynaryjnych – działalność prowadzona od 2001 roku, m.in. na terenie powiatów: ostrowskiego, krotoszyńskiego, pleszewskiego, ostrzeszowskiego, gostyńskiego, kępińskiego oraz jarocińskiego i kaliskiego. Odpady odbierane ze szpitali, przychodni, gabinetów lekarskich, kosmetycznych i weterynaryjnych, przewożone są do magazynu chłodni w Ostrowie Wielkopolskim, a  następnie przekazywane do unieszkodliwienia poprzez termiczne przekształcenie do spalarni.

* odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – spółka prowadzi dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK), w którym mieszkańcy mogą zostawić bezpłatnie m.in. w/w odpady. Podmiotom gospodarczym spółka proponuje odpłatny odbiór tych odpadów, łącznie z  przejęciem za nie pełnej odpowiedzialności.

* odbiór odpadów niebezpiecznych i innych, niż niebezpieczne – oprócz odpadów medycznych i weterynaryjnych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego spółka odbiera również m.in.: zużyte baterie i akumulatory, zaolejone czyściwo i filtry olejowe, przeterminowane chemikalia i odczynniki, opakowania po środkach ochrony roślin, ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi.

* odbiór odpadów budowlanych – na indywidualne zlecenia klientów spółka prowadzi wywóz gruzu w  otwartych kontenerach oraz sprzedaż i wywóz worków i BIG-BAGów z gruzem budowlanym. Od 1 lipca 2013 roku mieszkańcy mogą bezpłatnie dostarczyć do PSZOK-u do 1 m3 odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

* zamiatanie mechaniczne i ręczne – spółka w ramach swojej działalności prowadzi mechaniczne i ręczne oczyszczanie ulic, chodników i placów, a także utwardzonych dróg dojazdowych.

* doradztwo dotyczące transportu odpadów niebezpiecznych ADR – spółka prowadzi doradztwo ds. bezpieczeństwa w zakresie przewozu odpadów niebezpiecznych obejmujące: przewóz, załadunek, rozładunek oraz pakowanie odpadów niebezpiecznych.   

Ostrowska spółka od 2007 roku zajmuje się również edukacją ekologiczną wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Rozwijanie i  kształtowanie umiejętności segregowania odpadów, to nadrzędny cel edukacji. Organizowane akcje proekologiczne spotykają się z bardzo dużym zainteresowaniem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj