Największe w historii Katowic badanie parkowania w Śródmieściu – znamy wyniki oraz wnioski

0
1494
  • Statystycznie aż 57% pojazdów parkujących na parkingach zarządzanych przez MZUIM w analizowanym obszarze pochodzi spoza Katowic
  • Wskaźnik rotacji pojazdów w Strefie Kultury wynosi zaledwie 1,77 – co oznacza, że wiele osób zostawia tam samochód na cały dzień
  • 47% pojazdów parkuje w analizowanym obszarze na 3 godziny lub dłużej, z czego samochody spoza Katowic stanowią aż 61,3%

Opracowanie „Badania i analizy parkowania na obszarze strefy śródmiejskiej miasta Katowice oraz analiza porównawcza ze strefami płatnego parkowania w dużych miastach w Polsce” zostało zamówione przez Miasto Katowice we wrześniu 2019. Jego wykonawcą jest firma Stadtraum Polska Sp. z o.o. z Poznania.

Jesienią 2018 roku obiecałem mieszkańcom zmianę polityki parkingowej. Zobowiązałem się do wprowadzenia podwyżek cen w Strefie Płatnego Parkowania przy jednoczesnym zapewnieniu zniżek dla mieszkańców Katowic, którzy odprowadzają tutaj podatki. Sytuacja Katowic pod względem parkowania jest szczególna. To właśnie u nas swoją siedzibę ma wiele instytucji, uczelni wyższych czy też firm, w których pracują osoby z całej metropolii. Codziennie do Katowic przyjeżdża 120 tys. osób do pracy – z czego wielu samochodami. Aby naszą politykę parkingową dopasować do potrzeb mieszkańców, a jednocześnie wpisać ją w nasze inne działania w obszarze budowania transportu zrównoważonego poleciłem wykonanie kompleksowych badań parkowania – podkreśla Marcin Krupa, prezydent Katowice.

METODOLOGIA, OBSZAR I ZAKRES BADAŃ

Badania parkowania przeprowadzone zostały w październiku 2019 roku. Miesiąc ten został wybrany jako reprezentatywny – m.in. ze względu na powrót studentów na uczelnie po przerwie wakacyjnej. Badania wykonywano w dni powszednie, w godzinach od 6.00 do 20.00. Obszar badań obejmował teren Śródmieścia Katowic – ograniczony od północy ulicami Oblatów i Katowicką, od wschodu ulicami Dobrowolskiego, Roździeńskiego, Bogucicką, 1 Maja i Murckowską, od południa autostradą A4 o od zachodu linią kolejową nr 139 oraz ulicami Goeppert – Mayer, Grundmanna i Stęslickiego. Do obszaru badań włączony został także teren w rejonie ulic Ceglanej i Wita Stwosza, w którym od listopada 2019, a więc po badaniu, został włączony do Strefy Płatnego Parkowania. – Metoda badań polegała na automatycznym sczytywaniu co godzinę numerów rejestracyjnych zaparkowanych pojazdów, natomiast analizy przeprowadzone zostały z podziałem na pojazdy z rejestracją SK (tj. z Katowic) i nie SK (spoza Katowic). Obszar badań podzielony został na 41 rejonów, które następnie były agregowane na 12 podgrup, a te z kolei na 4 grupy rejonów. Zastosowana została metodyka podziału na rejony analogiczna jak w tworzeniu modeli ruchu – podkreśla Bogusław Lowak, naczelnik Wydziału Transportu Urzędu Miasta Katowice.

Zakres badań obejmował dla każdego rejonu przede wszystkim ustalenie całkowitej liczby miejsc parkingowych i określenie wskaźnika wykorzystania powierzchni parkingowej, rozumianego jako stosunek liczby miejsc parkingowych zajętych przez parkujące w danym okresie pojazdy do całkowitej liczby miejsc parkingowych na analizowanym rejonie. Ponadto w badaniu zweryfikowano średnią długość parkowania jednego pojazdu, wskaźnik rotacji obrazujący średnią liczbę pojazdów, które w danym okresie korzystają z jednego stanowiska postojowego na analizowanym rejonie, a także zweryfikowano poziom tzw. akumulacji czyli liczby pojazdów parkujących równocześnie w danym rejonie.

WYNIKI BADAŃ

Łączna pojemność parkingów w obszarze opracowania to 27 698 miejsc parkingowych – z czego 43% to pojemność parkingów zarządzanych przez MZUIM. Oznacza to, że Miasto Katowice może prowadzić politykę parkingową dla blisko 12 tysięcy miejsc postojowych. Pozostałe 57% miejsc parkingowych nie jest w zarządzie MZUIM.

W przypadku wskaźnika akumulacji dla parkingów zarządzanych przez MZUIM średnia ilość pojazdów parkujących w obszarze badań w okresie pomiarowym wyniosła ogółem 30 908, z czego samochody z Katowic stanowiły tylko 43%, a 57% spoza miasta. Największa ilość jednocześnie zaparkowanych pojazdów występuje w przedziale godzinowym od 12.00 do 13.00 i wynosi 13 224 pojazdy, co stanowi ok. 111 % pojemności parkingów. Tym samym 11% pojazdów parkuje w miejscach niedozwolonych. W tym przedziale czasowym aż 64% zaparkowanych pojazdów posiadało rejestrację spoza Katowice.

Na parkingach zarządzanych przez MZUIM wskaźnik wykorzystania powierzchni parkingowej wyniósł 87,8%. Warto podkreślić, że parametr ten był mocno zróżnicowany w ramach 12 podgrup rejonów. W przypadku podgrupy C5 (część Os. Paderewskiego na wschód od ul. Granicznej) wyniósł aż 110%, A1 (Koszutki) – 107% , a w pod grupie D (obszar ul. Ceglanej i Witosa na południe od autostrady A4) – 41%.

Jeżeli chodzi o średni czas parkowania na miejscach zarządzanych przez MZUIM, to 47% właścicieli pozostawiało pojazdy na 3 godziny i dłużej, z czego 38,7% stanowiły pojazdy z Katowic, a 61,3% spoza miasta. Pochodną czasu parkowania jest wskaźnik rotacji miejsc parkingowych na miejscach zarządzanych przez MZUIM, który wyniósł w Katowicach 2,59 pojazdu na miejsce parkingowe. Największą rotację zidentyfikowano dla podgrupy A1 – 5,45 (Koszutka), a najmniejszą dla D – 1,43 (obszar ul. Ceglanej i Witosa na południe od autostrady A4).

PARKOWANIE W STREFIE KULTURY

W Strefie Kultury znajduje się 621 miejsc parkingowych, a wskaźnik rotacji parkowania dla tego obszaru wynosi zaledwie 1,77. – Dane parkowania w Strefie Kultury jasno pokazują, że wiele osób wykorzystuje to miejsce jako darmowy, całodzienny parking, wykorzystywany przy dojeżdżaniu do pracy. Największa ilość jednocześnie zaparkowanych pojazdów występuje w przedziale godzinowym od 15.00 do 16.00 i wynosi 895 pojazdy, co stanowi ok. 144 % pojemności parkingów, zatem ok. 44% pojazdów parkuje w miejscach niedozwolonych. W okresie tym aż 84% zaparkowanych pojazdów posiadało rejestrację spoza Katowic – podkreśla naczelnik Bogusław Lowak. Pomimo wielokrotnych kontroli Straży Miejskiej oraz apeli o parkowanie w miejscach wyznaczonych Strefa Kultury notorycznie jest rozjeżdżana przez nielegalnie parkujące pojazdy. Dlatego już w zeszłym roku władze Katowic zapowiedziały, że obszar ten zostanie objęty płatnym parkowaniem. Dodatkowo powstanie tam parking wielopoziomowy niezbędny do obsługi dużych wydarzeń odbywających się w Spodku i Międzynarodowym Centrum Kongresowym.

WNIOSKI I ZALECENIA

Wykonawca badania przedstawił także pakiet zaleceń dla Miasta Katowice, których celem ma być m.in. zmniejszenie deficytu wolnych miejsc parkingowych, zwiększenie rotacji parkingowej, zmiana środka lokomocji części mieszkańców na rower i komunikację zbiorową. Do najważniejszych zaleceń można zaliczyć: wprowadzenie płatności mobilnych oraz płatności kartą, ograniczenie długości czasu parkowania poprzez podniesienie cen w Strefie Płatnego Parkowania przy jednoczesnym zapewnieniu preferencji w tej kwestii dla mieszkańców oraz przedsiębiorców.

DZIAŁANIA MIASTA W ZAKRESIE TRANSPORTU ZRÓWNOWAŻONEGO

W Katowicach od kilku lat trwa rewolucja transportowa. – Kładziemy duży nacisk na rozwój komunikacji publicznej. Pod koniec 2018 roku oddaliśmy do użytku pierwsze w mieście centrum typu Park and Ride. W trzecim kwartale tego roku – oddamy do użytku trzy kolejne centra przesiadkowe o wartości ponad 200 milionów złotych. Powstanie centrów przyczyni się do ograniczenia ruchu samochodowego oraz redukcji emisji spalin i hałasu. Dodatkowo przez ostatnie 4 lata zakupiliśmy 115 nowoczesnych autobusów, w tym elektryczne. Rozwijamy także infrastrukturę rowerową – w latach 2016-2019 wybudowaliśmy 21 km nowych dróg rowerowych i wyremontowaliśmy 80 km istniejących. Z kolei sieć rowerów miejskich w tym roku będzie liczyć aż 90 stacji. Zmiana polityki parkingowej wpisuje się w inne nasze działania, a dane płynące z raportu dot. parkowania w Katowicach wpłyną na nasze dalsze decyzje w tej sprawie. Już dzisiaj wdrażamy nowe rozwiązania takie jak parkomaty, które umożliwią płatności kartami bankowymi, a także aplikacje to opłat mobilnych – podkreśla prezydent Marcin Krupa.

Opracowanie: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj