Konkurs: ZABRZAŃSKI BIZNESPLAN

0
3170

CEL KONKURSU:

Wspieranie przedsiębiorczości i pobudzenie aktywności mieszkańców w kierunku podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Zabrzu.

PlakatBiznesplan.Baner

MISJA ZABRZAŃSKIEGO CENTRUM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Główną misją ZCRP jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w mieście poprzez:

 • Udzielanie informacji o instrumentach wsparcia finansowego

 • Nawiązywanie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami otoczenia biznesu

 • Tworzenie programów promujących przedsiębiorczość

 • Organizację wydarzeń promujących rozwój przedsiębiorczości i aktywizację przedsiębiorczą mieszkańców miasta

 • Rejestrację, zawieszanie, wykreślanie działalności gospodarczej z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Konkurs „Zabrzański Biznesplan” po raz pierwszy ogłoszony został w roku 2013.
Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, będąca obywatelem Unii Europejskiej lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, należąca do grupy mikro przedsiębiorców.

Od pierwszej edycji Konkursu blisko współpracuję z firmami, nie tylko z Zabrza,
ale i z całej Polski w ramach organizacji Konkursu „Zabrzański Biznesplan”.
Mam świadomość, że gdyby nie pomoc osób, które odniosły sukces w biznesie oraz chęć wsparcia rozwoju przedsiębiorczości, organizacja Konkursu „Zabrzański Biznesplan” byłaby
o wiele trudniejsza.

Podczas dwóch edycji Konkursu laureaci zdobyli wiele cennych nagród ufundowanych przez Sponsorów Konkursu, stanowiących wsparcie dla rozwijającej się firmy. Wśród nagród znalazły się: nagrody pieniężne, lokale na prowadzenie działalności gospodarczej, program do zarządzania firmą, możliwość promocji w mediach, sesje coachingowe, kursy języka obcego, obsługa prawna, obsługa księgowa, zaprojektowanie i hosting strony internetowej, weekend dla dwóch osób w hotelu, urządzenia wielofunkcyjne, tablety, smartfon, meble biurowe, zniżki na semestr nauki na studia licencjackie oraz kursy i warsztaty, zniżki na ubezpieczenie firmy oraz voucher na obuwie i torbę. Łączna pula nagród, podczas drugiej edycji Konkursu wyniosła około 150.000,00 zł.

W ramach promocji Konkursu „Zabrzański Biznesplan”, rozkolportowanych zostało ponad 300 plakatów oraz prawie 20 000 ulotek informacyjnych, na których widnieje logo Sponsora. Ponadto Sponsorzy oraz organizatorzy Konkursu uczestniczyli w kilkunastu audycjach w radiu Silesia (dawniej Radio Plus) oraz nagraniach w TV Zabrze.

Informacje o Konkursie oraz o jego Sponsorach i patronach medialnych pojawiają
się także na stronach internetowych i w mediach społecznościowych. Ponadto „Zabrzański Biznesplan” promowany jest podczas każdego wydarzenia, w którym udział bierze
Miasto Zabrze i Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (Targi Pracy
i Przedsiębiorczości, Giełda Pracy, Skarbnikowe Gody – Święto Miasta, Piknik w Rytmie Firmy).

Serdecznie zapraszam do wzięcia czynnego udziału w Konkursie oraz wsparcia lokalnego biznesu jako Sponsor Konkursu „Zabrzański Biznesplan”.

Gala wręczenia nagród w Konkursie „Zabrzański Biznesplan 2014” zgromadziła blisko 200 gości – sponsorów, przedsiębiorców, przedstawicieli miasta, instytucji otoczenia biznesu oraz mediów.

4 45 5

Pozytywne opinie o konkursie utwierdzają w przekonaniu o słuszności zorganizowania kolejnej edycji Konkursu „Zabrzański Biznesplan”.

Korzyści dla Sponsora:

 1. Tytuł SPONSORA KONKURSU.

 2. Zamieszczanie informacji dotyczących wydarzenia wraz z logiem Sponsora na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zabrzu, fanpage wydziału Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, Facebooku.

 3. Zamieszczenie logo Sponsora na materiałach promocyjnych Konkursu (ulotki, plakaty).

 4. Szeroko zakrojona promocja wydarzenia w mediach (telewizja, radio, prasa).

 5. Możliwość wystawienia przez Sponsora stojaka reklamowego typu roll-up podczas trwania wszystkich etapów konkursu jak również podczas Gali Finałowej.

 6. Udział w Gali Finałowej Konkursu „Zabrzański Biznesplan”.

Informacje na temat wszystkich wydarzeń organizowanych przez Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Zabrzu (zakładka „Dla biznesu” – Aktualności) w formie reportaży oraz na stronie https://www.facebook.com/um.zcrp lub telefonicznie pod nr telefonu (32) 273-97-70.

KONTAKT:

Sekretariat

Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości

Tel. (32) 273-97-70

e-mail: [email protected]

PlakatBiznesplan

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj