Jak dostać 500 zł. na dziecko?

0
2681

Rodzina i jej wsparcie, to inwestycja a nie koszt

 

1 lutego 2016 roku Rząd przyjął program  500 Plus i zgodnie z zapowiedzią pani minister ds. rodziny zasiłek w kwocie 500 zł/m-c na niektóre z dzieci wejdzie w życie 1 kwietnia 2016 roku.  wprowadza świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko do 18. roku życia. Program 500 plus nie przewiduje górnego progu dochodowego, będą mogły więc z niego skorzystać także osoby zamożne. W przypadku rodzin, które mają jedno dziecko, obowiązuje kryterium dochodowe – dochód na członka rodziny nie może być wyższy niż 800 zł. i 1200 zł. w przypadku dzieci niepełnosprawnych. Świadczenie będzie wypłacane do ukończenia przez dziecko 18 lat.

Aby otrzymać świadczenie wychowawcze należy złożyć odpowiedni wniosek. Pieniądze będą wypłacane rodzinom przez urząd miasta, gminy, ośrodek pomocy społecznej lub centra do realizacji świadczeń socjalnych. Wniosek o świadczenie będzie trzeba składać co roku w urzędzie gminy lub miasta w miejscu zamieszkania. O terminie składania wniosku obowiązkowo informować będzie nas organ wydający świadczenie.

Wnioski o 500 złotych na dziecko będzie można składać przez internet. Potrzebny będzie wtedy podpis elektroniczny. Świadczenie wychowawcze, tak jak wszystkie świadczenia rodzinne, będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, przelewem na konto lub przekazem pocztowym. 

Gdy rodzina będzie ubiegać się o 500 złotych na drugie i kolejne dzieci nie będzie konieczności dołączania zaświadczenia o dochodach. Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione będzie od kryterium dochodowego. Co roku pobierający świadczenie będzie musiał potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego progu. We wniosku trzeba podać dane osoby starającej się o świadczenie oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi zaświadczeniami i oświadczeniami. Osoba składająca wniosek o świadczenie wychowawcze nie będzie musiała dołączać do niego zaświadczenia z urzędu skarbowego albo oświadczenia członków rodziny o dochodzie, projekt rozporządzenia MRPiPS stanowi, że dane te urzędnicy będą zobowiązani pozyskać samodzielnie.

Pieniądze otrzyma każda rodzina. Stan cywilny rodziców jest bez znaczenia. Zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim, rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. Rodziny niepełne, obok świadczenia wychowawczego mogą też otrzymać świadczenia wypłacane z Funduszu Alimentacyjnego czy specjalny dodatek z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Jeżeli rodzina prócz dzieci z poprzednich związków posiadać będzie jeszcze wspólne dziecko w skład rodziny wliczane będą wszystkie dzieci. W przypadku rodziców, którzy się rozwodzą świadczenie przysługiwać będzie temu z rodziców, który z dzieckiem zamieszkuje i na którego utrzymaniu dziecko się znajduje. Program Rodzina 500 Plus dotyczy także dzieci adoptowanych. 500 zł nie będzie przysługiwać dzieciom, które znajdują się w tzw. pieczy zastępczej,

Projekt wprowadza metody zabezpieczające wydawaniu pieniędzy niezgodnie z ich przeznaczeniem. W przypadku sygnałów o marnotrawieniu świadczenia, u rodziny będzie mógł zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy.  W razie wątpliwości pracownik organu wypłacającego świadczenie, na podstawie informacji od pracownika socjalnego, będzie mógł zamienić gotówkę na pomoc rzeczową w postaci ubrania, lekarstw, jedzenia.

Zdaniem ekonomistów propozycja PiS, kosztująca budżet 2 proc. polskiego PKB to zbyt drogie rozwiązanie i nie wpłynie pozytywne na sytuację gospodarczą. Ministerstwo wskazuje, że „w budżecie państwa na rok 2016 są zabezpieczone środki na wypłaty świadczeń wychowawczych, które przekazywane będą samorządom na wypłaty świadczeń wychowawczych”. Jednocześnie podkreśla, że „rodzina i jej wsparcie, to inwestycja a nie koszt”.

Agata Czekaj

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj