Zabrze eko-liderem

0
1761

Na branżowym portalu „Teraz Środowisko” pojawił się obszerny artykuł o Zabrzu, laureacie ubiegłorocznej edycji konkursu Eco-Miasto organizowanego przez Ambasadę Francji. Traktuje o uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej.

„W pierwszym, zakończonym w 2009 roku etapie, wykonano ok. 127 km kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków, powstało też ok. 101 km kanalizacji deszczowej wraz z podczyszczalniami wód deszczowych, ok. 13 km wodociągów przesyłowych oraz ok. 76 km sieci wodociągowej rozdzielczej. Ponadto zmodernizowano Stację Uzdatniania Wody w Grzybowicach i przebudowano oczyszczalnię ścieków „Śródmieście”. W efekcie stopień skanalizowania miasta zwiększył się z 97,28 proc. do 99,40 proc. Do sieci przyłączyło się 3780 mieszkańców, z kolei mieszkańców przełączonych ze zlewni sieci ogólnospławnej i sieci odprowadzającej ścieki wprost do odbiornika było 6866. Łącznie więc na realizacji projektu skorzystało 10646 osób.

W drugim etapie przedsięwzięcia zbudowano bądź przebudowano około ponad 73 km kanalizacji sanitarnej (wraz z czterema przepompowniami ścieków) oraz ok. 75 km kanalizacji deszczowej. Jakość życia mieszkańców poprawiła hermetyzacja i dezodoryzacja wybranych elementów na oczyszczalni ścieków „Śródmieście”. Pozostałe prace obejmowały wymianę ok. 32,5 km sieci wodociągowej. W ramach projektu do sieci kanalizacji sanitarnej przyłączonych zostało ponad 1000 nowych mieszkańców, a dostępność sieci kształtuje się na poziomie 99,9 proc. populacji miasta” – czytamy w tekście.

„Miasto będzie dalej usprawniać gospodarkę wodno-kanalizacyjną. Planowana jest przebudowa oczyszczalni ścieków Mikulczyce, na którą Wodociągi chcą w 2016 i 2017 roku przeznaczyć łącznie 17 mln zł.

Zabrze przewiduje też budowę kolejnej biogazowni, tym razem większej – o mocy ok. 0,5 MW, poza systemem oczyszczania ścieków” – dodają autorzy.

Paweł Franzke

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj