Rusza Katowicka Karta Mieszkańca

0
1099

Wdrożenie Katowickiej Karty Mieszkańca (KKM) było jednym z głównym zobowiązań wyborczych prezydenta Marcina Krupy z 2018 roku. Prace nad jej uruchomieniem rozpoczęły się od razu po wyborach i dobiegły końca w sierpniu tego roku. Pierwsi mieszkańcy będą mogli już 1 września „wyrobić” karty w wersji elektronicznej – na smartfony. KKM można będzie również pozyskać w wersji plastikowej, jak i przypisać ją do posiadanej już bankowej karty płatniczej.

– Głównym celem Katowickiej Karty Mieszkańca jest premiowanie osób, które są zameldowane w Katowicach i właśnie tutaj odprowadzają podatki. Dzięki tym pieniądzom budujemy m.in. nowe baseny, place zabaw, utrzymujemy zieleń czy też organizujemy szereg wydarzeń kulturalnych i sportowych. Dlatego właśnie mieszkańcy Katowic muszą być traktowani w naszym mieście priorytetowo – podkreśla prezydent Marcin Krupa i wyjaśnia, że KKM będzie uprawniała do szeregu zniżek, a także scalała już istniejące programy, takie jak „Aktywny Senior”, „Babcia, dziadek i ja w Katowicach” czy też „Nas Troje i Więcej”. – Katowicka Karta Mieszkańca ma w pierwszej kolejności umożliwiać mieszkańcom Katowic korzystanie ze zniżek na usługi instytucji kultury, sportu i rekreacji. Przykładowo w nowo wybudowanych basenach katowiczanie dzięki KKM będą płacić 8 zł za godzinę, a osoby spoza miasta 16 zł. Wkrótce dwukrotnie taniej będzie można zaparkować w Strefie Kultury. Katowiczanie otrzymają także zniżkę sięgającą nawet 50% m.in. na bilety do Muzeum Historii Katowic, Teatru „Ateneum”, wydarzenia realizowane przez Katowice Miasto Ogrodów – Instytucję Kultury im. K. Bochenek, na obiekty MOSiR – siłownie i kąpieliska Bugla oraz Rolna – dodaje prezydent.

W kolejnych miesiącach do projektu KKM przystąpią także partnerzy komercyjni, którzy będą proponować katowiczanom swoje usługi z określoną  bonifikatą. – Wiemy, że udział w projekcie wstępnie zadeklarowały już sklepy z wielu dzielnic naszego miasta, punkty usługowe, fryzjerzy, salony kosmetyczne oraz kawiarnie i restauracje. Zakładamy, że możemy liczyć na udział kilkuset podmiotów od początku przyszłego roku – mówi Maciej Stachura, naczelnik wydziału komunikacji społecznej Urzędu Miasta Katowice.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O KARTĘ MIESZKAŃCA?

Każda karta jest spersonalizowana – imienna. Może się nią posługiwać wyłącznie jej posiadacz. Kartę mogą otrzymać osoby, które spełnią co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • Są zameldowane w Katowicach na pobyt stały (bez względu na wiek).
 • Są zameldowane na pobyt czasowy i rozliczają w Katowicach podatek dochodowy od osób fizycznych (dzieci do 18. roku życia mogą otrzymać kartę – jeżeli choć jeden z rodziców/opiekunów prawnych rozlicza podatek w Katowicach)
 • Rozliczają w Katowicach podatek dochodowy od osób fizycznych (dzieci do 18. roku życia mogą otrzymać kartę – jeżeli choć jeden z rodziców/opiekunów prawnych rozlicza podatek w Katowicach)
 • Przebywają w katowickich placówkach opiekuńczo-wychowawczych (do 18. roku życia), a także wychowawcy i dyrektorzy tych placówek.

W JAKI SPOSÓB MOŻNA UZYSKAĆ KARTĘ?

Katowicką Kartę Mieszkańca można pozyskać w trzech różnych formach. Każda z nich jest jednakowo ważna i uprawnia do takiej samej liczby zniżek. Kartę mieszkańca można uzyskać w wersji elektronicznej (samodzielnie tylko osoby zameldowane na stałe) – poprzez aplikację mobilną (tzw. m-Karta) lub stronę internetową, przypisać do posiadanej karty bankowej (tzw. karta wirtualna), lub uzyskać kartę w wersji plastikowej (na wzór karty kredytowej). Poniżej opisujemy, w jaki sposób można uzyskać kartę w każdy z opisanych sposobów. Można używać wszystkich trzech form karty jednocześnie lub korzystać z dowolnie wybranej przez siebie formy.

 • Aplikacja mobilna (m-Karta) – to najwygodniejszy i najszybszy sposób na pozyskanie Katowickiej Karty Mieszkańca. Jeżeli jesteś zameldowany na stałe w Katowicach, taką kartę możesz sobie wyrobić sam w dowolnej porze, bez wychodzenia z domu! System automatycznie po wprowadzeniu danych sprawdzi, czy znajdujesz się w bazie meldunkowej w Katowicach. Jeśli tak będzie – od razu otrzymasz Katowicką Kartę Mieszkańca. Aby uzyskać kartę w ten sposób, należy pobrać bezpłatną aplikację (m-Karta) z Google Play (smartfony z system Android) lub App Store (smartfony z systemem IOS), uruchomić ją, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami. Dodatkowym atutem aplikacji jest także możliwość uzyskiwania informacji o nowych zniżkach itp.

Jeżeli nie jesteś zameldowany w Katowicach – ale odprowadzasz tutaj podatek, poza opisaną powyżej czynnością – będziesz musiał dostarczyć do Urzędu (do Biura Obsługi Klienta) pierwszą stronę deklaracji podatkowej. Po jej zatwierdzeniu przez urzędników – KKM zostanie aktywowana.

 • Przypisanie do posiadanej karty bankowej (karta wirtualna) – osoby zameldowane na stałe w Katowicach mogą zażyczyć sobie „zakodowania” Katowickiej Karty Mieszkańca w swojej karcie bankowej w dowolnym punkcie honorującym zniżki – np. w nowo wybudowanych katowickich basenach (pełna lista punktów dostępna jest na stronie kkm.katowice.eu). Osoby nieposiadające stałego meldunku, ale odprowadzające podatek w Katowicach – by przypisać KKM do karty płatniczej, muszą udać się do Biura Obsługi Klienta KKM przy ul. Pocztowej 5
 • Wersja plastikowa – aby ją otrzymać, należy udać się do Urzędu Miasta Katowice – do Biura Obsługi Klienta KKM przy ul. Pocztowej 5. Można także wcześniej wypełnić wniosek dostępny pod adresem www.kkm.katowice.eu

JAKIE BENEFITY ZAPEWNIA KATOWICKA KARTA MIESZKAŃCA?

 • 50% zniżki na wizytę w nowo wybudowanych kompleksach basenowych w Brynowie i Burowcu. Posiadacze KKM zapłacą za godzinę 8 zł (4 zł – bilet ulgowy), a osoby nieposiadające karty – 16 zł (8 zł – bilet ulgowy). Zniżka 50% dotyczyć też będzie siłowni MOSIR oraz kąpielisk Bugla i Rolna
 • Tańsze bilety wstępu na imprezy współorganizowane przez Katowice Miasto Ogrodów – Instytucję Kultury im. K. Bochenek (50% na imprezy własne oraz 20% na imprezy zewnętrznych organizatorów, jak np. OFF Festival, Tauron Nowa Muzyka, Rawa Blues Festival czy współorganizowane z Teatrem Korez)
 • 50% zniżki na bilety oferują m. in.: Muzeum Historii Katowic, Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum” czy Galeria Sztuki Współczesnej BWA
 • Od 2021 roku do projektu KKM dołączą partnerzy komercyjni i instytucjonalni (np. restauracje, salony fryzjerskie i kosmetyczne, sklepy), którzy zaproponują ulgi na swoje produkty i usługi
 • Zniżki na parkowanie w wybranych punktach w mieście (szczegółowe informacje będą podane w kolejnych miesiącach)
 • Karta pełnić będzie także funkcję karty bibliotecznej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Katowicach – za jej pomocą będzie można wypożyczać książki

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA I ODPOWIEDZI (FAQ)

Nie mam stałego meldunku, ale odprowadzam podatek w Katowicach. Jak mam wyrobić kartę?

Możesz wyrobić kartę zarówno w wersji mobilnej, plastikowej, jak i przypisać ją do karty płatniczej. W każdym przypadku musisz zgłosić się do Biura Obsługi Klienta KKM i wypełnić odpowiedni wniosek. Do wniosku musisz okazać do wglądu pierwszą stronę zeznania PIT za rok poprzedni – poświadczoną przez I lub II Urząd Skarbowy w Katowicach (pieczątka Urzędu) lub zaświadczenie wydane przez Urząd Skarbowy o odprowadzeniu podatku w Katowicach, lub w przypadku rozliczenia zeznania PIT przez Internet – pierwszą stronę PIT wraz z wydrukowanym UPO (urzędowym poświadczeniem odbioru).

Gdzie i w jakich godzinach mogę złożyć wniosek o KKM bezpośrednio w urzędzie?

Dla obsługi mieszkańców uruchomiliśmy specjalny punkt – Biuro Obsługi Klienta KKM. Znajduje się on przy ul. Pocztowej 5. Biuro jest czynne:

 • w poniedziałki, wtorki i środy, w godzinach od 7.30 do 15.30
 • w czwartki, w godzinach od 7.30 do 17.00
 • w piątki, w godzinach od 7.30 do 14.00

Tel. (32) 259 30 01, (32) 259 30 02, (32) 259 30 03

E-mail: [email protected]

Czy karta wydawana jest bezpłatnie?

Karta wydawana jest bezpłatnie (w każdej z trzech wersji). Natomiast wymiana wersji plastikowej (z powodu zniszczenia, uszkodzenia itp.) będzie kosztować 10 zł.

Czy karta wydawana jest bezterminowo?

KKM wydawana jest bezterminowo, jednak ograniczeniu podlegają uprawnienia do posiadania zniżek. Zniżki przyznawane są na dwa lata od daty wydania karty – z możliwością odnowienia na kolejne okresy. W przypadku osób zameldowanych na pobyt stały przedłużenie okresu obowiązywania zniżek jest automatyczne. W pozostałych przypadkach, aby odnowić uprawnienia do zniżek, trzeba zgłosić się do Biura Obsługi Klienta KKM. Posiadacze karty zostaną poinformowani o konieczności odnowienia uprawnień drogą mailową lub sms-em.

Czy korzystając z karty np. na basenie, trzeba okazywać dowód tożsamości?

KKM jest ważna jedynie z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość użytkownika. Posługiwanie się cudzą kartą jest nielegalne. W przypadku osób małoletnich, nieposiadających dokumentu ze zdjęciem, tożsamość potwierdzić można dokumentem rodzica lub opiekuna prawnego. Natomiast w przypadku dzieci przebywających w katowickiej placówce opiekuńczo-wychowawczej tożsamość potwierdza zaświadczenie wydane przez placówkę.

W jaki sposób wyrobić kartę mieszkańca dzieciom?

Kartę mieszkańca dla dziecka wyrabia się w taki sam sposób jak dla osób pełnoletnich. Jeżeli dzieci nie są zameldowane w Katowicach, ale co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów prawnych odprowadza podatek w Katowicach – wtedy także jego dzieci do 18. roku życia są uprawnione do otrzymania karty.

Aby zabezpieczyć korzystanie z KKM przez dzieci oraz umożliwić kontrolę rodzicielską, możliwe jest stworzenie w aplikacji mobilnej konta rodzinnego. W jego ramach użytkownik ma możliwość dostępu do informacji o wykorzystaniu KKM przez osoby, które podlegają jego władzy rodzicielskiej, opiece lub kurateli, małżonka lub partnera (za jego zgodą), o ile posiadają oni KKM. Do konta rodzinnego – oprócz głównego użytkownika – mogą być podpięte karty dwóch innych osób.

Jak karta działa w praktyce? Czy zniżka naliczana jest przy kasie?

W przypadku korzystania ze zniżki w jednostkach miejskich, odczytywany jest kod – z karty mobilnej (m-Karta), wirtualnej (przypisanej do karty płatniczej) czy też plastikowej. W przypadku korzystania z karty u partnerów komercyjnych (wejdzie w życie od 2021 roku) – jest to uzależnione od każdego partnera indywidualnie.

Dlaczego warto posiadać m-Kartę w aplikacji mobilnej?

Aplikacja mobilna z m-Kartą poza możliwością otrzymywania zniżek pozwala także na:

 • dostęp do informacji o aktualnych cennikach i zniżkach oraz o czasowych promocjach i akcjach zniżkowych
 • wyświetlanie terminu ważności uprawnień w ramach KKM
 • zmianę hasła oraz loginu (nadawanego podczas pierwszego logowania się do aplikacji)
 • pobieranie historii transakcji wykonanych z użyciem KKM
 • komunikację z Biurem Obsługi Klienta w sprawach związanych z KKM (wysyłanie i odbieranie wiadomości)

Czy karta zastąpi inne istniejące karty i ich funkcjonalności?

Od 1 stycznia 2021 roku przestaną obowiązywać karty/legitymacje programów: „Nas Troje i więcej”, „Aktywni Seniorzy”, „Babcia, dziadek i ja w Katowicach”. Wszystkie funkcjonalności tych kart będą wdrożone do Katowickiej Karty Mieszkańca.

Gdzie szukać dodatkowych informacji?

Więcej informacji w tym Regulamin Programu znajdą Państwo na stronie www.kkm.katowice.eu, aplikacji mobilnej KKM oraz w Biurze Obsługi Mieszkańca KKM przy ul. Pocztowej 5.

MIESZKAM W KATOWICACH – ALE NIE JESTEM TU ZAMELDOWANY, ANI NIE ODPROWADZAM TUTAJ PODATKU – CO MAM ZROBIĆ, BY UZYSKAĆ KARTĘ?

Jeżeli mieszkasz w Katowicach – to powinieneś się tu zameldować i odprowadzać podatek. Jeżeli tego nie robisz – pieniądze z twojego PIT-u płyną do innej gminy.

 1. Rozliczaj się w Katowicach

PIT należy rozliczać w miejscowości zamieszkania, a nie zameldowania. Dlatego jeśli mieszkasz w Katowicach – powinieneś rozliczyć PIT w katowickim Urzędzie Skarbowym. Jak to zrobić szybko i łatwo?

 • Jeżeli korzystasz z tradycyjnego formularza papierowego, składając roczne zeznanie PIT, wpisz w formularzu adres zamieszkania w Katowicach oraz właściwy dla twojego miejsca zamieszkania Urząd Skarbowy (pierwszy lub drugi)
 • Jeżeli korzystasz z elektronicznego systemu rozliczania podatków przygotowanego przez Ministerstwo Finansów (www.podatki.gov.pl) – sprawdź adres zamieszkania (a tym samym przypisany Urząd Skarbowy). Pamiętaj też, by powiadomić o tej zmianie również swojego pracodawcę. Wystarczy zwrócić się do pracodawcy o specjalny formularz. Jego wypełnienie zajmuje chwilę.
 • Zamelduj się w Katowicach

Aby zameldować się w Katowicach, musisz przedstawić tytuł prawny do lokalu (np. tytuł własności lokalu, umowę najmu lub użyczenia).

Informacje dotyczące meldunku można uzyskać telefonicznie pod numerami:

32 2593 631 (inne końcówki numeru: -576, -657, -327, -328, -423, -214, -436, -537) lub pod adresami internetowymi: bit.ly/3hhhYKT, bit.ly/31e8n1S. Meldowanie elektroniczne przez e-PUAP jest dostępne pod adresem: bit.ly/3j2fKzy

Opracowanie: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj