Ostrowiec Świętokrzyski – wielkie tradycje, inwestycje, rozwój

0
1418
Jarosław Górczyński W 2014 r. został wybrany na urząd prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego.

W ostatnich latach Ostrowiec Świętokrzyski dzięki licznym inwestycjom, pozyskanym środkom zewnętrznym, a także stabilnej polityce finansowej stał się miejscem przyjaznym zarówno dla mieszkańców, inwestorów, jak i dla osób, które decydują się tu zamieszkać. Prezydent Miasta Jarosław Górczyński został nominowany do tytułu Lider z powołania.

W raporcie, który prezydent miasta przygotował dla mieszkańców i inwestorów za rok ubiegły, wyraźnie widać procesy, jakie zachodzą w mieście.
Taki raport pozawala spojrzeć wstecz, ale dzięki niemu będzie można również odnieść się w przyszłości do tego, w jakiej kondycji było miasto w danym roku – mówi prezydent Jarosław Górczyński. – To bardzo dobrze, że takie dokumenty powstają, tak by mieszkańcy mogli dowiedzieć się, w jakim stanie są ich miasta. Dzięki raportowi widać, jak dobrze zarządzane są ostrowieckie spółki miejskie, jak wykorzystywane są publiczne pieniądze. To pozwala starać się o kolejne środki unijne przy współfinansowaniu własnym. W konsekwencji w Ostrowcu Świętokrzyskim będą realizowane kolejne inwestycje. Naszym celem jest to, żeby mieszkańcy widzieli pozytywne zmiany.
Od kilku lat systematycznie pracujemy nad poprawą atrakcyjności Ostrowca Świętokrzyskiego – dodaje Jarosław Górczyński. – Większe i mniejsze zadania inwestycyjne w zakresie rozbudowy sieci dróg, stale podnoszony komfort różnych sektorów życia, ciągle rozbudowywana infrastruktura techniczna, przygotowywanie kolejnych terenów inwestycyjnych oraz przyjazna polityka podatkowa gminy, to nasze wizytówki. Dbamy o dzieci i młodzież, osoby pracujące, seniorów, inwestujemy w edukację, sport oraz kulturę, bezpieczeństwo, a także ekologię. Oferujemy mieszkańcom wysokiej jakości usługi komunalne, jak też niedrogi transport publiczny.

Nominacja do tytułu Lider z powołania to docenienie Pana działalności oraz stworzonego przez Pana zespołu. Co stanowi o najwyższej jakości Państwa działania?
Naszym wspólnym celem jest Ostrowiec Świętokrzyski. W podejmowanych już drugą kadencję działaniach stawiam na współpracę oraz budowę zespołu ludzi zaangażowanych w sprawy naszego miasta. Tworząc unikalną markę Ostrowca Świętokrzyskiego, zgodnie z dewizą Miasto Od Nowa, stawiamy na zrównoważony rozwój, synergię podejmowanych przedsięwzięć w oparciu o lokalną tradycję i potencjał. Dla mnie oraz mojego zespołu liczą się przede wszystkim mieszkańcy i ich zadowolenie. Mobilizacja nastąpiła nie tylko na poziomie Urzędu Miasta, ale również spółek i jednostek podległych. Pozytywną ocenę takich działań wystawili sami ostrowczanie, udzielając mi w ostatnich wyborach historycznego, ponad siedemdziesięcioprocentowego poparcia, a także kandydatom startującym z mojego komitetu, którzy zdobyli większość zarówno w Radzie Miasta, jak i Radzie Powiatu. Dzięki temu możemy wspólnie ze starostwem zintensyfikować nasze wysiłki na rzecz podniesienia komfortu życia codziennego. Miasto musi być dla ludzi.

Co Pana zadaniem wyróżnia Ostrowiec Świętokrzyski na tle innych miast?
Spadek bezrobocia, rosnąca liczba nowych podmiotów gospodarczych, rosnące dochody gminy to przede wszystkim efekt nowego podejścia do funkcjonowania miasta jako żywego organizmu, w którym najważniejszym elementem są jego obywatele oraz przedsiębiorcy. Zamrożenie stawek podatku od nieruchomości oraz znaczne obniżenie podatku od środków transportu nie spowodowało pustek w miejskim budżecie, natomiast w znacznym stopniu ułatwiło rozwijanie się lokalnych przedsiębiorstw. Miasto przygotowało dobrą ofertę dla nowych inwestorów, którą stale rozszerza i ulepsza. Program zwolnień od podatków jest uzależniony od najważniejszego czynnika, czyli liczby utworzonych nowych miejsc pracy.
Skupowanie i przygotowywanie terenów inwestycyjnych ma docelowo stworzyć najlepszą bazę pod inwestycje w regionie. Wszystko wskazuje na to, że tak będzie, ponieważ tereny znajdują się w uprzemysłowionej okolicy, w pobliżu zakładu Celsa Huta Ostrowiec. Do tej pory udało się przygotować już 55 hektarów terenów inwestycyjnych.
W porównaniu z wieloma miastami borykającymi się obecnie z olbrzymimi problemami i zadłużeniem, naszym atutem jest wiarygodność finansowa, którą uzyskujemy dzięki racjonalnemu zarządzaniu finansami publicznymi. Zrównoważony budżet zapewnia politykę prorozwojową i daje solidne podstawy do realizacji wielu przedsięwzięć. Stawiamy na redukcję zadłużenia, bo życie na kredyt to rozwiązanie na krótką metę.
Co ważne, Ostrowiec Świętokrzyski plasuje się w czołówce miast pobierających najniższe opłaty komunalne w Polsce. Stuprocentowy pakiet własnościowy Miejskich Wodociągów i Kanalizacji, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji oraz większościowy w Miejskiej Energetyce Cieplnej pozwalają na bezpieczne kształtowanie oraz wpływanie na poziom cen dla odbiorców naszych usług.
Nasi mieszkańcy zasługują na codzienny komfort, nie mają obowiązku wiedzieć, kto jest zarządcą danej infrastruktury. Dlatego w tym roku objęliśmy zarządem mocno zaniedbane przez poprzednie władze ulice i chodniki powiatowe, a ponadto będziemy wspólnie realizować projekty infrastrukturalne związane z przebudową dróg i lokalnym transportem. Dobra współpraca ze starostwem nie ogranicza się jednak jedynie do działań w zakresie porządku. Dotyczy nie tylko inwestycji, ale również rozszerza się na obszar edukacji i kultury.
Nasze unikalne rozwiązania w zakresie oświaty zostały docenione przez niezależne gremia. W 2017 r. Ostrowiec Świętokrzyski odebrał w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego tytuł „Samorządowego Lidera Edukacji”. Wierzymy, że rozwój edukacji to inwestycja w przyszłość. Dlatego dzieci i młodzież mogą liczyć na szerokie wsparcie ze strony gminy. Uczniowie z ostrowieckich szkół otrzymują stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie. Wprowadziliśmy także dodatkową godzinę języka angielskiego, a nasi uczniowie jako jedyni w kraju mają szansę zdawać certyfikowane egzaminy potwierdzające znajomość języków – angielskiego, niemieckiego i francuskiego – w całości finansowane przez samorząd. Równie innowacyjne wydają się również realizowane już od kilku lat zajęcia matematyczne dla uczniów szkół podstawowych. Matematyka i logiczne myślenie pomagają w dorosłym życiu, dlatego stawiamy na kształtowanie od najmłodszych lat przedsiębiorczych postaw.

Najbardziej prestiżową inwestycją jest Ostrowiecki Browar Kultury. Fundusze z RPO Województwa Świętokrzyskiego pozwoliły na przywrócenie świetności dawnego browaru rodziny Saskich.

W ostatnich latach Ostrowiec Świętokrzyski odniósł wiele sukcesów w różnych dziedzinach. Wymieńmy tylko te najważniejsze – co dały oraz jak przełożyły się na życie i funkcjonowanie ostrowczan?
Postawiliśmy na stworzenie funkcjonalnego układu dróg oraz nowoczesną komunikację miejską. Pracujemy nad dokończeniem budowy ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta, której ważną część stanowiła ulica Rzeczki. Trwają działania przy udrożnieniu komunikacji w centralnej części Ostrowca, by połączyć Targowisko Miejskie z największymi osiedlami. Natomiast środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego sprawią, że nasi mieszkańcy zyskają komunikację miejską na miarę XXI wieku. Ekologiczny tabor i nowoczesna infrastruktura – przystanki, baza transportowa oraz ścieżki rowerowe to symbole zachodzących zmian.
Zadbane miasto, czyste parki, ulice i osiedla to ważny element podejmowanych działań. Jednym z najważniejszych zadań, których realizacja pozwoli na diametralną poprawę poziomu jakości życia, jest finalizacja programu rewitalizacji poszczególnych dzielnic naszego miasta. Pozyskane środki zewnętrzne pozwalają m.in. na podniesienie poziomu estetyki i jakości przestrzeni miejskiej. We współpracy ze spółdzielniami trzy osiedla zmieniają swój wygląd, zyskując na funkcjonalności z korzyścią dla swoich mieszkańców. Codzienny komfort poniosą nowe urządzenia sportowo-rekreacyjne i parkingi. Zadaszenie hali targowej na potrzeby lokalnego rolnictwa, a także budowa sieci dróg łączących targowisko z pewnością wspomoże sektor małych i średnich przedsiębiorstw, podobnie jak budowa drogi na dawnym terenie Starego Zakładu Huty. Bilsko 13 mln złotych pozwoli natomiast na stworzenie w obecnym budynku Kina Etiuda supernowoczesnego multimedialnego Centrum Tradycji Hutnictwa oraz sali teatralno-kinowej, a poprawę bezpieczeństwa publicznego zapewniła już rozbudowa istniejącego systemu monitorowania oraz przeniesienie centrum monitoringu do siedziby Straży Miejskiej. Ciekawym zadaniem jest również przebudowa budynku w najbliższym sąsiedztwie Ostrowieckiego Browaru Kultury na potrzeby lokalnych społeczności kilku najbliższych osiedli, których przedstawiciele znajdą tam siedzibę dla działalności Rad Osiedlowych. Przyczyni się to do aktywizacji naszych mieszkańców i włączy ich w proces tworzenia kultury w naszym mieście.

„Rawka Od Nowa” to był prawdziwy strzał w dziesiątkę. Ostrowiecki kompleks basenów rekreacyjnych odwiedziło w ubiegłym sezonie ponad 50 tys. osób.

Dwie inwestycje spotykają się z wyjątkowym zainteresowaniem, zarówno ze strony ostrowczan, jak i mediów. W 2018 roku zakończyliśmy modernizację odkrytych basenów na Rawszczyźnie. „Rawka Od Nowa” to był prawdziwy strzał w dziesiątkę. Ostrowiecki kompleks basenów rekreacyjnych odwiedziło w ubiegłym sezonie ponad 50 tys. osób.
Jednakże najbardziej prestiżową inwestycją okazała się budowa Ostrowieckiego Browaru Kultury. Fundusze z RPO Województwa Świętokrzyskiego pozwoliły na przywrócenie świetności dawnego browaru rodziny Saskich. Od września br. obiekt ten stanie się największym w regionie ośrodkiem kultury skupiającym w jednym miejscu Miejskie Centrum Kultury, Miejską Bibliotekę Publiczną oraz Biuro Wystaw Artystycznych, a także będzie siedzibą działalności dla różnych podmiotów kulturotwórczych.

Ważnym aspektem zarządzania miastem jest tworzenie jak najlepszej polityki mieszkaniowej. Stąd wsparcie dla lokalnych przedsiębiorców, dobra współpraca ze spółdzielniami, przygotowana przez gminę ciekawa oferta działek pod budownictwo jednorodzinne oraz rola Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, które już po raz trzeci przygotowało atrakcyjną ofertę mieszkań w systemie deweloperskim. Osiedle Merkury przy ulicy Kopernika to piękna wizytówka rozwoju naszego miasta.

Jakie są najważniejsze wyzwania współczesnego Ostrowca Świętokrzyskiego i jak sobie z nimi Państwo radzą?
Bogate tradycje przemysłowe, które przesądziły o infrastrukturze i zapleczu technicznym miasta oraz północnej części województwa, to zarówno nasz atut, jak i stała bolączka. Monokultura przemysłowa odcisnęła znaczące piętno nie tylko na naszej historii, ale odbija się również na teraźniejszości.
Dawniej Ostrowiec Świętokrzyski był jednym z ważniejszych miast Centralnego Okręgu Przemysłowego, gdzie intensywnie rozwijał się przemysł. Po przekształceniach gospodarczych lat 90. i upadku huty wzrósł poziom bezrobocia, co zapoczątkowało trudną sytuację. Częściowe wznowienie produkcji hutniczej jedynie spowolniło regres na rynku pracy. Przełożyło się to jak w przypadku wielu podobnych ośrodków na niekorzystne trendy demograficzne, w tym spadek populacji wynikający z emigracji ludzi młodych oraz starzenia się społeczeństwa. Pracownicy huty i zakładów szwalniczych, którzy stanowili o potencjale miasta w latach 70. weszli wówczas w wiek emerytalny.
Częściowe utrzymanie kluczowej branży stalowo-hutniczej po załamaniu gospodarczym spetryfikowało lokalny rynek pracy. Dlatego obecnie prowadzone są działania na wielu polach, mające na celu zwiększenie potencjału gospodarczego poprzez dywersyfikację produkcji i rozszerzenie sektora usług. Naszym atutem są atrakcyjne tereny inwestycyjne powstałe na obszarze ok. 50 hektarów wokół huty, z czego 20 hektarów jest w trakcie uzbrajania. Szykujemy się również do ich poszerzania poprzez wykup gruntów, czemu sprzyja nasza stabilna sytuacja finansowa, w tym wspomniany brak zadłużenia. Widzimy już wyniki tych działań, a dwie pierwsze fabryki powstają na ostrowieckim greenfieldzie.
Szereg wyzwań rodzi również proces starzenia się społeczeństwa. Potencjałem w tym zakresie są dobre doświadczenia we wdrażaniu innowacji społecznych, m.in. przez ostrowiecki MOPS (OSL, Program „LOKATOR”). Tworzymy kompleksową politykę senioralną w oparciu o skoordynowane działania i we współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku oraz osiedlowymi klubami seniorów.
Uczestnictwo osób w starszym wieku w różnych formach aktywności rodzinnej, społecznej, sportowej, zawodowej i obywatelskiej, gwarantowane jest zarówno przez gminę – Urząd Miasta, np. budżet obywatelski – jak również m.in. przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Ogromnym sukcesem okazał się program Aktywny Senior, czyli cyklicznie odbywające się na naszych obiektach zajęcia sportowe, oraz stworzenie Dziennego Domu Pomocy Senior Wigor.
Główny nacisk stawiamy jednak na działania i akcje skierowane do młodych ostrowczan, bo to od nich zależy nasza przyszłość. Mleczna Gala, podczas której witamy najmłodszych obywateli, stała się flagowym eventem bardzo dobrze odbieranym przez młodych rodziców. Inwestycje w edukację, zarówno jeśli chodzi o jakość nauczania, jak i infrastrukturę oraz wyposażenie, to także część takich działań. Budowa rozpoznawalnej marki miasta, z którą będą się identyfikować, i z której będą dumni mieszkańcy, to jeden z naszych priorytetów. Dlatego dbamy o zrównoważony rozwój i jakość usług oraz tworzymy ciekawą ofertę kulturalną i sportowo-rekreacyjną.
Jednym z naszych mankamentów jest niestety słabo rozwinięta sieć komunikacyjna w tej części województwa świętokrzyskiego oraz w poszczególnych ośrodkach miejskich, w tym w Ostrowcu Świętokrzyskim. Odpowiedni poziom i gęstość połączeń ponadlokalnych jest kluczowym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji o lokalizacji wielu przedsięwzięć. Tworzenie sieci infrastrukturalnej o zasięgu ponadlokalnym jest długotrwałe, a na dodatek niezmiernie kosztowne. Wprawdzie pochłania miliony złotych, ale jednocześnie ma fundamentalne znaczenie dla rozkwitu miasta, ponieważ tworzy warunki dla rozwoju przemysłu oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
W trosce o rozwój infrastruktury miasto jest na tyle zdeterminowane, że przejmuje na swoje barki ciężar spoczywający na państwie. Tym sposobem i przy ogromnych wyrzeczeniach wykonano czwarty etap przebudowy ulicy Zagłoby. Dzięki temu będzie można zrealizować kolejny, piąty etap modernizacji ulicy, który wyprowadzi ostatecznie ruch ciężkich pojazdów z miasta.

Jak widzi Pan plany na przyszłość. W jakim kierunku będzie podążał Ostrowiec Świętokrzyski?
Zależy nam na połączeniu tradycji przemysłowych z teraźniejszością. Bazując na tym, co nam dała historia, czyli na tradycjach przemysłowych, stawiamy na wszechstronny rozwój, w tym oczywiście przemysłu i usług. Jednak dzięki realizowanym inwestycjom, jak odkryte baseny na Rawszczyźnie, Ostrowiecki Browar Kultury oraz Centrum Tradycji Hutnictwa, liczymy też na dynamiczny rozwój turystyki. W tym zakresie zależy nam na współpracy z sąsiednimi ośrodkami, co wpłynie na rozkwit branży usługowej, budownictwa mieszkaniowego, hotelarstwa i gastronomii. Na przykład tworząc Centrum Tradycji Hutnictwa, prowadzimy rozmowy z obecnymi przedsiębiorcami z sektora metalurgicznego, by włączyć ich do ścieżki edukacyjnej w CTH.
Jasno określony cel, którym jest przyciąganie do miasta jak największej liczby inwestorów – firm dużych i małych, które dadzą mieszkańcom zatrudnienie i wykorzystają lokalny kapitał ludzki – jest bodźcem do dalszych działań. Stawiamy na rozwój gospodarczy, bo to on przynosi miastu dochód i umożliwia realizację następnych celów. Mając finanse na stabilnym poziomie, będziemy nadal koncentrować się na budowaniu marki Ostrowca Świętokrzyskiego jako ważnego ośrodka gospodarczego w regionie i bezpiecznego, przyjaznego miasta do życia dla naszych mieszkańców.

Marta Baranowska

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj