Laury Umiejętności i Kompetencji przyznane!

0
2291

W sobotę 19 stycznia w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu odbyła się XXVII Gala Laurów Umiejętności i Kompetencji. 
Zostało rozdanych na niej 87 statuetek dla wybitnych osobistości w różnych dziedzinach.

Fot: Martyna Urban

Lista Laureatów:

DIAMENTOWY  LAUR UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

prof. dr hab. n. med. Marian Zembala
wybitny kardiochirurg, Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu

ORZEŁ PIASTÓW ŚLĄSKICH

Biskup Andrzej Czaja 
Ordynariusz Diecezji Opolskiej

KRYSZTAŁOWY LAUR Z DIAMENTEM 

Prof. dr hab. n. med. Lech Poloński
kardiolog, wieloletni Kierownik III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii SUM w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Prof. dr hab. n. med. Stanisław Woś 
kardiochirurg, emerytowany wieloletni Kierownik Kliniki Kardiochirurgii 
SUM w Katowicach

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek 
nefrolog, Kierownik Katedry i Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych SUM w Katowicach

KRYSZTAŁOWE LAURY UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

Eugeniusz Budniok
Wiceprezes Zarządu Business Centre Club w Warszawie
Kanclerz Loży Katowickiej

Prof. dr hab. Antoni Cygan
Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych

Dr hab. prof. UŚ Krystyna Doktorowicz
Dziekan Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego
prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki 
Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w 70-lecie Uczelni

Prof. dr hab. Jarosław Janicki
Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej 
w 50 – lecie Uczelni

Dr n. med. Jacek Kozakiewicz
Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej w Warszawie
Wiceprezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Katowicach
Krzysztof Kwiatkowski
Prezes Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie

Prof. dr hab. Maksymilian Pazdan
wybitny uczony, profesor nauk prawnych specjalizujący się w prawie cywilnym i w prawie prywatnym międzynarodowym, legislator, arbiter.
Rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 1990 – 1996

PLATYNOWE LAURY UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

Prof. dr hab. Alicja Adamczak
Prezes Urzędu Patentowego RP w 100-lecie Instytucji

Aurelia Hetmańska
Dyrektor Urzędu Statystycznego w Katowicach w 100-lecie Instytucji

Krzysztof Pietraszkiewicz
Prezes Związku Banków Polskich w Warszawie

Dr Jerzy Podsiadło
Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział Katowice 
w 70-lecie Organizacji

Antoni Satała
wieloletni działacz i Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu w 50-lecie Uczelni

Prof. dr hab. Zygmunt Tobor
Kierownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

PLATYNOWY LAUR  „AMBASADOR SPRAW POLSKICH”

Anna Azari
Ambasador Izraela w Polsce

Magdalena Holeksova
była wieloletnia Dyrektor Biura Czesko-Polskiej Izby Handlowej w Ostrawie Przedstawicielka Czech Trade na Polskę

Ján Mišura
Dyrektor Słowackiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Żylinie

Ivan Škorupa
Konsul Generalny Republiki Słowackiej w latach 2015-2018

dr Anna Wisniewski
attaché handlowy w Konsulacie Generalnym Węgier w Krakowie

PLATYNOWY LAUR  „PRO PUBLICO BONO” 

Chorągiew Śląska Związku Harcerstwa Polskiego

Andrzej Lewiński
Prezes Fundacji im. Józefa Wybickiego w Warszawie
Zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 
w latach 2006 – 2016

Ks. kan. dr hab. Andrzej Nowicki
Duszpasterz Środowisk Gospodarczych
Proboszcz Parafii św. apostołów Piotra i Pawła w Katowicach

Ks. prałat dr Stanisław Puchała
emerytowany Proboszcz Parafii Katedralnej pw. Chrystusa Króla w Katowicach
były diecezjalny duszpasterz akademicki w Katowicach

PLATYNOWY LAUR  „NAUKA I INNOWACYJNOŚĆ”

Prof. dr hab. inż. Krystyna Czaplicka-Kolarz
Kierownik Zakładu Zarządzania Przedsiębiorstwem Instytutu Zarządzania, Administracji i Logistyki Politechniki Śląskiej. 
Wieloletni Zastępca Dyrektora Generalnego Głównego Instytutu Górnictwa 
w Katowicach

Prof. dr hab. Marian Gorynia
wybitny ekonomista, Przewodniczący Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 70-lecie Oddziału PTE w Katowicach

Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka
Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie
w 70-lecie Oddziału PTE w Katowicach

Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk
Rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie 
w 20-lecie powstania Wydziału

PLATYNOWY LAUR „SAMORZĄD TERYTORIALNY, ZAWODOWY I GOSPODARCZY”

Jerzy Forajter
Radny Miasta Katowice

PLATYNOWY LAUR „MEDYCYNA I INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA”

Prof. dr hab. inż. Jan Marciniak
Dyrektor Centrum Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Prof. dr hab. n med. Anita Olejek 
Kierownik Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu

PLATYNOWY LAUR  „TALENT, PRACA I CHARAKTER”

Cezary Kaźmierczak
współtwórca i Prezes Związku Pracodawców i Przedsiębiorców w Polsce

Artur Komor
Prezes Zarządu Zakładu Budynków Miejskich Sp. z o.o. w Bytomiu

ZŁOTE LAURY UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

Pro Publico Bono

ks. prof. dr hab. Józef Budniak
profesor Katedry Prawa Kanonicznego i Ekumenizmu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

dr Mariola Teresa Kozubek
adiunkt w Katedrze Nauk o Rodzinie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

ks. Kanonik Jarosław Wolski
Proboszcz Parafii pw. św. Stanisława w Czeladzi

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 Osoba lub instytucja wspierająca rozwój gospodarki rynkowej lub edukująca na potrzeby firm

Anna Sokołowska-Olesik
Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego 
w Katowicach

Menedżer, lider społeczno-gospodarczy

Marcin Nowak
Dyrektor Zarządu Cloud Infrastructure Servives CEE
Dyrektor Globalnej Sieci Wsparcia DSS w Capgemini, Wiceprezes ABSL

Udana Inwestycja

Centrum Medyczne TYSIĄCLECIE Sp. z o.o.

Symbol zmian

Kazimierz Kwaśniak
likwidator Huty Metali Nieżelaznych Szopienice SA w likwidacji

Piotr Szeliga
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny IMPEXMETAL SA

 Samorząd  terytorialny, zawodowy i gospodarczy

Anna Jonczyk-Drzymała
Wiceburmistrz Miasta Lubliniec

Danuta Kamińska
Wiceprzewodnicząca Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Nauka i Innowacyjność 

Prof. ATH dr hab. n. med. Rafał Bobiński
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Techniczno-Humanistycznej 
w Bielsku-Białej

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza 
w Częstochowie

Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 
oraz Dziekan prof. zw. dr hab. Celina Olszak z okazji 50-lecia Wydziału

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 
oraz Dziekan prof. dr hab. Krystyna Jędralska z okazji 80-lecia Wydziału

Kultura

Miłosz Paweł Borycki pseudonim MIUOSH
raper, producent muzyczny, współzałożyciel wytwórni płytowej 
Fandango Records

Chór Uniwersytetu Śląskiego HARMONIA
oraz chórmistrz Izabella Zielecka-Panek 

z okazji 100-lecia powstania Chóru
Alicja Knast
Dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach

Roman Kurosz
propagator kultury śląskiej

Ambasador Spraw Polskich

Stanislav Kučírek
Prezes Słowacko-Polskiej Izby Handlowej w Żylinie

Marek Ociepka
Główny Specjalista Departamentu Obrotu Towarami Wrażliwymi 
i Bezpieczeństwa Technicznego w Ministerstwie Przedsiębiorczości 
i Technologii
były Szef Wydziału Ekonomiczno-Handlowego Ambasady RP w Moskwie oraz Radca-Minister w tym Wydziale

Kobieta Przedsiębiorcza

Barbara Żuradzka
założycielka i wspólniczka 
KBZ Żuradzka & Wspólnicy, Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. K.

Medycyna i inżynieria biomedycna

Dr n. med. Piotr Brewczyński
specjalista alergolog
Kierownik Pracowni Badań Czynnościowych Układu Oddechowego 
w Instytucie Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu

Prof. zw. dr hab. n. med. Eugeniusz Józef Kucharz
Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Reumatologii i Immunologii Klinicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Prof. dr hab. n. med. Agata Stanek
Zastępca Kierownika Oddziału Kliniki Chorób Wewnętrznych, Angiologii 
i Medycyny Fizykalnej Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu
Konsultant Województwa Śląskiego w dziedzinie angiologii

Dr hab. n. med. Jacek Zamłyński
adiunkt habilitowany w Klinice Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej w Bytomiu SUM w Katowicach

Firma społecznie odpowiedzialna

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach

Talent, praca i charakter

Arkadiusz Faruga
właściciel Firmy Faro Car Spa w Jaworzu

Jerzy Nieszporek i Alicja Karbowska
śląska rodzina muzykująca

Roman Olszewski
Naczelnik Wydziału Budownictwa i Planowania Urzędu Miasta w Katowicach

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj