JAKOŚĆ CORAZ CENNIEJSZA

0
1748

9 maja w katowickim Kinoteatrze Rialto podczas Gali z okazji Święta Europy uhonorowane zostały firmy, osoby i instytucje, które jakość codziennych działań i relacji stawiają na czele swoich zawodowych priorytetów. Organizatorzy konkursu oraz laureaci XVIII edycji KonkursuŚląskiej Nagrody Jakości
i finaliści VI edycji Programu Stawiamy na Jakość potwierdzali jednogłośnie, że to właśnie jakość leży
u podstaw sukcesu w biznesie.

– Nie da się na rynkach międzynarodowych – a jesteśmy do tego zmuszeni – sprzedawać towarów, które nie odpowiadają cenie, jakości, gwarancji i wszystkim parametrom potrzebnym, aby zbyć zawartość, którą się wyprodukuje. To jest dla wszystkich rzeczą oczywistą. Żeby osiągnąć tę jakość, trzeba nad nią po prostu pracować. Tak samo jak trzeba pracować w tym konkursie – podsumował tegoroczną edycję konkursu Tadeusz Donocik, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz przewodniczący Kapituły Konkursu, w skład której wchodzą przedstawiciele samorządu gospodarczego, jednostek certyfikujących, instytucji branżowych oraz świata mediów.

 

Istotną rolę jakości w życiu publicznym swoją obecnością podczas gali potwierdzili senatorowie i posłowie, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej oraz publicznej, włodarze miast, reprezentanci świata nauki oraz duchowieństwa. Po powitaniu gości przez prezesa RIG w Katowicach, Tadeusza Donocika, nastąpiło wręczenie Certyfikatów VI edycji Programu Stawiamy na Jakość. Wyróżnienia z rąk gospodarza spotkania, któremu towarzyszyli Wiceprezydent Miasta Katowice, Waldemar Bojarun oraz Wiceprezes RIG w Katowicach, Tomasz Zjawiony odebrali:

  • w kategorii STAWIAMY NA JAKOŚĆ W SŁUŻBIE ZDROWIA: dla BetaMed SA w Katowicach – Prezes Firmy Beata Drzazga; dla Śląskiego Centrum Rehabilitacji i Prewencji w Ustroniu – Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych – Joanna Halama; dla SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie – Dyrektor Szpitala dr n. med. Józef Kurek,
  • w kategorii: STAWIAMY NA JAKOŚĆ W EKOLOGII dla właściciel Dariusz Nocoń,
  • w kategorii: STAWIAMY NA JAKOŚĆ W FIRMIE dla PREVAC Sp. z o.o. w Rogowie –  Prezes Spółki dr Andreas Glenz,
  • w kategorii: Stawiamy na Jakość w Hutnictwie dla ArcelorMittal Poland SA – Dyrektor Postępu Catherine Dziwniel oraz Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanych Systemów Zarządzania Krzysztof Warchoł.

Kolejnym punktem wydarzenia była ceremonia wręczenia nagród laureatom XVIII edycji Konkursu Śląska Nagroda Jakości. Prowadzący galę wieloletni dziennikarz Polskiego Radia Katowice, Jacek Filus poprosił o przedstawienie informacji o tegorocznych laureatach Konkursu Andrzeja Żukowskiego, Dyrektora ds. Edukacji  TUV NORD POLSKA  Sp. z o.o., który zajmował się weryfikacją wniosków.

Nagrodę  zespołową XVIII edycji konkursu ŚNJ  w kategorii  średnia  firma usługowa otrzymało Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „PRO NOVUM” Sp. z o.o. Nagrodę odebrał Prezes Zarządu Jerzy Trzeszczyński.

W kategorii Znakomity Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością nagrodzona została Aneta Dąbrowska, Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach. – Siedem wdrożonych norm i strategiczna karta wyników jest ewenementem na skalę Polski, a może nawet świata – podkreślał Andrzej Żukowski, podsumowując dokonania kandydatki.

Następnie wręczone zostały Indywidualne Nagrody Jakości, którymi uhonorowani zostali:

  • w kategorii:PRAKTYKA  Artur Tomasik, Prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA,
  • w kategorii: NAUKAPrzemysław Jałowiecki, Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
  • w kategorii: PROMOCJAWojciech Kuśpik,Prezes Zarządu Grupy PTWP S.A.

Statuetki oraz certyfikaty laureaci odebrali z rąk Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego, Grzegorza Wolnika, Wicewojewody Śląskiego Jana Chrząszcza, Wicemarszałka Województwa Śląskiego, Kazimierza Karolczaka oraz Tadeusza Donocika.

Ceremonię zakończyło uhonorowanie specjalną Honorową Śląską Nagrodą Jakości Zygmunta  Frankiewicza – polityka, samorządowca, inżyniera, prezydenta Gliwic nieprzerwanie od 1993. Wyróżnienie wręczył mu prof. Marian Zembala, również laureat ŚNJ oraz Wiktor Pawlik Prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach.

Wydarzenie objęte było patronatem Wojewody Śląskiego – Jarosława Wieczorka, Marszałka Województwa Śląskiego – Wojciecha Saługi oraz Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego – Grzegorza Wolnika. – Myślę, że za waszym przykładem pójdą kolejne firmy. Liderzy, którzy zostali dzisiaj wymienieni i nagrodzeni naprawdę są wspaniałymi śląskimi ikonami. Bez was Śląsk nie wyglądałby tak, jak dzisiaj wygląda – mówił ten ostatni, podsumowując tegoroczną edycję konkursu.

Uroczystość zwieńczył występ Czesława Jakubca Comedy, który jakość, będącą motywem przewodnim spotkania, potraktował z delikatnym przymrużeniem oka.

***

Konkurs Śląska Nagroda Jakości ustanowiony został w 1997 roku. Ma na celu integrację środowisk gospodarczych oraz promowanie osiągnięć przedsiębiorstw i instytucji realizujących ideę ciągłego doskonalenia. To jedyny konkurs w regionie, którego priorytetem jest obiektywna i rzetelna ocena wdrożonych rozwiązań organizacyjno-systemowych. Udział w nim stanowi okazję do bezstronnej, zewnętrznej oceny pozycji organizacji na tle konkurencji. Wykorzystywany w ŚNJ model oceny organizacji pozwala określić dalsze kierunki jej rozwoju oraz podjąć działania doskonalące i poprawiające wyniki biznesowe.

Konkurs otrzymał status Regionalnej Edycji Polskiej Nagrody Jakości, która pozwala ubiegać się o Polską i Europejską Nagrodę Jakości.

Program Stawiamy na Jakość skierowany jest do firm i organizacji, które mają wdrożony System ISO, a dbałość o jakość usług, produktów oraz wdrożonych standardów zarządzania traktują jako ideę nadrzędną. Celem programu jest wyłonienie liderów jakości oraz ich promocja.

INFORMACJE O LAUREATACH I FINALISTACH

BetaMed S.A. od początku swojej działalności stawia na wysoką jakość świadczonych usług medycznych oraz najwyższą troskę o zdrowie pacjenta. Beta Med. SA posiada 70 oddziałów na terenie 11 województw i ciągle poszerza zakres swoich usług. Działa w obszarze opieki długoterminowej, wentylacji mechanicznej, rehabilitacji stacjonarnej, pobytów dziennych i całodobowych. W ostatnim czasie Firma BetaMed rozszerzyła swoją działalność otwierając wieloprofilowe centrum medyczne, świadczące usługi dla pacjentów indywidualnych i instytucjonalnych  o szerokim zakresie i wg najnowszych standardów medycznych – Medical Active Care. 

Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji w Ustroniu jest specjalistycznym szpitalem rehabilitacyjnym, o najwyższym poziomie referencyjności w zakresie rehabilitacji pacjentów po zawałach i operacjach serca oraz operacjach ortopedycznych i urazach. Misją firmy jest: „Rehabilitując – uczymy i zapobiegamy, dajemy każdemu szansę na dłuższe i lepsze życie”.  Szpital to Szpital z sercem, który „potwierdza to w swojej codziennej działalności, dokładając wszelkich starań w zakresie maksymalnej, jakości udzielanych pacjentom świadczeń.

SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie jest nowoczesną placówką zatrudniającą  wysoko wykwalifikowanych specjalistów, wyposażoną w wysokiej klasy sprzęt medyczny. Szpital prowadzi działalność medyczną obejmującą lecznictwo stacjonarne oraz otwarte w oparciu o kilkanaście poradni specjalistycznych. Szeroka gama świadczeń medycznych wspierana jest na co dzień przez szpitalne pracownie diagnostyczne oraz laboratorium. Rocznie w Szpitalu hospitalizowanych jest ponad 30 tys. pacjentów, liczba ta ma tendencję wzrastającą. Z porad specjalistycznych korzysta blisko 50 tys. pacjentów.

P.W. BUDMET Dariusz Nocoń, Adam Nocoń nieprzerwanie od 1983 roku produkuje kotły na paliwa stałe. Dbałość o środowisko naturalne była ważnym czynnikiem ukierunkowującym działania biznesowe firmy. Pierwszym krokiem było wprowadzenie na rynek ekologicznych kotłów na wyselekcjonowane paliwa stałe. Wszystkie produkowane przez Firmę kotły posiadają „Znak Bezpieczeństwa Ekologicznego”, zaś sama firma otrzymała Certyfikat Czystej Produkcji. W 2008 roku firma wdrożyła nową, proekologiczną linię technologiczną. Urządzenia są na bieżąco kontrolowane pod kątem wymogów norm i kryteriów energetyczno-emisyjnych. Jednocześnie wciąż doskonalona jest konstrukcja kotłów, co ma odzwierciedlenie w poprawie sprawności i zmniejszenia ekologicznego w najwyższej klasie „A”.

PREVAC Sp. z o.o. sprawnie funkcjonuje od 1996 roku, wiodąc prym w dziedzinie zaawansowanych technologii. Firma specjalizuje się w produkcji aparatur naukowo-badawczych służących głównie do tworzenia nowych materiałów a tym samym nowych technologii w warunkach wysokiej i ultra-wysokiej próżni. Firma Dzięki nim można zajrzeć w głąb materii i pracować nad komponowaniem nowych materiałów na poziomie nanocząstek. PREVAC jest marką światową, kojarzoną z jakością, innowacją oraz bardzo wysokimi parametrami. Doświadczenie, know-how, kadra specjalistów i zaawansowany park techniczny pozwalają firmie budować aparatury, których konkurencja często nie jest w stanie zaoferować.

ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce. Firma skupia ok. 70 proc. potencjału produkcyjnego polskiego przemysłu hutniczego, a w jej skład wchodzi pięć hut, w tym w Krakowie, gdzie znajduje się najnowocześniejsza w Europie walcownia gorąca oraz w Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach i Chorzowie. Do koncernu należą także Zakłady Koksownicze Zdzieszowice, będące największym producentem koksu w Polsce i Europie. ArcelorMittal Poland zatrudnia ponad 11 000 osób, a wraz ze spółkami zależnymi – ponad 14 000. Firma produkuje szeroki wachlarz wyrobów długich, płaskich, specjalnych oraz półwyrobów stalowych na potrzeby m.in. budownictwa, przemysłu AGD i transportowego. Przez 11 lat obecności w Polsce firma zmieniła polskie hutnictwo.

Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „PRO NOVUM” Sp. z o.o. świadczy wysokospecjalistyczne usługi w branży energetycznej w oparciu o innowacyjne metody badawcze. Od pięciu lat posiada prestiżowy status centrum badawczo-rozwojowego, nadawany przez Ministra Gospodarki. Z powodzeniem łączy rozwój wiedzy technicznej z sukcesem finansowym. Ponadto kreuje i animuje współpracę sektora nauki i gospodarki, m.in. poprzez organizację cyklicznych, cenionych w branży konferencji i seminariów. Dużą wagę przywiązuje również do społecznego aspektu swojej działalności troszcząc się o środowisko, wspierając inicjatywy młodych muzyków, pomagając osobom chorym i niepełnosprawnym oraz dofinansowując projekty edukacyjne.

Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychachjest liderem w sektorze gospodarki wodno-ściekowej pod względem wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Tyska oczyszczalnia oczyszcza ponad 12 mln m3 ścieków rocznie. Jej zapotrzebowanie na energię elektryczną i cieplną w pełni pokrywa energia wytwarzana z biogazu, powstającego jako produkt uboczny w procesie fermentacji osadów, co stawia Spółkę na pierwszym miejscu w Polsce. Firma jest również inwestorem budowanego w Tychach parku wodnego, który będzie zasilany w energię elektryczną i prąd również pochodzące z odnawialnych źródeł energii. Ponadto Centrum skutecznie promuje świadomość ekologiczną wśród społeczności lokalnej, angażując się w działania edukacyjne i informacyjne.

Artur Tomasik, Prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA podjął niebagatelne wyzwanie i odpowiedzialność  zarządzania Międzynarodowym Portem Lotniczy w Katowicach. Na ten czas przypada okres dynamicznego rozwoju, obfitującego w aktywne działania wychodzące naprzeciw potrzebom rynku i spełniające oczekiwania klientów. Takzasadniczy rozwój wpłynął na bezpieczeństwo lotów i wzrost liczby pasażerów. Realizowane z sukcesem inwestycje w terminalach pasażerskich oraz w pozostałej infrastrukturze lotniskowej, zwiększona liczba lotów ipołączeń międzynarodowych, to czynniki mające bezpośredni wpływ na rozwój aglomeracji Śląskiej.

Prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki pełni od 2012 roku. funkcję rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Za I kadencji Rektora stworzono nową siedzibę biblioteki głównej uczelni w centrum Katowic, otwarto Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej w Katowicach i rozpoczęto starania o budowę drugiego – w Zabrzu. Oddano też do użytku Centrum Dydaktyczne Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu. Śląski Uniwersytet Medyczny działa od 1948 roku Obecnie kształci ponad 9,6 tys. studentów na 15 kierunkach w języku polskim i 9 w języku angielskim. Baza naukowo-dydaktyczna i kliniczna uczelni złożona jest z ponad 200 jednostek organizacyjnych.

Wojciech Kuśpik, Prezes Zarządu Grupy PTWP SA, zarządza firmą od samego początku, pełniąc jednocześnie funkcję redaktora naczelnego Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł oraz portalu wnp.pl, a także wydawcy pozostałych portali i czasopism. Inicjator Europejskiego Kongresu Gospodarczego, największej imprezy biznesowej w Europie Środkowej gromadzącej każdego roku kilka tysięcy gości, w tym osobistości świata polityki, biznesu, nauki i ekonomii. Firma, którą kieruje Pan Wojciech Kuśpik została operatorem Międzynarodowego Centrum Kongresowego oraz Spodka.

 

Organizator

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj