Gmina Komorniki – „Zawsze w dobrym kierunku”

0
3377

Głos mieszkańców jest najważniejszy

Komorniki położone 14 km od centrum Poznania to gmina, która stopniowo przekształca się z miejscowości o typowo rolniczym charakterze w miejscowość z rozbudowywanym zapleczem inwestycyjnym. Jej wójt – Jan Broda – nominowany do tytułu Lider z powołania stawia na rozwój gospodarczy, kulturalny oraz otwartą komunikację z mieszkańcami gminy.

Od zaangażowania do osiągnięć

Wójt Gminy Komorniki od trzydziestu lat działa na rzecz samorządu terytorialnego. W 1988 roku pracował w Radzie Sołeckiej w Plewiskach.- Jako mieszkańcy postanowiliśmy zrobić coś ważnego dla gminy czyli dla siebie – wspomina Jan Broda. Rola społecznika oraz chęć poprawy jakości życia mieszkańców były zawsze motorem napędowym działań wójta. W okresie transformacji ustrojowej w Polsce ludzie koncentrowali się tylko na podstawowych potrzebach. Podobnie było w Komornikach, w których brakowało m.in. kanalizacji. – Nie miałem świadomości, jakie są koszty tej inwestycji, ale byłem przekonany, że sami damy radę – mówi wójt. Mieszkańcy dali się przekonać i założyli Społeczny Komitet Budowy, na którego czele stanął Jan Broda.

Zaangażowanie i troska o gminę skłoniły wójta do propagowania hasła wyborczego „Nie stój, nie czekaj, tylko zrób coś dla gminy”. Warto dodać, że w myśl tej zasady działa do dnia dzisiejszego. Czas przemian nie sprzyjał ludziom, którzy próbowali „iść pod prąd”. Wszyscy jednak dostrzegali potrzebę komunikacji, czyli telefonizacji w gminie. Dlatego też w tym okresie powołano również społeczny Komitet Telefonizacji i podłączono około 170 telefonów. Na jednym z zebrań, poświęconych kanalizacji i telefonizacji, pojawili się przedstawiciele Komitetu Obywatelskiego z Komornik i poinformowali, że szukają chętnych do pracy. Trudne doświadczenia, a także wytrwałość w realizowaniu inwestycji zaowocowały tym, że Jan Broda, wraz z innymi członkami komitetu, dostali się do Rady Gminy. W pierwszej kadencji udało się opracować koncepcje kanalizacji całej gminy. Od tej pory rola działacza samorządowego była nieodłącznym elementem życia wójta, który cieszy się zaufaniem mieszkańców już od blisko piętnastu lat.

Pierwsze bezpośrednie wybory organów wykonawczych gmin odbyły się właśnie w 2002 roku, wcześniej wszystkie decyzje podejmowano kolegialnie, czyli w Zarządzie lub Radzie Gminy. Nowe czasy i jeszcze większe wyzwania nie zniechęciły Jana Brody do objęcia stanowiska wójta w kolejnych kadencjach. Trudności było wiele, ponieważ z niektórymi rzeczami spotykał się po raz pierwszy. Jeszcze kadencję wcześniej, to Zarząd Gminy podejmował uchwały lub decyzje. – Pytałem doświadczonych kolegów urzędników, co w pewnych wypadkach mam zrobić, jak np. przy wniosku o umorzenie zaległych podatków – informuje wójt. Jak się okazuje, w zderzeniu z trudną rzeczywistością, włodarz gminy Komorniki poradził sobie bardzo dobrze, a to zaprocentowało zdobyciem doświadczenia na wielu innych płaszczyznach.

W Komornikach urzędnicy konsekwentnie rozwijają infrastrukturę, która poprawia poziom życia jej mieszkańców. Co roku przeznacza się na inwestycje kilkadziesiąt milionów złotych. Od 2009 roku realizowany jest Program Budowy Dróg Gminnych. Trwa nieustanna rozbudowa infrastruktury oświatowej, sportowej i rekreacyjnej. To właśnie z myślą o najmłodszych remontowane są przedszkola i szkoły. – Zastanawiamy się nad kolejną rozbudową oczyszczalni. Możemy też podążać w kierunku sprzedaży części ścieków do Poznania. To nie są decyzje na bieżący rok lecz na przyszłe lata, ale musimy mieć wizję, co dalej robić. Wybudowana oczyszczalnia dla trzech gmin jest już za mała, mimo że obsługuje tylko gminę Komorniki – twierdzi Jan Broda.

Duży potencjał rozwojowy gminy potwierdzają wyniki rankingów ogólnopolskich, w których Komorniki zajmują czołowe pozycje, m.in. w Rankingu Miast Atrakcyjnych dla Biznesu oraz Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Rozwój inwestycji

Na terenie gminy Komorniki działa prawie 4300 firm, w tym aż 80 z kapitałem zagranicznym. Zauważalna jest także wysoka dynamika rozwoju infrastruktury technicznej. – Od 2014 roku rozpoczął się prawdziwy „boom” na inwestycje w naszym regionie. Pozyskaliśmy na przykład partnerów, którzy budują obiekty produkcyjno-magazynowe na wynajem – mówi wójt Broda. Mocno akcentują swoją obecność przedsiębiorstwa z branży budowlanej, budując atrakcyjne domy i mieszkania pod klucz. Biznes chętnie wybiera Komorniki jako miejsce dla prowadzenia różnorodnej działalności produkcyjnej, handlowej, magazynowej, a przede wszystkim – logistycznej.

Cieszy obecność zarówno polskich podmiotów gospodarczych, jak i międzynarodowych koncernów m.in. z branży motoryzacyjnej: Centrum Dystrybucyjnego Volkswagena, STS Mercedesa, Toyoty, ESA Trucks, Bergerat Monnoyeur. Swoje oddziały ulokowały tutaj także: GLS, DPD, DHL, Poczta Polska, Eurocash i Goldbeck.

Atrakcje kulturalne oraz rola komunikacji

Gmina stale włącza swoich mieszkańców w życie kulturalne wsi. Organizowane są koncerty z udziałem lokalnych zespołów wokalnych, a także licznych gwiazd polskiej estrady. Prace lokalnych i ogólnopolskich twórców podziwiać można na corocznej wystawie artystów gminy Komorniki. Forum dyskusji o sztuce daje okazję do częstych spotkań w klubie filmowym i fotograficznym. Organizowane też są warsztaty i wystawy tematyczne. – W Gminnym Ośrodku Kultury mamy wiele imprez, które na trwałe wpisały się w naszą lokalną tradycję, są to m.in.: Spotkania Noworoczne czy Dni Gminy Komorniki. Ważnym punktem w naszym kalendarzu są również dożynki, które odbędą się już 4 września – przypomina wójt.

Atrakcją kulturalną stały się: Ogólnopolski Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej, koncerty noworoczne i przegląd kapel podwórkowych Kapeliada. Organizowane są też spotkania z muzyką poważną, z twórczością Chopina, Wieniawskiego. Szczególnie dużą popularnością cieszy się wspomniany Festiwal, którego koncerty odbywają się w czterech różnych miejscach, również w Poznaniu. – Te koncerty zyskały już swoją stałą widownię, co mnie bardzo cieszy – dodaje wójt Jan Broda.

Życie kulturalne rozwija się także w Bibliotece Publicznej, która oprócz tradycyjnej działalności, uczestniczy w działaniach promujących czytelnictwo i stawia na popularyzację szeroko pojętej tradycji tutejszego regionu. Marzeniem wójta jest, aby w ciągu najbliższych 4-5 lat powstał tu duży ośrodek zajmujący się sztuką. Jan Broda chciałby tam umieścić gminną bibliotekę, która teraz mieści się w Ośrodku Zdrowia. W tym celu pozyskiwane są grunty. – Myślę, że będzie to ciekawe miejsce, które ożywi Komorniki – wyjaśnia wójt.

Władze gminy liczą na wsparcie swoich obywateli w czasie realizowanych inwestycji. W każdym sołectwie odbywa się raz w roku zebranie wiejskie. Gmina wydaje miesięcznik „Nowiny Komornickie”, poprzez który komunikuje się z mieszkańcami. Ponadto uruchomiono w Internecie aplikację KOMORNIKI mającą charakter lokalnego portalu, która pozwala m.in. na przeprowadzenie niezbędnych konsultacji społecznych dotyczących np. wyglądu elewacji szkoły. – Przedstawiliśmy trzy projekty elewacji szkoły i uwzględniliśmy ten, który wybrali właśnie nasi mieszkańcy – informuje wójt.

Wyzwania na przyszłość

Jak każdy gospodarz dbający o swoją gminę Jan Broda planuje w perspektywie najbliższych lat wiele ważnych inwestycji: – Nasza spółka gminna startowała w konkursie na nowe autobusy. Mamy również szansę na dofinansowanie budowy nowej szkoły w Plewiskach – zauważa wójt. – Jesteśmy ujęci w planie budowania punktów przesiadkowych dla Poznania, a także związanych z nimi miejsc parkingowych.

Wizja i jasny przekaz wydają się być, szczególnie dla młodych mieszkańców gminy, kluczową sprawą w podejmowaniu decyzji o zamieszkaniu w tym miejscu. Niestety, jak wynika z badań, wiele terenów w Polsce jest narażonych w przyszłości na „wchłonięcie” przez większe miasta – metropolie i przekształcenie się w ich dzielnice satelitarne. W ciągu najbliższych kilkunastu lat podobny los może spotkać także Komorniki, którymi zainteresowany jest Poznań. – Wszystko zależy od trybu podejmowania tej decyzji. Czy będzie to wola mieszkańców gminy, czy nastąpi to za pomocą odgórnej decyzji administracyjnej? – zastanawia się wójt. Oczywiście, że nigdy nie znajdziemy „złotego” środka, ale na pewne rozwiązania mieszkańcom oraz władzom gminy przyjdzie jeszcze poczekać.

Appla:

Komorniki to gmina położona w bezpośrednim sąsiedztwie Poznania. W jej skład wchodzą: Plewiska, Komorniki, Wiry, Chomęcice, Głuchowo, Łęczyca, Rosnówko, oraz Szreniawa. To jeden z najdynamiczniej rozwijających się demograficznie terenów w Polsce. Ciekawe obiekty znajdujące się w obrębie granic gminy to Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie oraz punkt widokowy, z którego można podziwiać panoramę całej gminy, Poznania i Wielkopolskiego Parku Narodowego – Mauzoleum Bierbaumów. To tutaj przecinają się trasy i drogi krajowe prowadzące do ważnych gospodarczo miast i regionów. Przez Komorniki przebiega strategiczny fragment autostrady A2 Warszawa-Berlin z dwoma węzłami: Poznań Komorniki oraz Poznań Zachód, łączącym planowaną drogę ekspresową S5 oraz istniejącą drogę ekspresową S11, tworzącą południową obwodnicę Poznania. Powierzchnia gminy wynosi 66,55 km kwadratowych. Pierwsza wzmianka o Komornikach pochodzi z bulli papieża Innocentego II z roku 1136.

 

Mateusz Herman

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj