Fundusze unijne dla Poznania

0
1530

Ok. 70 mln zł unijnych dotacji do inwestycji zyskało miasto Poznań i  miejska spółka – MPK – wskutek podpisanych w przedświątecznym tygodniu umów. Dotyczą one poprawy efektywności transportu publicznego i usprawnienia integracji różnych form transportu miejskiego w Poznaniu i gminie Suchy Las oraz budowy pierwszego z planowanych w stolicy Wielkopolski parkingów P&R. Tuż przed świętami pozytywną ocenę uzyskał wniosek, dzięki któremu miasto ma zagwarantowaną dotację na kolejne  41 mln zł, z przeznaczeniem na drugi etap przebudowy ul. Gdyńskiej. Wskutek radykalnego skrócenia czasu trwania pierwszego etapu oceny wniosku i braku możliwości jego uzupełnienia o decyzję środowiskową, miasto wycofało swą aplikację o środki na projekt korekty funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje. Złoży ją razem z decyzją środowiskową w następnym naborze, na początku przyszłego roku

.

            Dofinansowanie dla MPK, w wysokości ok. 67 mln zł, to największa pula pieniędzy przyznana w ramach pierwszego konkursu dotyczącego tzw. niskiej emisji w ramach: Osi Priorytetowej 3 „Energia”¬ Działania 3.3 „ Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska” Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 

            Projekt MPK

            Głównym celem projektu, którego całkowita wartość sięga niemal 97 mln zł, jest poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców aglomeracji poznańskiej oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza. Cele te mają być zrealizowane poprzez zwiększenie atrakcyjności i poprawę funkcjonalności czystego, bezpiecznego i efektywnego transportu publicznego, a także niezmotoryzowanego transportu indywidualnego.

            Dzięki udzielonemu dofinansowaniu Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu kupi m.in. 20 tramwajów niskopodłogowych, przeprowadzi modernizację układu zwrotnic w zajezdni tramwajowej przy ul. Głogowskiej i wdroży system automatycznego zarządzania ich sterowaniem.

            Ponadto, na trasie PST, powstanie 19 tablic informacji pasażerskiej oraz 2 na dworcu na os. Sobieskiego. Przystanki trasy PST (Słowiańska, al. Solidarności, Kurpińskiego, Szymanowskiego) wyposażone zostaną w stojaki dla rowerów.

            Dodatkowo, w ramach projektu, powstanie ścieżka rowerowa o długości 1,67 km, łącząca Biedrusko z Radojewem. Dzięki temu istniejąca infrastruktura rowerowa połączy się z przystankiem autobusowym w Radojewie, obsługiwanym przez transport aglomeracyjny. Umowę dotyczącą dofinansowania tego projektu podpisano 23 grudnia.

P&R Szymanowskiego

            Dzień wcześniej, pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego i Miastem Poznań, podpisana została umowa o dofinansowanie projektu „Budowa systemu parkingów P&R w Poznaniu – etap I” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Poddziałania 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

            Zakres projektu obejmuje budowę pierwszego w Poznaniu parkingu typu „Parkuj i jedź” (P&R) o pojemności ok. 130 miejsc postojowych, przy skrzyżowaniu ul. Szymanowskiego i Smoleńskiej – tj. w rejonie przystanku PST Szymanowskiego oraz pętli tramwajowej PST Osiedle Sobieskiego.

            Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom Poznania oraz gmin ościennych (w przypadku tej lokalizacji przede wszystkim gminy Suchy Las) możliwości pozostawienia samochodu i kontynuowania podróży do centrum przy wykorzystaniu środków komunikacji publicznej. Docelowo zakłada się, że – dzięki realizacji tego i kolejnych planowanych parkingów P&R – w przewozach osób zwiększy się udział transportu publicznego, zmniejszy zaś natężenie ruchu samochodowego.

            Projekt jest zgodny zarówno ze Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020, jak i z dokumentami strategicznymi Miasta takimi jak: Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Poznania na lata 2014-2025, Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Poznania i Spójną Polityką Parkingową dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Poznańskiej, oraz – co najistotniejsze – wpisuje się w założenia Strategii Zrównoważonych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

            Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., działając jako inwestor zastępczy, zawarła umowę z firmą Skanska w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację omawianego zadania inwestycyjnego w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Prace projektowe zostały już podjęte i są realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem. Całkowite zakończenie realizacji projektu zaplanowano na I kw. 2018 r. Wartość dotacji pozyskanej ze środków UE na realizację przedmiotowego projektu wynosi 3 003 516,09 zł.

Gdyńska – etap II

            21 grudnia Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego poinformował Miasto Poznań o zakończeniu z wynikiem pozytywnym oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu „Przebudowa istniejącej drogi wojewódzkiej nr 196 w Poznaniu (ul. Gdyńska) na odcinku od ul. Bałtyckiej do północnej granicy miasta” ze środków EFRR w ramach Poddziałania 5.1.3 „Infrastruktura drogowa regionu w ramach ZIT dla MOF Poznania” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W konsekwencji oznacza to przyznanie przez zarząd województwa dofinansowania i umożliwia podpisanie przez Miasto Poznań umowy stosownej umowy oraz przystąpienia do rozliczenia dotacji w wysokości ok. 41,0  mln zł.

            Rondo Rataje

            W ramach drugiego naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR, w ramach Poddziałania 3.3.3 WRPO, Miasto Poznań złożyło 30 listopada wniosek o dofinansowanie projektu „Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje”.

            Projekt ten, poza zakresem inwestycyjnym, związanym bezpośrednio z koniecznością poprawy stanu infrastruktury torowo-sieciowej oraz drogowej oraz z zamiarem wprowadzenia istotnych usprawnień dla pasażerów transportu publicznego, obejmuje także – planowany do realizacji przez spółkę MPK Poznań – zakup 15 nowoczesnych, elektrycznych autobusów przegubowych (18 m) wraz z ładowarkami, przeznaczonych do obsługi linii komunikacyjnych powiązanych funkcjonalnie z rejonem ronda Rataje.

            Przyjęto, że całkowita wartość projektu wyniesie ok. 151,5 mln zł, w tym ok. 96,8 mln zł na część „inwestycyjną”, planowaną do realizacji przez Miasto Poznań oraz 54,7 mln zł na część „taborową”, planowaną do realizacji przez MPK Poznań Sp. z o.o. Wnioskowana wartość dotacji wynosiła ok. 105 mln zł.

            Jednym z niezbędnych do uzyskania dofinansowania dokumentów jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Biorąc pod uwagę niezwykle napięte terminy i krótki czas, w jakim dla przedmiotowego zadania opracowywana była dokumentacja koncepcyjna i środowiskowa, praktycznie na samym początku prac podjęta została świadoma decyzja, iż w przypadku niezakończenia procedury oceny oddziaływania na środowisko w dniu składania wniosku o dofinansowanie projektu, wykorzystana zostanie możliwość uzupełnienia złożonych dokumentów. Zgodnie z regulaminem naboru wniosków podczas pierwszego etapu oceny jest to okres 35 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

            W związku z tym, że biuro Stowarzyszenia Metropolia Poznań podjęło decyzję o radykalnym skróceniu czasu trwania pierwszego etapu oceny wniosku o dofinansowanie, pozbawiło tym samym Miasto Poznań możliwości uzupełnienia tego dokumentu. Z uwagi na to podjęta została decyzja o wycofaniu przez Miasto Poznań wniosku o dofinansowanie projektu z dalszej oceny. Zostanie on złożony wraz z uzyskaną decyzją środowiskową w ramach kolejnego, trzeciego naboru wniosków, który przeprowadzony zostanie w I kwartale przyszłego roku.

Z wyrazami szacunku

Hanna Surma
rzecznik prasowy Prezydenta Poznania i Urzędu Miasta

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj