Bożena Czerwińska – prezentacja redaktor prowadzącej rubrykę nt. zespołu Aspergera.

0
3946

Bożena Czerwińska – doktorantka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, certyfikowany terapeuta i diagnosta pedagogiczny. Absolwentka  Studium Mediacji oraz Studium Psychologii Sądowej. W trakcie studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki.

 

Dyplomowany nauczyciel, który szczególną troską obejmuje: dzieci i młodzież z dysleksją, ADHD, zespołem Aspergera (obecnie pojmowanego jako spektrum zaburzeń autystycznych – ASD).Zajmuje się m.in. problematyką zaburzeń ze spektrum autyzmu w kontekście:

– przestrzegania wytycznych opinii i orzeczeń z PPP przez placówki oświatowe

– sytuacji rodziców i opiekunów prawnych i całych rodzin

– przybliżenia specyfiki deficytów ucznia

– problemów z  prawidłowym przebiegiem procesu postawienia diagnozy o ASD

– akceptacji w środowisku szkolnym i w społeczeństwie

– pozywania do sądów rodziców, a nawet samych dzieci z powodu zaburzeń autystycznych

– nieprawidłowości w orzekaniu na komisjach ds. niepełnosprawności

– poradnictwa dla nauczycieli

 

Uczestniczka wielu szkoleń, mi.in:

– Sposoby pracy z dziećmi i dorosłymi osobami ze spektrum autyzmu – przejawiającymi zachowania problemowe – edcfwedług modelu Pozytywnego Wspierania Zachowań. Szkolenie prowadzone przez Garego LaVigna (Dyrektor ds. Klinicznych w Institute for Applied Behavior Analysis w Los Angeles)

– Drogi i mosty. Najlepsze strategie uczenia umiejętności społecznych osób z ASD. Szkolenie prowadzone przez Garetha Hardmana i Kate Nixon (specjaliści z National Autistic Society z Wielkiej Brytanii)

– Redukcja zachowań trudnych u osób z zaburzeniami rozwoju poprzez rozwijanie komunikacji funkcjonalnej. Szkolenie prowadzone przez Andy Bondego ( lider w dziedzinie autyzmu i Stosowanej Analizy Zachowania) i Lori Frost  (lider w dziedzinie rozwijania funkcjonalnych systemów komunikacyjnych)

– Profil psychoedukacyjny PEP-R E. Schoplera w diagnozie i terapii dziecka z ASD

– Autyzm ZA. Praca z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju w oparciu otechniki behawioralne;

– Kurs bazowy Stosowana Analiza Zachowania – teoria i praktyka;

– Diagnoza w kierunku autyzmu i zespołu Aspergera;

– Jeśli nie zespól Aspergera , to co? – konferencja szkoleniowa

– Najważniejsze, by wspierać. Dysleksja i dyskalkulia – metody i narzędzia pracy z uczniem

 

Podnosi swoje kwalifikacje poprzez regularne uczestnictwo w konferencjach, szkoleniach i war-sztatach  o tematyce autyzmu, Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych, czy terapii pedagogicznej. Prowadzi wykłady/warsztaty na konferencjach i szkoleniach dotyczących różnych płaszczyzn: szkolnych, społecznych,  orzecznictwa  nt. autyzmu. Autorka publikacji w tym zakresie. Przewodnicząca Komisji ds. niepełnosprawności i edukacji włączającej przy Stowarzyszeniu Kobieta Charytatywna. Prywatnie: matka dwójki dzieci zespołem Aspergera i ADHD,

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj